Festiwal teatru cieni w Macedonii

1

Miejsce projektu: Macedonia

Termin aplikowania: 10 września 2014

Data rozpoczęcia projektu: 24 listopad 2014

Data zakończenia projektu: 26 listopad 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: festiwal

Krótki opis:

Jest to festiwal dla dzieci pokazujący teatr cieni.

Ten festiwal zapewni młodzieży okazję zobaczyć i dowiedzieć się o różnorodnych kulturach i tradycjach, a także różnej ekspresji teatralnej.

Twój profil:

Zapraszamy osoby indywidualne, grupy nieformalne, teatry, spektakle, prywatne lub państwowe teatry, NGO’sy oraz inne typy organizacji do aplikowania w kategoriach:

– teatr cieni (do wystąpienia na festiwalu): do trzech osób, skierowane na dzieci, spektakle teatralne cieni

– kwestie wystawcze: materiały reklamowe dla teatru cieni (plakaty, ulotki, reklamy)

Koszty: częściowo pokrywane

dla wybranych grup będzie zapewnione:

Transport z lotniska;
Koszt zakwaterowania dla całego okresu trwania festiwalu;
żywność;
Płatności (w drodze umowy).

Dla wystawców elementów reklamowych teatru cieni będą obejmować:

Koszty pocztowe wcześniej ogłoszone i przyjęte przez festiwal.

Prosimy pamiętać, że koszty podróży do i z Skopje nie są objęte festiwalu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: Skopje

Tytuł projektu: Little Cloud’s Dream: Shadow Theater Festival

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ <– w tym linku są wszelkie informacje, warunki aplikowania oraz formularz

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

The association “Shadows and Clouds” is announcing an open call for participants in the 2nd International Children’s Shadow Theatre Festival titled “The Little Cloud’s Dream 2” which will take place on 24-26 November 2014 in Skopje, Macedonia.

Details

Description:

The festival wants to provide their youth the opportunity to see and learn about different traditions and cultures as well as different theatrical expression.

Candidates from following field (s):

Arts & Design Sport & Fitness Theater & Video & Photography

Description of Ideal Candidate:

Individuals, non-formal groups, theaters, productions, private or national theaters, NGOs and other types of organizations can apply with:

shadow theater performing arts: up to three, child- targeted, shadow theater performances;
exhibiting items: advertising materials for shadow theater (posters, flyers, adds).

Dates:

Deadline:
September 10, 2014
Program Starts:
November 24, 2014
Program Ends:
November 26, 2014

Cost for a participant:

Partially Funded

For the selected shadow theater performing arts will be covered the following:

Transport from the airport;
Accommodation cost for the complete duration of the festival;
Food;
Payment (by agreement).

For the exhibitors of shadow theater advertising items they will cover:

Postal costs previously announced and accepted by festival.

Please note, that travel costs to and from Skopje are NOT covered by the festival.

[/betterpay]

Konferencja młodzieżowa we Francji na temat demokracji

1

Miejsce projektu: Francja

Termin aplikowania: 22 czerwca 2014

Data rozpoczęcia projektu: 31 października 2014

Data zakończenia projektu: 6 listopada 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konferencja

Krótki opis:

Jest to konferencja dla młodzieży skupiająca się na kwestii prawdziwej demokracji.

Chcemy, aby młodzi ludzie odeszli od problemów, ograniczeń i frustracji związanych z niewłaściwie funkcjonującymi systemami demokratycznymi i przyjęli podejście zorientowane na rozwiązanie. Chcemy, aby uczestnicy marzyli o demokracji, odkrywali nowe formy społeczeństw demokratycznych oraz wnieśli swoje pomysły, doświadczenia i wizje, w celu opracowania prototypów nowych demokracji.

Do uczestnictwa w konferencji zostanie wybranych 300 osób.

Twój profil:

Aby zostać wybranym do uczestnictwa w konferencji, osoba powinna:

– być w wieku od 16 do 30 lat

– być w stanie komunikować się i pracować w języku angielskim

– aktywnie uczestniczyć w inicjatywach obywatelskiego społeczeństwa demokracji

– być zmotywowana do przyczyniania się do rozwoju nowych pomysłów młodzieży w demokracji

– być wspierania przez młodzieżową organizację, sieć lub nieformalną grupę działającą w demokracji; niektóre nie związane z organizacją osoby będą akceptowane

– być gotowa do przyjęcia podejścia zorientowanego na rozwiązanie, poprzez wprowadzanie nowych pomysłów i wizji demokracji

– być gotowym marzyć o demokracji

– być dostępna tak, aby w pełni uczestniczyć we wszystkich dniach konferencji oraz przygotowaniach wcześniej

O ile to możliwe, uczestnicy powinni być reprezentowani przez różną młodzież. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na młodych ludzi z marginalizowanych środowisk, przedstawicieli organizacji mniejszości lub ruchów młodzieżowych. Równowaga płci i geograficzna również będzie brana pod uwagę.

Koszty: w pełni pokrywane

Koszty podróży będą zwracane na podstawie odpowiednich paragonów (dlatego należy wszelkie rachunki, paragony, karty pokładowe i wszystko związane z transportem ZOSTAWIĆ dla późniejszego zwrotu pieniędzy). Tylko uczestnikom, którzy będą uczęszczali na CAŁE spotkanie, czyli przygotowanie przed konferencją oraz pełny okres trwania konferencji zostaną zwrócone koszty podróży. Zwrot zostanie dokonany przelewem po zakończeniu programu.

Zakwaterowanie i wyżywienie będą zapewnione i opłacone przez organizatorów.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: Strasburg

Tytuł projektu: World Forum for Democracy (WFD) 2014

Proces aplikowania:

1) zarejestrować się na stronie –> TUTAJ, następnie wypełnić aplikację online –> TUTAJ

2) załączyć krótkie, jedno – dwu minutowe video, w którym należy zawrzeć odpowiedzi na pytania dostępne w wyżej wymienionej aplikacji online; instrukcje odnośnie wideo –> TUTAJ

więcej informacji o forum –> TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Location (s)

 • France
Strasbourg

Required Language (s)

English

Overview

The Strasbourg World Forum for Democracy is an annual gathering of leaders, opinion-makers, civil society activists, representatives of business, academia, media and professional groups to debate key challenges for democracies worldwide. The insights gathered during the World Forum meetings inform the work of the Council of Europe and its numerous partners in the field of democracy and democratic governance. The 3rd edition of the World Forum for Democracy “From participation to influence: can youth revitalise democracy?” will take place in Strasbourg, 3 – 5 November 2014.

Details

Description:

The 3rd edition of the World Forum for Democracy will engage with young people and with decision-makers and opinion-formers in a reflection on the patterns of exclusion and involvement and will explore new ways of engaging young people in re-visioning the democratic arenas of today. The Forum will explore initiatives and structures to successfully address the reasons for youth exclusion and create conditions for real youth influence.4141#dlivW8Ep6hlDpvCR.99

Candidates from following field (s):

Economics & Business & Management & Finance Media & Marketing & PR Politics Society

Description of Ideal Candidate:

In order to be selected and participate in the World Forum 2014, applicants should:

Be aged 16-30 (exceptions can be made in special cases);
Be resident in one of the 50  signatory States of the European Cultural Convention of the Council of Europe; 75 places will be made available for participants from other regions outside the European continent;
Be able to communicate and work in English;
Be actively involved in civil society Democracy initiatives;
Be motivated to contribute to developing new ideas on youth and democracy;
Be supported by a youth organisation or network or informal group working on democracy; some non-organised individuals will also be accepted;
Be ready to adopt a solution-oriented approach by bringing in new ideas and visions of democracy;
Be ready to dream democracy;
Be available to participate fully in the World Forum for Democracy and the preparation process beforehand.

As far as possible, participants should be representative of the variety of youth in Europe. Therefore, special attention will be given to young people from marginalised backgrounds, representatives of minority organisations or youth movements. Gender balance and geographical balance will also be taken into account.

Dates:

Deadline:
June 22, 2014
Program Starts:
November 03, 2014
Program Ends:
November 05, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

Travel expenses and visa costs will be reimbursed upon presentation of the relevant receipts, according to the rules of the Council of Europe. Only the participants who attend the entire event (pre-Forum meeting and World Forum) can be reimbursed. The payment will be made by bank transfer after the World Forum.

Board and lodging are provided and paid for by the Council of Europe (arrival on Friday 31th October, departure on Thursday 6th November). Participants will be lodged either at the European Youth Centre in Strasbourg or in a hotel. Transport between the place of accommodation and the venue of the youth meeting and of the World Forum will be organised.

[/betterpay]

Konkurs fotograficzny – zdjęcia podróżnicze, do wygrania wyprawa na Alaskę oraz wiele więcej

1

Miejsce projektu: online (wyprawa na Alaskę w ramach wygranej)

Termin aplikowania: 30 czerwca 2014

Ogłoszenie zwycięzców: 31 lipca 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konkurs

Krótki opis:

Konkurs fotograficzny – wykorzystaj moc fotografii i podziel się z nami swoimi wspaniałymi doświadczeniami podróżniczymi z całego świata.

Kategorie zdjęć to:

1) Podróżnicze portrety

2) Sceny na zewnątrz

3) Poczucie miejsca

4) Spontaniczne momenty

Można przesyłać kilka zdjęć (na przykład po zdjęciu na każdą kategorię)

Twój profil:

Dla każdej pełnoletniej osoby indywidualnej.

Koszty:

15 $ wpisowe na konkurs

Nagrody:

Nagroda główna: 8-dniowa wyprawa na Alaskę dla dwóch osób (zwycięzcy w konkursie i osoby towarzyszącej). Będziesz miał okazję odwiedzić południowo-wschodnią Alaskę oraz szukać ork i humbaków, pływać kajakiem wokół gór lodowych, odkrywania dzikiej przyrody oraz wiele więcej niesamowitych przygód z zespołem ekspertów.

Nagroda za 2 miejsce: 5-dniowe warsztaty fotograficzne pod okiem profesjonalnego instruktora w Nowym Meksyku, USA.

Nagroda za 3 miejsce: 6-dniowy rejs dla dwóch osób wzdłuż wybrzeża Maine

Nagrody za zasługi: bony na 200$, fotograficzne kursy na DVD oraz inne nagrody

Zdjęcia wszystkich zwycięzców powyższych miejsc zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów konkursu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: National Geographic Traveler Photo Contest 2014

Aplikowanie oraz więcej informacji: Aby zgłosić się do tego konkursu, prosimy o rejestrację TUTAJ, prosimy także o DOKŁADNE przeczytanie zasad brania udziału w konkursie oraz zasad odnośnie nagród –> ZASADY KONKURSU

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

The 26th annual National Geographic Traveler Photo Contest is now accepting submissions. Harness the power of photography and share your stunning travel experiences from around the globe with us.

Details

Description:

As a leader in capturing our world through brilliant imagery, National Geographic sets the standard for photographic excellence. Last year, the National Geographic received more than 20,000 entries from over 130 countries, with professional and amateur photographers across the globe participating.

The categories for entries are: (1) Travel Portraits, (2)  Outdoor Scenes, (3)  Sense of Place, and (4) Spontaneous Moments.

Send National Geographic your best shots in any of categories. Please submit images that accurately reflect the captured moment in time.

Candidates from following field (s):

Arts & Design Theater & Video & Photography

Description of Ideal Candidate:

Contest is open only to individuals who have reached the age of majority in their jurisdiction of residence at the time of entry and who do not reside in Cuba, New Jersey, North Korea, Iran, Sudan or Syria. Employees of National Geographic Society, and its subsidiaries and affiliates, and their immediate family members (spouse, parent, child, sibling and their respective spouses, regardless of where they live) or persons living in the same households of such employees, whether or not related are not eligible.

Dates:

Deadline:
June 30, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

1st Prize: National Geographic Expedition to Alaska’s Inside Passage. You will have the opportunity to visit southeastern Alaska on this eight-day voyage for two people with National Geographic Expeditions. Search for orcas and humpback whales, kayak around dramatic icebergs, and explore this remote wilderness with a team of experts. Most amazing award for 1st prize right?

2nd Prize: National Geographic Photo Workshop in Santa Fe. Hone your photography skills with the guidance of a top National Geographic photographer and professional instructor in this five-day National Geographic Photo Workshop in Santa Fe, New Mexico, for one. In this picturesque city, learn how to capture light and frame images that tell a story. Each day’s schedule includes talks, edit-and-critique sessions, and photo assignments in the field.

3rd Prize: Schooners Heritage and American Eagle Cruise. Join Schooners Heritage and American Eagle on a six-day cruise for two along the coast of Maine.

Seven Merit Prizes will be awarded. Each Merit Prize consists of: US$200 gift certificate to B&H Photo; an 11”x14” matted and framed print of the entry; photography course on DVD from; one-year subscription to National Geographic Traveler magazine.3785#LSCwrq8bB5CItkma.99

[/betterpay]

Konkurs na nietypowy projekt, do wygrania 1000 $ i wiele więcej

Miejsce projektu: online

Termin aplikowania: 1 sierpnia 2014

Ogłoszenie listy finalistów: 11 sierpnia 2014

Ogłoszenie zwycięzcy: 1 września 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konkurs

Krótki opis:

Konkurs stawia wyzwanie projektantom z całego świata, aby wrócić do korzeni projektowania, ‘odprojektować’ coś i wymyślić, nadać pomysł czemuś zupełnie innemu, stworzyć coś oryginalnego, może to być cokolwiek, np. aplikacja, artefakt, obraz, element, akcesoria, cokolwiek zechcesz – z jednym celem na myśli…

…aby zachęcić społeczność i inspirować prawdziwe działania człowieka, dla każdego, w dowolnym miejscu i czasie.

Więc działaj odważny projektancie i wykreuj coś naprawdę niesamowitego. Zacznij od podstaw i pokaż nam jak możemy zdekonstruować projekt, aby zrekonstruować łączność wśród ludzi.

Kategorie:

1. Moda i akcesoria

Jak to co nosimy może być narzędziem zbliżającym nas do ludzi wokół nas? Jak moda może pomóc nam zbliżyć się, pozostać w dobrych relacjach z bliskimi?

2. Technologia, produkty i przestrzenie/miejsca

Od rozszerzonej rzeczywistości do inteligentnych materiałów, jak może najnowsza technologia pomóc bliskości/intymności? Jak można miejscem zachęcić wspólnotę?

3. Graficzna ilustracja i malowanie

Jak coś wizualnego może wzmocnić istniejącą łączność między ludźmi oraz zachęcić do nawiązywania nowych relacji? Jak wyobrażenia przywołują uczucia bliskości?

Wymaganie materiałowe:

Opis: 150 – 200 słów, które krótko opiszą twój pomysł oraz jak on będzie pozytywnie łączył ludzi, jak ich dosięgnie ten pomysł (tekst tylko w języku angielskim)

Zdjęcia:

Maksimum 4 zdjęcia, nie więcej niż 1800 x 1200px i 1 MB wielkości. Akceptowane formaty: .jpeg and pdf RGB (72dpi)

Twój profil:

Dla profesjonalistów i uczniów/studentów z całego świata, każdy może wybrać dowolną kategorię.

Koszty:

brak opłat za uczestnictwo w konkursie

Nagrody:

1000 $ – nagroda pieniężna

produkty firmy warte 300 $

funkcja projektowania strony konkursu przez rok

funkcja projektowania na blogach firmy organizującej konkurs

możliwość przedstawiania i wywiadów na głównym projekcie publikacji

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: LELO UnDesign Award

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ po zjechaniu na dół strony, będzie pole do zarejestrowania się na konkurs. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

LELO is challenging designers all over the world to go back to design’s roots, to undesign something and conceptualize something original – and it can be anything at all: an app, an artifact, an image, an item, an accessory, whatever you want – with a single goal in mind: to encourage togetherness, and to inspire a real human interaction, for anyone, anywhere at any time.

Details

Description:

There are three categories:

Fashion & Accessories;
Technology, Products & Spaces;
Graphic Illustration & Painting.

Candidates from following field (s):

Arts & Design Computers & IT Theater & Video & Photography

Description of Ideal Candidate:

Professionals and students from around the world can each enter into all award categories.

Dates:

Deadline:
August 01, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

One winner from each category will receive:

$1,000 USD;
$300 USD worth of LELO products;
Feature design on Design Award website for a year long;
Feature design on all LELO blogs;
Opportunity for Feature & Interview on Major Design Publications.

[/betterpay]

Płatny staż w Holandii – komunikacja i copywriting w organizacji pozarządowej

Miejsce: Holandia

Dziedzina pracy: komunikacja / PR / copywriting

Branża organizacji: NGO / zdrowie

Termin aplikacji: jak najszybciej

Typ pracy: płatny staż na minimum 3 miesiące w niepełnym wymiarze godzin (27 h/tydzień), wynagrodzenie 150 Euro / mc

Wymagane języki: biegła znajomość języka angielskiego

Wymagane wykształcenie: studia w dziedzinie komunikacji, Public Relations lub podobnej dziedzinie

Zadania:

– monitoring mediów

– opracowywanie i wdrażanie planów związanych z komunikacją

– pisanie oraz/lub edytowanie różnych elementów komunikacyjnych, w tym materiałów prasowych i treści internetowej

– tworzenie i projektowanie biuletynów

– prowadzenie regularnej konserwacji strony internetowej

– monitorowanie kanałów społecznościowych i aktywna działalność na tych kanałach

– planowanie i wdrażanie specjalnych wydarzeń

Wymagania:

– biegła znajomość pakietu Microsoft Office, Adobe PageMaker i WordPress oraz platform społecznościowych (Twitter, Facebook)

– dobre umiejętności pisania, tworzenia treści

– proaktywna postawa, dbałość o szczegóły, dobra organizacja pracy

– zainteresowanie oraz/lub wiedza w kwestii polityki zdrowotnej, szczególnie w dziedzinie leków

Oferujemy:

– zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w dziedzinie komunikacji w międzynarodowej organizacji pozarządowej

– zdobycie wiedzy o polityce farmaceutyki oraz międzynarodowej sieci kontaktów

Dodatkowe informacje:

stażysta powinien sam zadbać o swój lot do Holandii oraz zakwaterowanie tam

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: Amsterdam

Organizacja: HAI

Aplikowanie oraz więcej informacji: zainteresowane osoby prosimy o wysłanie listu motywacyjnego (nie dłuższego niż jedna strona A4) oraz aktualnego CV w języku angielskim do pani Bobbi Klettke na adres bobbi@haiglobal.org

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

Background
HAI is a non-profit, independent, global network of over 200 consumer groups, public interest NGOs, healthcare providers, academics and individuals in more than 70 countries, operating from four regional offices (Amsterdam, Penang, Lima and Nairobi). HAI promotes increased access to essential medicines and their rational use, through research excellence and evidence-based advocacy, and works to achieve a world in which all people, particularly the poor and disadvantaged, are able to exercise their human right to health.
Communications Intern
This is a good opportunity for a student in Communications, Public Relations or a related field to gain valuable communications work experience in an international non-governmental organisation. This part-time position is located at our office in Amsterdam, The Netherlands. The intern will assist the Communication Officer with the implementation of a variety of communications projects and tasks.
General
The successful applicant will:
 Acquire valuable communications work experience in an international advocacy NGO; and
 Gain some knowledge of the politics of pharmaceuticals and international networking.
Specific Responsibilities
The intern will work in close collaboration with the Communication Officer. Responsibilities may include:
 Media monitoring;
 Developing and implementing communications plans;
 Writing and/or editing a wide array of communications items, including press materials and website content;
 Writing and designing a monthly newsletter;
 Conducting regular website maintenance;
 Monitoring social media channels and implementing activities; and
 Special event planning and implementation.
Skills and competencies
 Pursuing a degree in Communications, Public Relations or related field;
 Excellent English language skills;
 Proficiency in Microsoft Office, Adobe PageMaker and WordPress, and social media platforms (Twitter, Facebook);
 Strong writing abilities;
 Proactive, well-organised and strong attention to detail; and
 Interest and/or knowledge in health policy issues, particularly in the area of medicines.
Conditions of employment
This position is for a minimum of three months, starting part-time (27 hours/week) as soon as possible.
Remuneration: €150 per calendar month. Please note: interns will be expected to make their own arrangements for travel to the Netherlands and accommodation.

[/betterpay]

Konkurs na nakręcenie krótkiego filmu – do wygrania 1000$ i lot do Nowego Jorku

1

Miejsce projektu: online (wyjazd na oficjalny finał do Nowego Jorku w ramach wygranej)

Termin aplikowania: 27 czerwca 2014

Ogłoszenie finalistów: 18 października 2014

Ogłoszenie zwycięzców na oficjalnej gali w NY: grudzień 2014

Język: angielski (filmy nie w języku angielskim muszą zawierać angielskie napisy)

Rodzaj projektu: konkurs

Krótki opis:

Konkurs polega na stworzeniu krótkiego filmu (maksymalnie 5 minut trwania), w którym młodzież w kreatywny sposób przedstawi swoje opinie związane z tematem migracji, różnorodności oraz integracji społecznej.

Uznając młodość jako potężny czynnik zmian społecznych w świecie, często charakteryzujących się nietolerancją i podziałami kulturowymi i religijnymi, zapraszamy młodzież do rozwiązania kluczowych wyzwań związanych z integracją migrantów, integracją w ogóle, tożsamością, różnorodnością, prawami człowieka i spójnością społeczną, zarówno na poziomie lokalnym i globalnym.

Osoby występujące w filmie nie muszą być młodzieżą. Jednak filmy muszą odzwierciedlać opinie lub refleksje młodzieży na temat migracji, różnorodności i integracji społecznej.

Twój profil:

Konkurs jest otwarty dla każdego w wieku od 9 do 25 lat. Młodzież może tworzyć zespoły pod warunkiem, że każda osoba będzie w wieku 9 – 25 lat. Inne osoby zaangażowane w tworzenie filmu (np. wychowawcy, nauczyciele, instruktorzy, itp.) mogą mieć ponad 25 lat, ale ich rola jest minimalna w kwestiach kreatywności (mogą pomóc przy koordynacji grupy, wsparciu techniczne, wynajmie sprzętu itp.)

Koszty:

brak opłat za uczestnictwo w konkursie

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach na podstawie wieku:

I 9 – 12 lat

II 13 – 17 lat

III 18 – 25 lat

Trzech zwycięzców z każdej kategorii otrzyma nagrodę 1000$

1 przedstawiciel każdego zwycięzcy otrzyma zaproszenie na oficjalną ceremonię w Nowym Jorku (wszystkie koszty podróży zapewnione), aby zaprezentować tam swoją pracę

Będzie też rozdanych wiele innych nagród od partnerów organizatorów konkursu

Zwycięskie filmy otrzymają szerokie uznanie oraz będą pokazywane na różnych platformach, transmisjach, w internecie, na festiwalach oraz na DVD

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: PLURAL+ Youth Video Festival

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ <– w tym linku są wszelkie dokładne zasady odnośnie uczestnictwa oraz spraw dotyczących samego filmu, jest także podane w jaki sposób należy aplikować (wysłać pocztą film w formacie DVD na podany adres lub na jednej ze wskazanych platform. Oprócz tego trzeba wysłać formularz aplikacyjny, dostępny TUTAJ z instrukcją w jaki sposób i na jaki adres go wysłać.

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) and the International Organization for Migration (IOM) invite the world’s youth to submit original and creative videos focusing on PLURAL+ themes: migration, diversity and social inclusion. Share your vision!

Details

Description:

Recognizing youth as powerful agents of social change in a world often characterized by intolerance, and cultural and religious divisions, PLURAL+ invites youth to address key challenges related to migrant integration, inclusiveness, identity, diversity, human rights and social cohesiveness, both at local and global levels.

Young people are invited to submit short videos of five minutes maximum in length.

Candidates from following field (s):

Human Rights Society Theater & Video & Photography

Description of Ideal Candidate:

 • Entrants to PLURAL+ must be youth between the ages of 9-25.
 • The Entrant is the one person responsible for submitting the video.
 • People appearing in the video do not have to be youth. However the videos must reflect the youth’s opinions or reflections about migration, diversity and social inclusion.
 • Multiple youth may work together to make one video, as long as all members of the group are between the ages of 9-25.
 • Other people involved in the making of the video (e.g. educators, teachers, instructors, etc.) might be over 25 as long as their creative role is minimal (group coordination, technical support, renting equipment, etc.)

Dates:

Deadline:
June 27, 2014
Program Starts:
October 18, 2014

Cost for a participant:

Partially Funded

[/betterpay]

Konferencja – warsztaty dla młodych dziennikarzy w Niemczech, Poczdamie

1

Miejsce projektu: Poczdam, Niemcy

Termin aplikowania: 23 czerwca 2014

Data rozpoczęcia projektu: 8 września 2014

Data zakończenia projektu: 13 września 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konferencja

Krótki opis:

Są to warsztaty dla młodych dziennikarzy z całej Europy, które odbywają cię już po raz dziesiąty. Uczestnicy będą się uczyć o podstawowych aplikacjach i technologiach dziennikarstwa opartego na danych.

Dziennikarstwo oparte na danych wykracza daleko poza zwykłą reprodukcję statystyk i tabel. Dziennikarze, koncentrując się na danych aktywnie wykorzystują te zapisy, np. potwierdzenia oraz wizualizacji teorii z danymi lub dziennikarskiego poszukiwania odpowiednich historii. Na warsztatach będzie również poruszana i ilustrowana kwestia przyszłości dziennikarstwa, wolności w mediach oraz obrony demokratycznych wartości w dobie dużej ilości i zmienności danych. Na tym wydarzeniu będą również obecni starsi redaktorzy, pracownicy naukowi, blogerzy, politycy, reprezentanci głównych internetowych firm z Europy i USA w dniu 12 września 2014.

Twój profil:

Konferencja jest otwarta dla wszystkich młodych dziennikarzy w wieku 18 – 26 lat (nie ma konieczności posiadania wykształcenia dziennikarskiego czy jakiegokolwiek z tą dziedziną związanego) z całej Europy.

Koszty: w pełni pokrywane

Zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania programu zapewnione przez organizatorów.

Organizatorzy zapewniają także finansową pomoc przy kosztach podróży.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: M100 Young European Journalists Workshop – Call for Application

Aplikowanie: aby ubiegać się o uczestnictwo w tych warsztatach należy napisać i załączyć do aplikacji tekst w języku angielskim na minimum 1000 znaków na temat: “Dane i dziennikarstwo w moim kraju”. Między innymi: opisać swoje doświadczenie, wiedzę i dodać załącznik o przetwarzaniu danych osobowych.  Oprócz tego załączyć CV ze zdjęciem i list motywacyjny, również w języku angielskim, podając powody, dla których chce się uczestniczyć w tych warsztatach. To wszystko należy wysłać do pani Sabine Sasse na adres s.sasse@m100potsdam.org. Prosimy o zapoznanie się z całością oferty oraz instrukcją TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

This year’s M100 Young European Journalists Workshop, which takes place at part of the M100 Sanssouci Colloquium for the tenth time, will consider the theme Data-driven Journalism. The workshop will be held in English. In cooperation with the Hasso Plattner Institute in Potsdam and the Potsdam University of Applied Sciences, the participants will be taught about the basic applications and technologies of data-driven journalism.

Details

Description:

The M100 Young European Journalists Workshop aims to introduce selected participants to both sides of dealing with data: both the technical principles as well as the professional, responsible use of data and its benefits, but also the risks faced every day as a journalist. The subject of ‘Media Freedom in the Era of Big Data’ will be discussed in two sessions, giving the participants a deeper insight and knowledge of this subject. Not least, participation in the M100 Sanssouci Colloquium, which will be attended by 50 to 60 senior editors, academics, bloggers, politicians and representatives of major Internet companies from Europe and the USA on 12 September 2014.

Candidates from following field (s):

Languages Media & Marketing & PR

Description of Ideal Candidate:

Young journalists between 18 and 26 years old from all over Europe (including non-EU countries) can apply.

Dates:

Deadline:
June 23, 2014
Program Starts:
September 08, 2014
Program Ends:
September 13, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

The organisers of the M100 Young European Journalists Workshop will cover accommodation and board during the workshop. A travel allowance is provided. Twenty to twenty-five participants will be selected from among the applicants and invited to Potsdam from 7 September (arrival) to 14 September 2014 (departure).

[/betterpay]

Wyjazd do Włoch na wakacyjny projekt młodzieżowy

1

Miejsce projektu: Włochy

Termin aplikowania: 30 czerwca 2014

Data rozpoczęcia projektu: 1 sierpnia 2014

Data zakończenia projektu: 18 sierpnia 2014

Język: angielski

Rodzaj wyjazdu: projekt

Krótki opis:

Jest to międzynarodowy obóz młodzieżowy, w którym co roku bierze udział 60 młodych Europejczyków. program składa się z warsztatów kulturalnych, sportowych i multimedialnych, zajęć dodatkowych, wycieczek oraz wielu imprez i mnóstwa dobrej zabawy w międzynarodowym towarzystwie i przyjaznej atmosferze. Wzajemny szacunek jest podstawą tego społecznego doświadczenia: poszanowanie dla indywidualizmu każdej z osób, innych tradycji czy sposobów życia. Chcemy poprawić komunikację między ludźmi, aby pokazać, że różnice wcale nas tak nie dzielą. Razem chcemy tworzyć prawdziwe relacje i budować pokojową przyszłość opartą na naszych wspólnych wartościach.

Twój profil:

Poza wymaganiami wiekowymi, czyli 18 – 25 lat (minimum skończone 18 lat), wyjątki osób powyżej 25 lat mogą podlegać dyskusji, trzeba przekonać organizatorów

Koszty: częściowo pokrywane

Wkład uczestników:

170 Euro + 120 Euro kosztów podróży*

Jeśli organizacja otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej będzie zwracała koszty podróży

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: Montecavolo di Quattro Castella

Tytuł projektu: IYC 2014 – Go 4 It!

Formularz aplikacyjny: TUTAJ więcej informacji: TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

The International Youth Camp gathers 60 young Europeans and gets you in touch with a thousand more, ends after 18 days and lasts for years, unites all participants and promotes their differences, moves to another country every year and brings a bit of Europe to your backyard. This year the International Youth Camp will take place from the 1st to the 18th of August in Italy, in the city of Montecavolo di Quattro Castella.

Details

Description:

The program consists of cultural, sporting and multimedia workshops, additional activities, excursions – and a lot of party and fun in an international context and a friendly atmosphere.

Mutual respect is the basis of this social experience: respect towards the individual characteristics of everybody as well as respect towards other ways of living and other traditions.

We want to improve communication and cooperation between countries and people, to show the differences that separate us and the common ground that unites us. Together we want to make the exchange vivid and to build a peaceful future based on our common values.

Candidates from following field (s):

Education Society

Description of Ideal Candidate:

Participants between 18 and 25. Exceptions can sometimes be discussed, convince us! The average is 18+.

Dates:

Deadline:
June 30, 2014
Program Starts:
August 01, 2014
Program Ends:
August 18, 2014

Cost for a participant:

Partially Funded

 • Eastern Europeans €150 + €100 travel costs*
 • Western Europeans €270 + €220 travel costs*

In order to secure your participation an advance of €100 of the contribution must be satisfied once your application is approved. In case of no-show that quantity will be reimbursed ONLY if you find a replacement or in case of force majeure.

[/betterpay]

Konkurs na projekt – wzmocnienie pozycji kobiet – wygraj 25 000$ i wyjazd na finał do Singapuru

1

Miejsce projektu: Singapur

Termin aplikowania: 30 czerwca 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konkurs

Krótki opis:

Jeśli jesteś pasjonatem tworzenia pozytywnego i trwałego wpływu w kierunku wzmocnienia pozycji kobiet, chcemy Cię usłyszeć!

Kryteria:

1. Projekt

– konkurs prezentuje uczestników z ich 5 minutową platformą, aby pokazali swój inspirujący pomysł odnoszący się do projektu wzmocnienia pozycji kobiet poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz umiejętności biznesowych i wygrali 25 000$ grantu

– projekt uczestników musi pokazać kreatywność i demonstrować potencjał, aby stworzyć trwały wpływ na rzecz równouprawnienia kobiet. Aby zakwalifikować się, projekt musi spełniać następujące wymagania:

* projekt musi być przygotowany na temat wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt w niekorzystnej sytuacji poprzez przedsiębiorczość i umiejętności biznesowe

* projekt musi być oparty na istniejącej inicjatywie

* beneficjentami projektu muszą być kobiety lub dziewczęta z Azji/terenów Pacyfiku, Bliskiego Wschodu lub Afryki

* w proponowanym projekcie nie można propagować jakichkolwiek poglądów politycznych czy doktryn religijnych

* projekt musi być przygotowany do realizacji z budżetu 25 000$

* zwycięzca konkursu musi rozpocząć pracę w terenie dla ich projektu (realizowanie swojego projektu) do dnia 1 lutego 2015
Uczestnictwo:
– każdy uczestnik musi wypełnić formularz aplikacyjny oraz stworzyć maksymalnie 5 minutowy film
– wideo musi być takie, aby można było je udostępnić na wszelkich publicznych witrynach
– we wniosku należy odpowiedzieć m.in. na pytania odnośnie inspiracji, jak z tego projektu skorzystają kobiety i dziewczęta, a także zawrzeć harmonogram projektu i plan budżetowy
– zgłoszenia należy wysyłać w języku angielskim

Twój profil:

Konkurs jest zarówno dla chłopaków jaki i dla dziewcząt

Można się zapisać indywidualnie lub jako zespół do 3 członków

Osoba indywidualna musi być w wieku 18 – 35 lat

W przypadku zespołów, jedna z osób musi być w wieku 18 – 35 lat i taka osoba będzie liderem zespołu

Koszty: w pełni pokrywane

Liderzy zespołów 10 wybranych projektów polecą do Singapuru podczas finałów, alby zaprezentować pełny plan projektu. Ten wyjazd będzie w pełni fundowany przez sponsorów konkursu

Zwycięski projekt otrzyma 25 000$ grantu

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: Project Inspire: 5 Minutes to Change the World

Aplikowanie oraz więcej informacji: dokładny regulamin i zasady konkursu TUTAJ formularz aplikacyjny TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

Project Inspire: 5 Minutes to Change the World is a joint initiative from the Singapore Committee for UN Women and MasterCard, to help young change-makers create a better world for women and girls in Asia-Pacific, the Middle East and Africa.

Details

Description:

Launched in 2011, to mark the 100th anniversary of International Women’s Day and the 25th anniversary of MasterCard Asia-Pacific, the Middle East and Africa, Project Inspire presents 18-35 year olds with a five-minute platform to pitch their inspired idea, for the chance to win a US$25,000 grant.

Candidates from following field (s):

Society

Dates:

Deadline:
June 30, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

One grand prize winner will receive:
A US$25,000 grant

Up to 10 finalists will each receive:

 • 1 return flight from the finalist’s capital city to Singapore, to participate in the grand final
 • 1 ticket to the Project Inspire grand final event on August 30, 2014
 • 4 nights accommodation in Singapore, plus meals and transfers
 • Exclusive INSEAD and Bain & Company workshops, plus one-on-one mentoring sessions

[/betterpay]