Stypendium w Niemczech dla studentów i absolwentów chcących rozpocząć studia magisterskie

Nazwa: Stypendia Fundacji Heinricha Bölla – studia magisterskie

Termin aplikowania: 1 marca 2014

Dla kogo: absolwenci studiów licencjackich

Przedmiot: Stypendium w Niemczech dla studentów i absolwentów chcących rozpocząć studia magisterskie

Czas trwania: Czas studiów magisterskich

_____________________________

Fundacja Heinricha Bölla ogłasza nabór na stypendia na studia magisterskiej na niemieckich uczelniach. Oferta skierowana jest zarówno do niemieckich studentów, jak i obcokrajowców. Prewencyjnie traktowani będą kandydaci m.in. z Europy Środkowej i Wschodniej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów na poziomie licencjata;
 • aplikacje można składać najpóźniej w czasie trwania pierwszego semestru na studiach magisterskich;
 • dobra znajomość języka niemieckiego (B2) potwierdzona certyfikatem.

Stypendium obejmuje:

 • stypendium miesięczne, którego wysokość jest uzależniona od dochodu w rodzinie kandydata – maksymalna kwota to 597 euro miesięcznie;
 • dodatek 300 euro miesięcznie.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: boell.de
źródło: www.skrzydlatestudia.pl


Staż + stypendium w Niemczech dla studentów

Nazwa: Stypendia Towarzystwa Copernicus e. V.

Termin aplikowania: 1 marca 2014

Dla kogo: studenci

Przedmiot: Staż + stypendium w Niemczech dla studentów

Czas trwania: 6 miesięcy

____________________________

COPERNICUS realizuje swój program stypendialny, którego celem jest szkolenie studentów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-wschodniej. Program ma na celu intensyfikację kontaktów między wschodem a zachodem. Przynajmniej w niewielkiej części COPERNICUS chce stworzyć forum wymiany pomiędzy studentami i uczelniami niemieckimi i studentami z Europy Wschodniej.

Stypendium trwa 6 miesięcy. Czas ten podzielony jest na okres stypendium naukowego, odbywającego się na jednym z uniwersytetów i staż w firmie, organizacji lub agencji rządowej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • status studenta III – IV roku studiów na kierunkach: ekonomia, prawo, politologia, nauki społeczne i humanistyczne (m.in. dziennikarstwo, socjologia, historia) oraz architektura (tylko w Hamburgu);
 • dobra znajomość języka niemieckiego poświadczona odpowiednimi certyfikatami.

Stypendium obejmuje:

 • koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i transportu publicznego;
 • dodatkowo stypendysta otrzymuje miesięczne kieszonkowe w wysokości 220 euro;
 • zakwaterowanie jest u niemieckich rodzin.

 

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: de.wallpaperswiki.org
źródło: www.skrzydlatestudia.pl


Wyjazd na letnie seminarium do Niemiec dla studentów historii literatury, językoznawstwa, historiografi i pokrewnych.

Nazwa: Letnie seminarium badawcze w Herzog August Bibliothek

Termin aplikowania: 28 lutego 2014

Dla kogo: studenci i doktoranci

Przedmiot: Wyjazd na letnie seminarium do Niemiec dla studentów historii literatury, językoznawstwa, historiografi i pokrewnych.

Czas trwania: 20 lipca do 1 sierpnia 2014

_____________________________

Jak co co roku, Biblioteka Herzoga organizuje letnie seminarium badawcze z dziedziny historiografii. W tegorocznej edycji zatytułowane zostało The library as a space of thoughts.

Oferta seminarium skierowana jest do studentów i doktorantów naukowo zajmujących się zagadnieniami związanymi z historią literatury, językoznawstwem, historiografią i pokrewnymi.

Wymagania wobec kandydatów:

 • status studenta lub doktoranta;
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub/i angielskiego.

Stypendium obejmuje:

 • udział w letnim seminarium w Niemczech w dniach 20 lipca do 1 sierpnia 2014;
 • organizatorzy pokrywają koszty związane z zakwaterowaniem i częściowe wyżywienie (śniadania);
 • każdy z uczestników otrzymuje 100 euro stypendium na częściowe pokrycie własnych wydatków związanych z udziałem w stypendium;
 • organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: ratgeberzentrale.de
źródło: www.skrzydlatestudia.pl


Sposób na szybkie i skuteczne realizowanie celów

Lubisz czuć, że masz wystarczająco dużo czasu na wykonanie swoich zadań i nie musisz się śpieszyć? Taki komfort to największy zabójca produktywności.

Zasada jest prosta: im dalszy termin na realizowanie danego zadania, tym więcej czasu zmarnujesz na jego realizację.

Dlaczego? Ponieważ osłabiasz swoją motywację i zmniejszasz rangę zadania.

Jak to dokładnie działa:
– Siedzisz i piszesz swoją pracę zaliczeniową, gdy w Twojej głosie pojawia się myśl – “Hmm, deadline na oddanie tego projektu upływa dopiero za miesiąc. Mam jeszcze tyle czasu. Nie będzie grzechem jak na chwilkę zerknę na fejsa”.

A jeśli termin upływa jutro?
– ” Człowieku, jaki fejs, jakie jedzenie, jaki chłopak?! Mam 10 stron do napisania w 20 godzin, muszę tworzyć, nie mam czasu!”

Warte uwagi jest to, że w większości przypadków to właśnie pod presją czasu tworzymy najlepszej jakości rzeczy. Gdy rozwlekamy realizowanie, stają się miałkie i bez polotu.
Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie zdecydowanie lepiej jest sprężyć się przez jeden dzień, niż przez cały miesiąc funkcjonować z niepokojącym uczuciem, że mam tą cholerną pracę do napisania.
We wszystkich zadaniach należy narzucać sobie krótkie limity czasowe. To pozwala nam być 5 razy bardziej skupionym i efektywnym.

Co powinieneś zrobić?
1. Określ cel, który koniecznie musi zostać dzisiaj zrobiony
– CEL: napisanie magisterki

2. Zdecyduj, czy jest realistyczny. W razie czego nie wahaj się podzielić go na mniejsze części
-CEL: zrobienie researchu i napisanie 10 stron magisterki

3. Określ sztywne ramy czasowe na realizację celu
– CEL: rozpoczynam pracę o 8.00 , o 17.00 wszystko musi być skończone

4. Przygotuj sobie prosty plan pracy
* 8.00 siadam przy biurku z przygotowanymi materiałami
* 8.05 przeglądam materiały, zaznaczam odpowiednie fragmenty, rozplanowuję te 10 stron magisterki (cały research muszę skończyć w pół godziny)
* 8.30 lecimy z tym koksem – rozpoczynam pisanie
* 17.00 cel zrealizowany – 10 stron magisterki spogląda na mnie w całej swojej chwale z ekranu monitora

5. WAŻNE – przed przystąpieniem do pracy przygotuj odpowiednie warunki realizacja celów
* wyłącz telefon i uprzedź o tym bliskich, żeby się nie martwili
* odłącz internet (potrzebny research zrób wcześniej)
* uniemożliw innym zakłócenie Ci pracy; jeśli to możliwe niech nawet nikt nie wie, gdzie jesteś
* żadnego fejsa, żadnego maila, żadnych powiadomień; żadnego “tylko na chwilę” – dobrze wiesz, jak to się kończy
* zaplanuj jedzenie; niech to będzie proste żarcie, którego przygotowanie zajmie jak najmniej czasu

Odbijesz sobie wieczorem, gdy wraz z przyjaciółmi pójdziesz na pizze z podwójnym serem, szynką i 10 stronami pracy magisterskiej. Gwarantuję, że będzie smakowała lepiej, niż jakakolwiek, którą jadłeś wcześniej.

Autor: Michał Szymański

Stypendium w Niemczech dla absolwentów chcących rozpocząć studia doktoranckie

Nazwa: Stypendia Fundacji Heinricha Bölla – studia doktoranckie

Termin aplikowania: 1 marca 2014

Dla kogo: absolwenci studiów magisterskich

Przedmiot: Stypendium w Niemczech dla absolwentów chcących rozpocząć studia doktoranckie

Czas trwania:  24 miesiące plus ewentualnie przedłużenie dwa razy po 6 miesięcy

_____________________________

Fundacja im. Heinricha Bölla ogłasza rekrutację stypendium na studia doktorskie w Niemczech. O stypendium mogą ubiegać się kandydaci wszystkich dziedzin. Priorytetowo będą traktowane osoby,które przedstawią projekt badawczy tematycznie zbliżony do obszarów działalności Fundacji Heinricha Bölla.

Wymagania wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich;
 • kandydaci muszą uzyskać zgodę na odbycie studiów doktoranckich w instytucie naukowym lub szkole wyższej w Niemczech;
 • biegła znajomość języka niemieckiego.

Stypendium obejmuje:

 • stypendium w wysokości 1 050 euro miesięcznie;
 • dodatek badawczy w wysokości 100 euro miesięcznie.

 

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: boell.de
źródło: www.skrzydlatestudia.pl


Stypendium na letni kurs języka i kultury litewskiej

Nazwa: Letni kurs języka i kultury litewskiej

Termin aplikowania: 28 lutego 2014

Dla kogo: studenci

Przedmiot: Stypendium na letni kurs języka i kultury litewskiej

Czas trwania:

15 stypendiów w czterech ośrodkach:

17 lipca do 14 sierpnia 2014 Klaipeda University;
21 lipca do 16 sierpnia 2014 Vytautas MagnusUniversity ;
30 czerwca do 25 lipca 2014 Vilnius University ;
5 do 27 sierpnia 2014 Lithuanian University of Educational Sciences.

_____________________________

Rząd litewski oferuje 15 stypendiów na kursy języka i kultury litewskiej. Oferta skierowana jest do kandydatów – studentów filologii litewskiej (ew. bałtystyki) z polskich uczelni

Wymagania wobec kandydatów:

 • status studenta polskiej uczelni;
 • studenci ostatniego roku studiów nie są uprawnieni do aplikowania o stypendium;
 • stypendium rządu litewskiego nie może być połączone z innymi stypendiami i grantami;
 • kandydaci na letni kurs języka i kultury litewskiej nie muszą uzyskać zgody (letter of acceptance) z ośrodka litewskiego.

Stypendium obejmuje:

 • stypendium na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w kursie;
 • opłata za kurs – pokrywana ze stypendium (z wyjątkiem studentów bałtystyki lub filologii litewskiej);
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Stypendyści we własnym zakresie zapewniają sobie zakwaterowanie. Chęć zatrzymania się w akademiku przy uczelni powinna być zgłoszona wystarczająco wcześniej (przed przyjazdem na stypendium).

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ (w zakładce “Litwa”)

foto: vsaa.lt
źródło: www.skrzydlatestudia.pl


10 miesięczny wyjazd EVS w Tours we Francji

Organizator: Maison de lEurope de Tours Centre dInformation Europe Direct

Miejsce wyjazdu: Tours, Francja

Termin aplikowania: 08/03/2014

Rozpoczęcie projektu: 01/09/2014

Zakończenie projektu:30/06/2015

Rodzaj projektu: Wolontariat europejski (EVS)

 

Profil aplikującego:

Wiek: pomiędzy 18-30 lat

Zainteresowany sprawami Unii Europejskiej i posiadający podstawową wiedzę na jej temat

Otwarty i tolerancyjny

Dobrze dogadujący się z młodzieżą

Umiejący pracować w zespole

 

Zadania wolontariusza:

– organizacja spotkań kulturowych na temat własnego kraju

– pomoc w organizacji wydarzenia “Maison de l’Europe de Tours”

– pomoc w organizacji wydarzenia “The European Day”

– przygotowanie warsztatów  na temat Unii Europejskiej

– przygotowywanie wystaw na temat UE

– organizacja międzykulturowych wieczorów dla lokalnej społeczności

– pomoc w obsłudze strony internetowej i mediów społecznościowych

 

Jak aplikować:

List motywacyjny oraz CV napisane po angielsku wysyłać należy na adres: mdetourssve@gmail.com

Przed rozpoczęciem projektu należy znaleźć organizacje wysyłającą z Polski – BAZA ORGANIZACJI (wszystkie organizacje z akredytacją “Sending organisation” są odpowiednie)

 

Czym jest wyjazd EVS (European Voluntary Service) oraz co ma zapewnione i finansowane wolontariusz można przeczytać TUTAJ

 

Przed podjęciem decyzji o wyjazd na EVS należy koniecznie zapoznać się z niniejszym instruktażem ”Jak zostać wolontariuszem”

 

Pytania i wątpliwości:

W razie potrzeby pytanie zostawić można w komentarzach.


Stypendium na studia w Danii

Nazwa: Stypendium rządu duńskiego

Termin aplikowania: 1 marca 2014

Dla kogo: studenci

Przedmiot: stypendium na studia w Danii

Czas trwania: 1 rok

Rząd duński oferuje możliwość wyjazdu na stypendium do Danii. Preferowani będą studenci studiów magisterskich i młodzi naukowcy z 23 krajów, w tym z Polski, którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę w zakresie języka i kultury duńskiej lub innych dziedzinach związanych z Danią takich jak architektura wnętrz, studia z zakresu ochrony środowiska.

Wymagania wobec kandydata:

 • obywatelstwo kraju zaproszonego do współpracy;
 • znajomość języka duńskiego;
 • wykształcenie minimum na poziomie licencjatu;
 • kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji:
 • uzasadnienie wyboru i wykazanie związku pomiędzy kierunkiem kształcenia, a Danią (język, kultura itp.);
 • referencje od nauczyciela języka duńskiego za granicą;
 • studia z zakresu języka duńskiego lub skandynawskiego;
 • informacja o tym czy aplikant nawiązał kontakt z wykładowcą z uczelni przyjmującej w Danii;
 • informacja czy aplikant nawiązał kontakt i otrzymał oficjalne zaproszenie z instytucji w Danii;
 • informacja czy aplikant jest studentem uczelni, z którą pożądana uczelnia w Danii już współpracuje.

Stypendium obejmuje:

 • świadczenie pieniężne : 5000 DDK miesięcznie;
 • czesne.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: denmarkemb.org
źródło: www.skrzydlatestudia.pl


Bałagan obniża produktywność

Uważasz, że nieład na Twoim biurku ma charakter artystyczny? Że świadczy o Twoim wyluzowanym podejściu oraz kreatywności i ogromie pomysłów w Twojej głowie? Niewykluczone, iż tak właśnie jest. Z pewnością jednak ten sam bałagan znacząco obniża Twoją produktywność.

Daleko mi do pedanta. Krzesło jest dla mnie najlepszą szafą. Często też zostawiam swoje rzeczy w różnych częściach mieszkania, zapominając ich później zabrać. Jest jednak pewne miejsce w moim domu, która może się jawić jako świątynia porządku. To biurko, przy którym pracuję.

Dlaczego to takie ważne zachowanie jest harmonii i ładu w miejscu pracy?

Wiele ludzi sukcesu, z którymi miałem okazję rozmawiać lub czytać ich książki, podaje następujące powody:

1. Zapewniają spokój myśli i pozwalają skupić się na zadaniu.

2. Zmniejszają liczbę rozpraszaczy („Czy ta temperówka jest pełna? Lepiej ją wypróżnię póki pamiętam”)

3. Zmniejszają liczbę wymówek jakie możesz sobie robić, aby nie zabrać się do pracy

4. Zmniejszają frustrację produktywność a bałagan

5. Uwalniają kreatywność

6. Zwiększają efektywność

7. Podwyższają jakość Twojej pracy

8. Dają poczucie zadowolenia i komfortu

9. Dodają motywacji i energii do działania

10. Pozwalają lepiej radzić sobie z problemami, jakie napotkasz w trakcie pracy

Pamiętaj, przy czystym biurku cały świat wydaje się bardziej logiczny i klarowny. Podaruj sobie prezent i uporządkuj swoje miejsce pracy. Twoja produktywność wzrośnie w mgnieniu oka.

Autor: Michał Szymański

Stypendium na letni kurs języka duńskiego

Nazwa: Danish Summer Language Scholarships

Termin aplikowania: 1 marca 2014

Dla kogo: studenci

Przedmiot: stypendium obejmuje koszty utrzymania oraz bezpłatny kurs języka duńskiego

Czas trwania: okres letni

___________________

Rząd duński oferuje możliwość uczestnictwa w letniej szkole językowej w Danii. Oferta adresowana jest do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Wykaz dostępnych kursów znajduje się na stronach rządu duńskiego.

 

Wymagania wobec kandydatów na stypendium:

 • obywatelstwo jednego z krajów zaproszonych do współpracy, w tym kandydaci z Polski;
 • status studenta studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;
 • kryteria brane pod uwagę przy wyborze kandydata:
  • kandydat nie uczy się na żadnej wyższej uczelni w Danii
  • kandydat dostarczył list polecający od nauczyciela języka duńskiego za granicą;
  • kandydat studiuje język duński lub skandynawskę;
  • kandydat nosi się z zamiarem dalszej edukacji w Danii.

   

Stypendium o wartości 5 000 DDK obejmuje

 • bezpłatny kurs języka duńskiego
 • koszty utrzymania

Podróż i inne wydatki we własnym zakresie.

 

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: denmarkemb.org
źródło: www.skrzydlatestudia.pl