Konkurs w Rosji na wymyślenie obiektu/ budynku dla miasta

1

Miejsce projektu: Rosja

Termin aplikowania: 14 lipca 2014

Język: angielski

Rodzaj wyjazdu: konkurs

Krótki opis projektu:

Uczestnicy będą mieli za zadanie wymyślić obiekt architektoniczny, który będzie zlokalizowany w przestrzeni pod mostem. Co powinno być w tym miejscu? Albo co by organicznie uzupełniało most? Konkurs jest częścią większego festiwalu.

Powierzchnia pod mostem jest naturalnie osadzona w tkance miasta.  Ale nikt nie zwraca na to uwagi, jakby była niewidzialna. łatwo jest się tam dostać, ale nie jest ta przestrzeń użytkowana. To jest paradoks. Miasto poszukuje nowych obszarów do rozwoju. Zostały one nabyte poprzez rozszerzenie granic miasta lub na przykład przebudowę parków i innych pięknych niezajętych miejsc. Jednak w przypadku mostów nie ma potrzeby czegokolwiek niszczyć. Chcemy tylko rozszerzyć naszą percepcję miejskiego planu. Można odkryć nowy wymiar tego poprzez zaprojektowanie czegoś nie będącego powierzchnią płaską, ale trójwymiarowego.

Proponujemy uczestnikom korzystać z tych unikalnych zalet przestrzeni pod mostem, a może i znaleźć nowe. Oczekujemy od nich całkowicie nowej architektury lub może konwencjonalnej, ale odegranej w nowy sposób tak, aby dobrze wykorzystać to wyjątkowe miejsce. Podsumowując, ideą projektu jest to, żeby dodać coś do miasta przy użyciu czegoś tak niezwykłego, trochę kosmicznego, jak przestrzeń pod mostem.

Twój profil:

Konkurs jest otwarty dla każdego.

Koszty: w całości pokrywane

Nagroda pieniężna: 1000$ oraz możliwość realizacji po publicznej dyskusji, udział w wystawie

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: Yaroslavl, Rosja

Tytuł projektu: International “Under the Bridge” Competition w ramach festiwalu architektonicznego “Social Revolution”

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

Participants will need to come up with an architectural object, which will be located in the space under the bridge. What should be in this place? Or, what would organically complement the bridge? This competition is a part of the Social Revolution festival.

Details

Description:

The space under the bridge is more likely to be inherently embedded in the tissue of the city. No one pays attention on it, it’s just invisible. It is easy to get there, but it is not used. It’s a paradox. The city is looking for new areas for development. They are acquired through the expansion of the city boundaries, or for example, redevelopment of parks and other beautiful unoccupied places. But in bridges case there is no need to destroy anything. We just have to expand our perception of the urban master plan. One can discover a new dimension in it by designing on it as it is not a flat surface but a three dimensional object.

We suggest participants use these unique advantages of the spaces under the bridge, and perhaps find new ones. We expect from them a fundamentally new architecture, or maybe conventional architecture, that would play in a new way by capitalizing on its unique position in space, forcing us all to think.

In general, the idea of your project is anything you`d add to the city, using such unusual, little cosmic place, like space under the bridge.

Candidates from following field (s):

Architecture & Constructing Arts & Design Engineering

Description of Ideal Candidate:

Open to everyone

Dates:

Deadline:
June 15, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

Cash prize: $1000, possibility of realization after public discussion; all projects: participation in the exhibition

[/betterpay]

2 thoughts on “Konkurs w Rosji na wymyślenie obiektu/ budynku dla miasta”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *