Wyjazd EVS do Holandii – pomoc osobom niepełnosprawnym

1

Miejsce wyjazdu: Holandia

Termin aplikowania: jak najszybciej

Rozpoczęcie projektu: 30/06/2014

Zakończenie projektu: 30/06/2015

Język: dobra znajomość języka angielskiego

Rodzaj projektu: Wolontariat europejski ( EVS )

Profil wolontariusza:

– wysoko zmotywowana dziewczyna, wyrażająca chęć pracy z ludźmi zagrożonymi problemami umysłowymi lub psychicznymi

Zadania wolontariusza:

– aktywne motywowanie i pobudzanie ludzi do udziału w projektach krajowych i międzynarodowych

– aktywne angażowanie lokalnej młodzieży do projektów organizacji w przedsiębiorczy i kreatywny sposób, ponieważ organizacja ma pod swoją opieką osoby niepełnosprawne

– pomoc w różnych sytuacjach osobom niepełnosprawnym psychicznie, np. kiedy będą pracować w restauracji lub innych miejscach pracy

– poznanie jak przebiega praca w organizacji, biurze i związana z zarządzaniem

 

Czym jest wyjazd EVS (European Voluntary Service) oraz co ma zapewnione i finansowane wolontariusz można przeczytać TUTAJ

W wyjazdach EVS wolontariusz ma (między innymi) zapewnione:

1. pokrycie 90% kosztów podróży
2. wsparcie w nauce języka (od nauki języka w tandemie z lokalnym wolontariuszem [świetna okazja do poznania „prawdziwego”, „mówionego” języka] po renomowany kurs w szkole językowej.
3. Zakwaterowanie
4. Wyżywienie
5. Kieszonkowe w wysokości 95 euro miesięcznie
6. Szkolenia
7. Ubezpieczenia
8. Opiekę mentora
9. Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Pytania i wątpliwości:
W razie potrzeby pytanie zostawić można w komentarzach.

 

[betteroffer]

Aby mieć dostęp do danych niezbędnych do aplikowania o ten wyjazd, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

Miasto: Lunteren

Organizator: Chris van Maanen, Rock Solid Foundation

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ należy wysłać CV, list motywacyjny wraz ze swoim zdjęciem

[/betterpay]

Konkurs – zaprojektuj unikalny T-shirt

Miejsce projektu: online

Termin aplikowania: 15 września 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konkurs

Krótki opis:

Jeśli w Twojej głowie szaleją pomysły na zaprojektowanie T-shirt’u to trafiłeś we właściwe miejsce. Nie myśl o tym jak o kolejnym zwykłym konkursie na wymyślenie koszulki, potraktuj ten konkurs jako możliwość zrobienia czegoś wyjątkowego. Swój projekt powinieneś wysłać w pliku, przez internet (nie na papierze). Przełóż swój geniusz projektowy na koszulkę i stwórz do trzech propozycji projektów. Należy wybrać kolor z naszej gamy kolorystycznej na platformie internetowej. Zapewniamy tam też formularz zgłoszeniowy, co jest szansą na opisanie szczegółów Twoich projektów oraz informację dla nas o Twojej inspiracji na tę koszulką, a nawet biznes plan, jeśli takli wymyślisz.

Twój profil:

Konkurs jest otwarty dla każdego

Koszty: w pełni pokrywane

Projektanci otrzymają 12,5 % tantiemy z każdej sprzedanej koszulki, przy czym honorarium będzie płacone w końcowym etapie konkursu. Koszulki będą w sprzedaży przez 5 miesięcy. Wybrany projektant otrzyma 5000$ nagrody pieniężnej.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: The Little Help Project Design Contest

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

If you’ve got t-shirt design ideas swirling around your cranium then you’ve come to right place. Don’t just think of this as another generic t-shirt design contest, consider it a direct portal into the t-shirt design world for one deserving entrant.

Details

Description:

Draw, sketch, scribble, get those ideas out of your head and onto a piece of paper/napkin/dirty windscreen.

It’s 2014 so you will need a computer type device to tidy it all up, no entries on paper please!

Lay up your genius on the t-shirt design template that we provide, you can submit up to three different designs with each entry, make sure to select the t-shirt colour for each design from our colour range. We also provide an entry form, this is a chance for you to outline all the details about your designs, let us know the idea behind your label, where your inspiration came from and even a business plan if you’re that organised.

Candidates from following field (s):

Arts & Design Theater & Video & Photography

Description of Ideal Candidate:

Open to everyone!

Dates:

Deadline:
September 15, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

Designers will receive a 12.5% royalty for each shirt sold, with royalties being paid at the end of the contest period. The shirts will be online for five months, when we will give one of the designers a cash prize of $5000.

[/betterpay]

Konkurs w Rosji na wymyślenie obiektu/ budynku dla miasta

1

Miejsce projektu: Rosja

Termin aplikowania: 14 lipca 2014

Język: angielski

Rodzaj wyjazdu: konkurs

Krótki opis projektu:

Uczestnicy będą mieli za zadanie wymyślić obiekt architektoniczny, który będzie zlokalizowany w przestrzeni pod mostem. Co powinno być w tym miejscu? Albo co by organicznie uzupełniało most? Konkurs jest częścią większego festiwalu.

Powierzchnia pod mostem jest naturalnie osadzona w tkance miasta.  Ale nikt nie zwraca na to uwagi, jakby była niewidzialna. łatwo jest się tam dostać, ale nie jest ta przestrzeń użytkowana. To jest paradoks. Miasto poszukuje nowych obszarów do rozwoju. Zostały one nabyte poprzez rozszerzenie granic miasta lub na przykład przebudowę parków i innych pięknych niezajętych miejsc. Jednak w przypadku mostów nie ma potrzeby czegokolwiek niszczyć. Chcemy tylko rozszerzyć naszą percepcję miejskiego planu. Można odkryć nowy wymiar tego poprzez zaprojektowanie czegoś nie będącego powierzchnią płaską, ale trójwymiarowego.

Proponujemy uczestnikom korzystać z tych unikalnych zalet przestrzeni pod mostem, a może i znaleźć nowe. Oczekujemy od nich całkowicie nowej architektury lub może konwencjonalnej, ale odegranej w nowy sposób tak, aby dobrze wykorzystać to wyjątkowe miejsce. Podsumowując, ideą projektu jest to, żeby dodać coś do miasta przy użyciu czegoś tak niezwykłego, trochę kosmicznego, jak przestrzeń pod mostem.

Twój profil:

Konkurs jest otwarty dla każdego.

Koszty: w całości pokrywane

Nagroda pieniężna: 1000$ oraz możliwość realizacji po publicznej dyskusji, udział w wystawie

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: Yaroslavl, Rosja

Tytuł projektu: International “Under the Bridge” Competition w ramach festiwalu architektonicznego “Social Revolution”

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

Participants will need to come up with an architectural object, which will be located in the space under the bridge. What should be in this place? Or, what would organically complement the bridge? This competition is a part of the Social Revolution festival.

Details

Description:

The space under the bridge is more likely to be inherently embedded in the tissue of the city. No one pays attention on it, it’s just invisible. It is easy to get there, but it is not used. It’s a paradox. The city is looking for new areas for development. They are acquired through the expansion of the city boundaries, or for example, redevelopment of parks and other beautiful unoccupied places. But in bridges case there is no need to destroy anything. We just have to expand our perception of the urban master plan. One can discover a new dimension in it by designing on it as it is not a flat surface but a three dimensional object.

We suggest participants use these unique advantages of the spaces under the bridge, and perhaps find new ones. We expect from them a fundamentally new architecture, or maybe conventional architecture, that would play in a new way by capitalizing on its unique position in space, forcing us all to think.

In general, the idea of your project is anything you`d add to the city, using such unusual, little cosmic place, like space under the bridge.

Candidates from following field (s):

Architecture & Constructing Arts & Design Engineering

Description of Ideal Candidate:

Open to everyone

Dates:

Deadline:
June 15, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

Cash prize: $1000, possibility of realization after public discussion; all projects: participation in the exhibition

[/betterpay]

Konkurs – zgłoś pomysł lub projekt biznesowy i wygraj wycieczkę do Niemiec

1

Miejsce projektu: online

Termin aplikowania: 30 czerwca 2014

Język: angielski

Rodzaj wyjazdu: konkurs

Krótki opis projektu:

Ten konkurs jest nową okazją, aby rozwijać własne innowacyjne pomysły i projekty tworzenia pozytywnych zmian w swojej społeczności i na świecie. Ze wsparciem i informacjami zwrotnymi od rówieśników z całego świata, możesz przeobrazić Twoje zamiłowanie do poprawy świata na lepsze w rzeczywistość.

Jest to międzynarodowy konkurs, który przewiduje globalną platformę dla młodych przedsiębiorców, którzy dążą do realizowania pozytywnych zmian w swoich społecznościach. Wyróżniając najlepsze przykłady przedsiębiorczości młodzieży, konkurs ma na celu wzmocnienie pozycji młodego pokolenia do podjęcia inicjatywy w dziedzinie innowacji społecznej i stanie się pionierami w budowaniu harmonijnego i zrównoważonego społeczeństwa.

Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatne szkolenie w kampusie przedsiębiorczości online. Szkolenie to dostarcza metod i technik rozwijania pomysłów w trwałe modele biznesowe, aby włączyć początkujący pomysł w pełni opracowaną koncepcję lub poprawić istniejący model biznesowy.

 

Każdy ma potencjał, aby stać się przedsiębiorcą:

– nie musisz się urodzić jako przedsiębiorca

– nie musisz pracować 12 godzin dziennie

– nie potrzeba patentu ani dużego kapitału

– te potrzeba nawet szczegółowej wiedzy z zakresu zarządzania biznesem, spraw prawnych, marketingu lub finansów

– trzeba tylko uruchomić firmę z wcześniej istniejących elementów lub poprzez pracę zespołową uzupełnić brakujące elementy, nie wszystko musisz robić sam

– nie jest to łatwe, ale możesz to zrobić!

– masz moc, aby stać się przedsiębiorcą z sukcesem!

 

Zwycięzcy zostaną zaproszeni na galę wręczenia nagród podczas szczytu przedsiębiorczości w Berlinie w październiku 2014 roku i tutaj zaprezentują swoje pomysły i działania do publiczności międzynarodowej.

Twój profil:

Jesteś w wieku pomiędzy 15 a 30 lat

Masz innowacyjny pomysł na przedsiębiorstwo, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczności, w takich dziedzinach, jak: (wszystko należy przedstawić w języku angielskim)

środowisko, edukacja, zdrowie, redukcja ubóstwa,budowanie pokoju, różnorodność kulturowa, zrównoważona energia, bezpieczeństwo żywności, zrównoważony handel, starzenie się, równouprawnienie kobiet i młodzieży lub działasz w przedsiębiorstwie. które ma formę biznesu, jest organizacją non profit czy programem nieformalnym.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

1. Kandydat ma obowiązek złożyć swój wpis z jednym z dwóch poniższych kategorii: (zgłoszenia zespołów są mile widziane, jednak pomysł może być złożony tylko przez jednego członka zespołu)

– Kategoria najlepsze pomysły

innowacyjne pomysły plany dla przedsiębiorstwa (to musi być nowy i oryginalny pomysł, aby był w pełni wdrożony przez uczestnika lub innych)

– Kategoria najlepszych projektów

już istniejące przedsiębiorstwa, które wykazały wpływ społeczny

2. Możesz złożyć więcej niż jeden pomysł/projekt

3. Zapraszamy do wprowadzania pomysłów lub projektów, które wygrały już inne nagrody lub konkursy

Możesz działać w jednej z poniższych dziedzin:

