Konferencja w Maroku – budowanie międzynarodowego dialogu

7

Miejsce projektu: Maroko

Termin aplikowania: 25 sierpnia 2014

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Data rozpoczęcia projektu: 26 września 2014

Data zakończenia projektu: 28 września 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konferencja

Krótki opis:

Wydarzenie zgromadzi 400 wybitnych młodych studentów z całego świata, aby budować podstawy dla otwartego dialogu w duchu pokoju i harmonii. Delegaci przyjmą role ambasadorów lub przedstawicieli organizacji pozarządowych, w celu obrony interesów w najlepszy możliwy sposób, przypisanych im krajów lub organizacji.

Udział w tej konferencji zwiększy Twoją wiedzę na temat międzynarodowej dyplomacji na całym świecie. Da Ci ona szansę bezpośredniego doświadczenia wyzwań, które pojawiają się wraz z rozwiązywaniem globalnych problemów, a przez to sprawdzisz swoje umiejętności publicznego przemawiania oraz zwiększysz swoje zdolności debatowania i lobbingowe.

Co najważniejsze, poznasz nowych, inspirujących ludzi z całego świata, podzielisz się swoimi opiniami, spostrzeżeniami, badaniami lub posłuchasz ich historii, spędzając razem naprawdę dobrze i miło czas.

Twój profil:

Konferencja jest otwarta dla wszystkich inteligentnych młodych studentów z całego świata.

Możesz działać w jednej z poniższych dziedzin:

Administracja i Rząd Sprawy międzynarodowe Prawa człowieka Prawo Polityka Społeczeństwo

Koszty: częściowo pokrywane

Wczesna rejestracja (25 kwietnia – 25 czerwca 2014) – 60 $

Regularna rejestracja (26 czerwca – 3 sierpnia 2014) – 80 $

Późna rejestracja (3 sierpnia – 25 sierpnia 2014) – 100 $

Płatność obejmuje: lokalny transport, śniadanie, obiad i kolację, świadectwo odbioru z lotniska, materiały konferencyjne i ostatnie wieczorne wyjście na imprezę taneczną oraz wizytę  po mieście.

Organizacja będzie oferowała 50 stypendiów dla swoich delegatów. Stypendium obejmuje: opłatę za rejestrację na konferencję, zakwaterowanie, transport lokalny i odbiór z lotniska. Zainteresowani uczestnicy powinni najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać do nas list wyjaśniający, dlaczego on powinien dostać stypendium.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Marakesz

Tytuł projektu: North Africa International Model United Nations (NAIMUN) conference

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ <– podany link zaprowadzi Cię do rejestracji na konferencję. Na tej stronie znajdziesz również wszystkie inne niezbędne informacje do uczestnictwa w wydarzeniu.

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

2nd edition of North Africa International Model United Nations (NAIMUN) conference will be held from the 26th-28th of September 2014 at the Faculty of Letters and Humanity Marrakech . This event will bring together 400 bright young students from all over the world with the aim of building a foundation for open dialogue in the spirit of peace and harmony. Founded in 2012, NAIMUN is the largest student-run Model United Nations conference in Africa, with 4 sub-branches in Morocco, Tunisia, Algeria and Egypt.

Details

Description:

NAIMUN  delegates  assume the role of Ambassadors or NGO Representatives, to defend the interests of their assigned countries/organizations in the best possible manner.

NAIMUN will increase your knowledge of international diplomacy within the United Nations and around the world. It offers you the chance to directly experience the challenges that come with addressing global problems, to put your public speaking skills to the test and to enhance your debating and lobbying abilities. Most importantly, you can meet new, inspirational people from all over the world, share expertise  or listen to their stories whilst having a genuinely good time together.

Candidates from following field (s):

Administration & Government Human Rights International Affairs Law Politics Society

Description of Ideal Candidate:

Bright young students from all over the world!

Dates:

Deadline:
August 25, 2014
Program Starts:
September 26, 2014
Program Ends:
September 28, 2014

Cost for a participant:

Partially Funded

Early-Registration (April 25th  – June 25th, 2014)

$60 Per International Delegate

250 DHS Per National/Moroccan Delegate

Regular Registration (June 26th –  August 3rd 2014)

$80 Per International Delegate

300 DHS Per National/Moroccan Delegate

Late Registration (After August 3rd to August 25th 2014)

$100 Per International Delegate

350 DHS Per National/Moroccan Delegate

Payment includes: Local transportation, Breakfast, Lunch and Dinner, airport pickup certificate, conference materials and one last night dance party plus visit in Marrakech.

NAIMUN will be offering 50 scholarships for its delegates. The scholarship covers: Conference fees, accommodation, local transportation and airport pick up. Interested delegates should first of all fill in the application form and send us a letter explaining why he or she needs a scholarship.

[/betterpay]

Konferencja i konkurs w Danii dla młodych talentów w dziedzinie energetyki

1

Miejsce projektu: Dania

Termin aplikowania: 25 czerwca 2014

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Data rozpoczęcia projektu: 16 września 2014

Data zakończenia projektu: 19 września 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konferencja / konkurs

Krótki opis:

Czy jesteś gotowy, aby zmienić świat energii oraz spotkać się z najważniejszymi dzisiaj decydentami?

Konkurs jest wydarzeniem dla młodych wybitnych talentów chcących rozwiązać niektóre z najpilniejszych problemów energetycznych naszych czasów. Uczestnicy będą pochodzić z całego świata, aby rywalizować na rzeczywistych przypadkach biznesowych dla niektórych wiodących firm energetycznych.

Konferencja ma na celu ułatwienie dialogu w branży gazowej, co roku przyciąga liderów biznesu gazowego do spotkania i omówienia najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.

Twój profil:

Osoby, które ukończyły studia licencjackie, magisterskie lub doktorskie oraz młodzi specjaliści w wieku 18 – 32 lata są zaproszeni aby się zarejestrować, spotkać, konkurować i wprowadzać innowacje.

Możesz działać w jednej z poniższych dziedzin:

Biologia & Chemia Energia Inżynieria Środowisko Fizyka & Matematyka

Koszty: w pełni pokrywane

Koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania itp. pokrywają organizatorzy

Wszyscy członkowie zwycięskiej drużyny w konkursie otrzymają darmowe bilety na całym świecie do miejsc, które wybiorą.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: Kopenhaga

Tytuł projektu: NRG Battle – World Edition

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu i na czym polega branie w nim udziału.

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Description:

Are you ready to change the world of energy and meet today’s important decision makers?

NRG Battle – World Edition is an event for young top talents eager to resolve some of the most pressing energy problems of our times. Talents will come from all over the world to compete on real buisness cases for some of the leading energy companies, like GDF Suez, BASF, Gasunie and DNVGL!

This year, the NRG Battle takes place in Copenhagen during the IGRC 2014 (International Gas Research Institute Conference 2014), on the 16th-19th September. This conference is meant to facilitate dialogue in the gas industry, annually attracting gas business leaders to come together and discuss the latest developments in the field.

Multidisciplinary Top Teams
Talents completing their Bachelor, Master, or PhD, and young professionals aged 18-35, are invited to sign up, meet, compete and innovate! Company experts will help the teams develop out-of-the-box, yet feasible solutions to the assigned cases.

Battle Teams of five members will be selected from the Global Talent Pool by companies one month prior to the Battle, or from talents sponsored by the IGU.

How to Participate
If you want to be a part of the NRG Battle – World Edition 2014, sign up at www.nrgbattle.com and wait to be chosen by a company , NGO or government agency to work on their real life cases. Should you be chosen, all expenses (tickets, food & accommodation) will be covered by TTA World.

Your TTA World Profile
After signing up, all talents are required to complete their online TTA World profile. By doing so you not only verify that you are serious about joining, but it also allows you to see your own professional and personal strengths based on the unique online Talent evaluation. Companies make their choice solely based on what they see from your profile, so make sure to add a profile picture, CV and give a little information about your motivation to participate!

Candidates from following field (s):

Biology & Chemistry Energy Engineering Environment Physics & Math

Description of Ideal Candidate:

Top Talents

Successful global companies constantly look for talented individuals with innovative ideas to keep them ahead of the crowd and adapting to future markets. This is one of the primary reasons that companies decide to participte in the NRG Battle – what better place to find a showcase of new, top talent? As a competitor, this is your chance to shine. What better way to start a career in the energy sector, than to be hand-picked on the basis of your imaginative, innovative merit?

Every year since 2009, TTA World has successfully organized the NRG Battle – Europe Edition. Over 1000 participants from 53 different nationalities having joined the Battle thus far, and the numbers are growing. TTA World recruits talents from the best universities all over the world through NRG Ambassadors, participants from previous years who promote the Battle in their own countries. In addition, a global promotion campaign via internet and social media has been launched in order to reach an even greater audience and attract new top talent for the NRG Battle – World Edition.

These talents come from a range of disciplines: Bachelor, Master, PHD and MBA students, and young professionals between 18-32 years old. Those who sign up for the NRG Battle – World Edition enter an online global talent pool. Participating companies have exclusive access to this pool and can select their teams based on the talents they require for their company challenge.

Multidisciplinary Teams

NRG Battle competing teams are made up of five talents, hand-selected by the participating companies according to their needs and skills. These multidisciplinary teams pool their intellectual and creative abilities in order to solve the case and come up with an innovative sollution to the presented challenge.

Dates:

Deadline:
June 25, 2014
Program Starts:
September 16, 2014
Program Ends:
September 19, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

Perks of participation

  • Your travelling and living expenses fully covered
  • You will meet other progressive talents from all over the globe
  • You will gain access to excellent networking possibilities among the biggest names in Energy
  • Through the lively entertainment program, you will experience the local culture!
  • You will work in the modern Tivoli Congress Center, located in the very heart of Copenhagen.

Win a ticket around the World!

All members of the winning team of the NRG Battle – World Edition 2014 are getting free tickets around the world, to destinations they choose themselves.

[/betterpay]

Konkurs na esej – Ty wybierz o czym chcesz napisać i wygraj nawet 10 000$

Miejsce projektu: online

Termin aplikowania: 11 lipca 2014

Ogłoszenie zwycięzcy: 14 lipca 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konkurs

Krótki opis:

Jest to jedyny w swoim rodzaju konkurs, który umożliwia uczestnikom korzystanie z ich sieci społecznej i stawia każdego widza w fotelu sędziowskim, pozwalając im głosować na swoje ulubione dzieła. Tematyka pracy jest dowolna, możesz napisać swoją historię o czym chcesz. Po wrzuceniu swojego tekstu na stronę, odbiorcy na całym świecie będą mogli ją czytać w internecie i będziesz mógł konkurować z innymi uczestnikami konkursu. Każdy użytkownik będzie mógł głosować na twoją historię.

Twój profil:

Jest to globalny konkurs na opowiadanie, nie ma ograniczeń geograficznych, każda pełnoletnia osoba może wziąć w nim udział. Można oznaczać swoje zgłoszenia jako “student”, “amator”, “profesjonalista” bazując na poziomie znajomości języka.

Koszty: 

brak opłat za udział w konkursie

Nagrody:

Oprócz ogromnej satysfakcji rywalizacji z pisarzami z całego świata i wygrania międzynarodowego konkursu, zwycięzca otrzyma również 100$ nagrody pieniężnej wraz publikacją na stronie internetowej, uznanie rówieśników i inne możliwości.
Kiedy ten konkurs się skończy, Twoje opowiadanie będzie rywalizować w kwartalnym konkursie o 2000$, a następnie rocznym konkursie o 10,000$.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: TALLENGE SHORT STORY CONTEST

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu.

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

The Tallenge Short Story Contest is one of a kind. This competition allows participants to benefit from their social network and puts every viewer in the judge’s chair by allowing them to vote for their favourite artwork.

Details

Description:

Sign up and post your story on www.tallenge.com. It gets seen by a global web audience and will compete against other best-matched stories by other contestants in a head-to-head format. Each visitor will have an option to vote for your story.

Candidates from following field (s):

Arts & Design Languages Theater & Video & Photography

Description of Ideal Candidate:

This is a global short story competition. There are no geographic limitations or restrictions on participants. Anyone can participate as long as they are of legal age. You can tag your contest entries as “Student”, “Amateur” or “Pro” based on your level of proficiency.

Dates:

Deadline:
July 11, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

Apart from the immense satisfaction of competing against writers from around the globe, and winning a worldwide contest, the winner receives also $100 prize money from Tallenge along with press mentions in online publications, peer recognition and other opportunities.
Once this competition is over, your Short Story entry will compete in the $2000 quarterly contest followed by the $10,000 annual contest.