Administracja & rząd rolnictwo & florystyka & zoologia Architektura & konstruowanie sztuka & Design Biologia & Chemia komputery & IT Ekonomia & Biznes & zarządzanie & Finanse Edukacja Energia inżynieria środowisko Geografia & przestrzeń kosmiczna Historia & Antropologia prawa człowieka sprawy międzynarodowe języki prawo Media & Marketing & PR Medycyna & pielęgniarstwo & Psychologia wojsko & bezpieczeństwo fizyka & Matematyka Polityka Religia Społeczeństwo Sport & Fitness Teatr & Video & fotografia Turystyka Transport & komunikacja

Koszty: w całości pokrywane

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: Youth Citizens Entrepreneurship: Win a trip to Germany

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

The Youth Citizen Entrepreneurship Competition is an exciting new opportunity to develop your innovative ideas and projects to create positive change in your community and the world. With support and feedback from peers around the world, you can turn your passion for a better world into reality.

Details

Description:

The Youth Citizen Entrepreneurship Competition is an international contest launched by The Goi Peace Foundation, Stiftung Entrepreneurship (Berlin) and UNESCO. The competition provides a global platform for young entrepreneurs who aspire to create positive change in their communities.

By highlighting the best examples of youth entrepreneurship, the competition aims to empower the young generation to take the initiative in social innovation and become pioneers in building a harmonious and sustainable society. With their innovative ideas and leadership, these global citizens will tackle some of the key challenges of today and offer a model of the entrepreneurial potential that will fuel our future.

All participants will receive free training at the online Entrepreneurship Campus. This training provides methods and techniques for developing ideas into solid business models, to turn a budding idea into a fully developed concept, or to improve on an existing business model.

Everyone has the potential to become an entrepreneur.

You do not have to be born as an entrepreneur,
you do not have to work twelve hours a day,
and you do not need a patent or a lot of capital.
You do not even need detailed knowledge of business management,
legal issues, marketing, or finance.
You only have to start your company from pre-existing components or by working in a team
to complete the missing competencies, instead of building everything yourself.
It is not easy, but you can do it!
You have the power to become a successful entrepreneur!

Eligibility

Requirements:

Candidates from following field (s):

Administration & Government Agriculture & Forestry & Animal Science Architecture & Constructing Arts & Design Biology & Chemistry Computers & IT Economics & Business & Management & Finance Education Energy Engineering Environment Geography & Outer Space History & Anthropology Human Rights International Affairs Languages Law Media & Marketing & PR Medicine & Nursing & Psychology Military & Security Physics & Math Politics Religion Society Sport & Fitness Theater & Video & Photography Tourism Transportation & Communication

Show Less

Description of Ideal Candidate:

 1. You are between the ages of 15 and 30AND
 2. You have an innovative idea for an enterprise which contributes to the sustainable development of your community, in a field such as:You are able to submit your entries and make presentations in English.
  • the environment
  • education
  • health
  • poverty reduction
  • peace building
  • cultural diversity
  • sustainable energy
  • food security
  • sustainable trade
  • the elderly
  • empowerment of women and youth

  OR, You are operating such an enterprise in the form of a business, a non-profit organization, or an informal program

  AND

Entry criteria:

 1. You are requested to submit your entries in one of the following two categories:Submissions from teams are welcome. However, the idea may only be submitted by one team member.
  • Best Ideas Category:
   Innovative ideas and plans for an enterprise (It must be a new and original idea yet to be fully implemented by the entrant or by others.)
  • Best Projects Category:
   Already existing enterprise which has demonstrated social impact
 2. You may submit more than one idea/project entry.
 3. You are welcome to enter ideas or projects which have won other prizes or competitions.

Dates:

Deadline:
June 30, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

Best Ideas Category

Innovative ideas and plans to be implemented (by the entrant or by others).

Best Projects Category

Already existing enterprise which has demonstrated social impact.

Winners will be announced on the competition website, as well as the Goi Peace Foundation and UNESCO websites. Finalists not chosen as prize winners will receive honorable mention.

The Grand Prize winners and the People’s Choice Prize winners will be invited to the award ceremony during the Entrepreneurship Summit in Berlin in October 2014. Here, they will present their ideas and activities to an international audience.

[/betterpay]

Trzytygodniowa konferencja w Nowym Jorku młodych dla liderów

1

Miejsce projektu: Nowy Jork

Termin aplikowania: 30 czerwca 2014

Termin rozpoczęcia projektu: 27 maj 2015

Termin zakończenia projektu: 18 czerwiec 2015

Język: angielski

Rodzaj wyjazdu: konferencja

Krótki opis projektu:

Kandydat musi udowodnić, że on lub ona:

– jest liderem społeczności zaangażowanym w sektorze non profit, zawodowo lub jako wolontariusz

– z powodzeniem zajmuje się kwestiami, które mają wpływ na samopoczucie społeczności; oraz będzie korzystać z intensywnego trzytygodniowego kursu zarządzania non profit w Nowym Jorku

Podczas intensywnego trzytygodniowego pobytu, będą się odbywały zajęcia z zakresu zarządzania organizacją non profit oraz szkolenie umiejętności dla liderów. Program jest uzupełniony w odwiedzanie i poznawanie modeli non profit w Nowym Jorku, a także spotkania z uniwersyteckimi, rządowymi i biznesowymi liderami. Doświadczenie to jest wzmocnione poprzez pobyt w głównej siedzibie organizacji, która jest jednocześnie centrum kulturowym, gdzie przychodzą ludzie z różnych środowisk, religii, narodowości, grup etnicznych i społeczno-ekonomicznych. Ta konferencja jest ogromną szansą dla międzynarodowych liderów społeczności.

Twój profil:

Kandydat musi być w wieku 21 lub powyżej (ten wiek musi być ukończony najpóźniej do czerwca 2015) z kilkuletnim doświadczeniem lidera

Poszukujemy liderów z różnych środowisk, w celu stworzenia grupy osób, która będzie razem pracowała i oferowała różnorodność poglądów i doświadczeń. Kandydaci powinni być liderami, których rozwiązania spraw mogą mieć znaczący, pozytywny wpływ na społeczności w krajach, a co za tym idzie – również na świecie. Oprócz tego osoby aplikujące muszą mieć biegły angielski, ważny paszport oraz stały dostęp do komputera i internetu. Trzeba mieć też zakończone wszelkie inne stypendia i programy.

Możesz działać w jednej z poniższych dziedzin:

Administracja & rząd Polityka Społeczeństwo

Koszty: w całości pokrywane

Przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, transport na miejscu, nauka i inne wydatki związane z konferencją pokrywa program, a uczestnicy otrzymują po przyjeździe niewielkie stypendium.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: Ford Motor Company International Fellowship

Więcej informacji: TUTAJ formularz aplikacyjny: TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

Ford Motor Company, a global corporation and world leader in corporate citizenship, and 92nd Street Y, the world’s first global Jewish community and cultural center, are proud to join together for the Ford Motor Company International Fellowship of 92nd Street Y.

Details

Description:

A successful applicant must demonstrate that he or she:

 • is a community leader engaged in the nonprofit sector, either professionally or as a volunteer;
 • is successfully addressing issues that affect the community’s well-being; and
 • would benefit from an intensive three-week nonprofit management training course in New York.
 • During the intensive three-week residency, Ford Fellows take classes in areas including nonprofit management strategy and leadership training at Columbia University’s Picker Center for Executive Education. The academic curriculum is complemented by visits to model nonprofits in New York City and meetings with academic, business and government leaders. The experience is enhanced by Fellows’ residency at 92nd Street Y, the world’s first global Jewish community and cultural center. Founded in 1874 and considered a New York landmark, 92nd Street Y annually serves over 300,000 people of all backgrounds, religions, nationalities, ethnicities, races and socio-economic groups.The Ford Motor Company International Fellowship of 92nd Street Y provides a tremendous opportunity to international community leaders. Please contact Alison Gardy at 212.415.5473 or by email or Mayola Charles at 212.415.5561 or by email if you have any questions.

Eligibility

Requirements:

Candidates should be from:

Brazil China Ghana India Israel Kenya Malaysia Poland Russia

Candidates from following field (s):

Administration & Government Politics Society

Description of Ideal Candidate:

Applicants must be 21 years of age or older, with several years of leadership experience. We seek candidates from a variety of backgrounds with the aim of creating a group of Fellows who will work well together and offer a diversity of views and experiences. Candidates should be emerging leaders addressing issues whose resolution can have a significant positive impact on their communities, on their countries, and—collectively—on the world.
Applicants must demonstrate fluency in English, have valid passports, and have regular access to a computer and the Internet. They may not be current recipients of other fellowships.

Dates:

Deadline:
June 30, 2014
Program Starts:
May 27, 2015
Program Ends:
June 18, 2015

Cost for a participant:

Fully Funded

Airfare, accommodations, food, transportation, instruction and other program-related expenses are included in the fellowship, and participants receive a small stipend upon arrival.

[/betterpay]

Najpopularniejsza „łyżwa” świata – historia marki Nike

1

Trudno uwierzyć, że pomysł na buty, które zrewolucjonizowały rynek powstał w czasie robienia gofrów, a rozpoznawalne dziś na wszystkich kontynentach logo firmy kosztowało 35 dolarów. Czym jeszcze zaskakuje historia Nike? Continue reading “Najpopularniejsza „łyżwa” świata – historia marki Nike”

Roczny wyjazd EVS do Grecji

1

Miejsce wyjazdu: Grecja, Morze Egejskie

Termin aplikowania: 30/06/2014

Rozpoczęcie projektu: 01/09/2014

Zakończenie projektu: 31/08/2015

Język: podstawowa znajomość języka angielskiego będzie pomocna – poza tym brak innych wymagań

Rodzaj projektu: Wolontariat europejski ( EVS )

Profil wolontariusza:

– wiek pomiędzy 18 – 30 lat

– chętny do uczenia się nowego, działania na rzecz innych i współpracy

– plusem będzie, jeśli lubi pracować przy komputerze oraz ma doświadczenie w żeglowaniu na jachcie lub chciałby się tego nauczyć

– zainteresowanie tematami lub którymś z tematów: kultura i sztuka, ochrona środowiska, równość szans, wykluczenie społeczne, polityka młodzieżowa, sporty młodzieżowe, media i komunikacja, świadomość europejska

Zadania wolontariusza:

– prace przy komputerze – tworzenie programów i prezentacji o sporcie, edukacji i kulturze

– wykorzystanie nowych technologii – tworzenie projektów turystycznych, sportowych, np. nauka żeglowania

– działalność w radio internetowym, m.in. realizacja i rozwój nagrań, miksowanie dźwięku, wywiady, aktualności i inne

– pomoc w organizacji i realizacji projektów młodzieżowych, szkolnych, np. w szkołach podstawowych

– pomoc przy pracach tłumaczeniowych z angielskiego lub greckiego na swój ojczysty język

– uczestniczenie w różnych działaniach społecznych

 

Czym jest wyjazd EVS (European Voluntary Service) oraz co ma zapewnione i finansowane wolontariusz można przeczytać TUTAJ

W wyjazdach EVS wolontariusz ma (między innymi) zapewnione:

1. pokrycie 90% kosztów podróży
2. wsparcie w nauce języka (od nauki języka w tandemie z lokalnym wolontariuszem [świetna okazja do poznania „prawdziwego”, „mówionego” języka] po renomowany kurs w szkole językowej.
3. Zakwaterowanie
4. Wyżywienie
5. Kieszonkowe w wysokości 95 euro miesięcznie
6. Szkolenia
7. Ubezpieczenia
8. Opiekę mentora
9. Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Pytania i wątpliwości:
W razie potrzeby pytanie zostawić można w komentarzach.

 

[betteroffer]

Aby mieć dostęp do danych niezbędnych do aplikowania o ten wyjazd, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

Miasto: Vrontados

Tytuł projektu: Media and Sport Adventure in Chios Island

Organizator: Experimental Technology Education Sports

Aplikowanie: zainteresowane osoby prosimy o skontaktowanie się z organizacją goszczącą poprzez wiadmość email wysłaną na adres info@chios.com w celu uzyskania kwestionariusza, w którym trzeba będzie odpowiedzieć na pytania, które pomogą organizacji zrozumieć motywację kandydata do projektu. Selekcja będzie bazowała na odpowiedziach w kwestionariuszu i CV kandydata.

[/betterpay]

Stwórz nagłą potrzebę poprzez oferty limitowane

1

Jedna z podstawowych zasad psychologii wykorzystywanych w sprzedaży mówi, że najbardziej pożądamy rzeczy, których mieć nie możemy. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to nam potrzebne. Wizja starty okazji nabycia limitowanego dobra potrafi skutecznie skłonić ludzi do wydawania pieniędzy.

[themepacific_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%”]
Strategie tą doskonale wykorzystała niemiecka firma Tchibo, dystrybuująca kawę oraz inne produkty. Ich oferta zmienia się każdego tygodnia. Zachęca to (a czasami wręcz zmusza) klientów do częstych wizyt i szybkich decyzji, ponieważ produkty mogą momentalnie zniknąć z półek.
[/themepacific_box]

W jaki sposób Ty możesz zachęcić swoich klientów do skorzystania z Twoich usług lub produktów, narzucając im limity?

2

Wykorzystaj nowe technologie w swoim biznesie

Era smartfonów trwa w najlepsze. Włączanie nowych technologii w funkcjonowanie naszego biznesu to często już nie alternatywa ale konieczność. Pozostaje jednak wciąż duże pole do innowacji w zakresie ich wykorzystania. Wielką szansą może być wprowadzanie automatyzacji w sprzedaży i obsłudze klienta.

[themepacific_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%”]
Tesco w Korei wprowadziło prawdziwą rewolucję w zakupach. Na stacjach metra umieszczone są zdjęcia półek sklepowych wraz z towarami, cenami i odpowiednimi kodami. Osoby czekające na swój pociąg mogą za pomocą smartfonów zrobić zakupy, które następnie zostaną im dostarczone do domu.
[/themepacific_box]

Dzięki tej innowacji Tesco zaoferowało klientom ogromną wartość dodaną. Bezproduktywnie tracony czas oczekiwania w metrze zamieniono na pożyteczną rzecz.

Sprzedaż internetowa europejskiego giganta wzrosła o 130%, co pozwoliło mu stać się numerem 1 w Korei pod względem sprzedaży w Internecie.

W jaki sposób nowe technologie mogą pomóc Twojemu biznesowi?

Autor: Michał Szymański

1 2 3 4 5

Zakwestionuj istniejące standardy w biznesie

Biznesowy model funkcjonujący w gastronomii jest prosty – klient dokonuje wyboru z menu, gdzie każda potrawa ma swoją adekwatną cenę. Tak było wszędzie i od zawsze…tylko nie w Rosji.

[themepacific_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%”]
W centrum Moskwy znajduje się wyjątkowa kawiarnia o nazwie „Tsiferblat”. Nie płaci się tam za jedzenie, a za spędzony czas – 2 ruble za każdą minutę podczas pierwszej godziny i 1 rubel za kolejne. Napoje, jedzenie, dostęp do wi-fi oraz gry planszowe wliczone są w cenę.
[/themepacific_box]

Ta innowacja okazała się strzałem w dziesiątkę. Nie dość, że stworzony model biznesowy jest zyskowny dla firmy, to jednocześnie zapewnił jej ogromny rozgłos i reklamę na całym świecie.

A jakie schematy w swojej branży możesz złamać Ty?

Autor: Michał Szymański

1 2 3 4 5 6