The winner will be announced on 14-July-2014

[/betterpay]

Konkurs na oryginalny pomysł – pomoc

Miejsce projektu: online

Termin aplikowania: 30 czerwca 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konkurs

Krótki opis:

Konkurs jest częścią kampanii zachęcającej do zaangażowania się w debatę na temat sposobów poprawy oficjalnej pomocy rozwojowej. Zapraszamy studentów do napisania 1000 słów prezentujących jeden pomysł, w jaki sposób można poprawić skuteczność i efektywność pomocy.

Po upływie terminu jury wybierze 25 najlepszych prac, a autorzy trzech pierwszych miejsc dostaną indywidualne nagrody.

Twój profil:

Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów zarejestrowanych w roku 2013/2014 (osoby posiadające status studenta w trwającym jeszcze roku akademickim)

Koszty: 

brak opłat za udział w konkursie

Jakie są nagrody?
1. nagroda – 1000 € dla wybranej przez ciebie, zarejestrowanej NGO i iPad z wyświetlaczem Retina, 16GB, 9.7 cala dla Ciebie.
2. nagroda – 500 € dla wybranej przez ciebie, zarejestrowanej NGO i 100 € bon upominkowy Amazon dla Ciebie.
3. nagroda – € 50 bon upominkowy Amazon . MDG: Pomoc w Somalii

25 najlepszych zgłoszeń – zostanie opublikowane na stronie internetowej kampanii.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: Inside the Black Box

Aplikowanie oraz więcej informacji: wyślij swoje zgłoszenie w formie PDF na adres blackbox@merit.unu.edu, łącznie z nazwą swojej uczelni i przedstaw się kilkoma zdaniami. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu dostępnymi TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Who is judging and what are we looking for?
Competition entries will be judged by a panel of ODA specialists from leading institutes in the ODA field including UNU-MERIT and partner institutesJudges will be looking for creative and original ideas. In 1,000 words (incl. footers and appendices) students will present an idea addressing one of the current problems preventing ODA from being more effective. As an academic exercise, the judges will be looking for clear, well-researched ideas written in concise language. Feel free to use your own research and the information on this site to get the ball rolling.
 
 
Who is eligible? 
The competition is open to all students (Bachelor, Masters and PhD) enrolled in a recognized academic institutes for the 2013-14 academic year. Proof of enrollment will be required, you’re invited to take a look at the competition’s terms and conditions for more details. Joint submissions written by a maximum of two authors are acceptable (but you will have decide between yourselves how to share the iPad/voucher if you win!). 
 
 What are the prizes?
1st Prize –  €1,000 donation to a registered NGO of your choice and an iPad with Retina Display, 16GB, 9.7 inch for you.
2nd Prize – €500 donation to a registered NGO of your choice and €100 Amazon gift voucher for you.
3rd Prize  €50 Amazon gift voucher. 

Top 25 submissions  Will be published in an United Nations University (UNU-MERIT) report that will be presented to senior decision-makers working in the ODA sector – a great way to make a name for yourself and boost your CV!

A wide selection of entries will also be published on the campaign website with the aim of presenting as many ideas as possible and promoting the profiles of the students themselves.

[/betterpay]

Wyjazd na EVS do Hiszpanii, region Andaluzji – pomoc w muzeum nauki

1

Miejsce wyjazdu: Hiszpania, region Andaluzji

Termin aplikowania: 10 lipca 2014

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Rozpoczęcie projektu: styczeń 2015

Zakończenie projektu: październik 2015

Język: znajomość języka angielskiego

Rodzaj projektu: Wolontariat europejski ( EVS )

Profil wolontariusza:

– wiek 18 – 30 lat

– osoba odpowiedzialna

– zmotywowana i wykazująca się inicjatywą

– chce uczestniczyć w działalności muzeum

– chce się dzielić swoimi kulturowymi perspektywami podczas wykonywania wspólnej pracy

– zaangażowana

– zainteresowana współpracą z różnorodnym społeczeństwem

– osoba entuzjastyczna, otwarta, z nastawieniem na odbiór do wymiany doświadczeń i pomysłów

– osoba, która naprawdę chce się rozwijać, wiele nauczyć podczas wolontariatu

– znajomość z zakresu wiedzy naukowej oraz komputerów, nagrywania wideo, robienia zdjęć, programów graficznych, tworzenia stron internetowych jest mile widziana, ale nie jest wymagana

Organizacja będzie zwracać szczególną uwagę na osoby z mniejszymi możliwościami

Zadania wolontariusza:

– udział w organizowaniu i podziale grup odwiedzających muzeum

– asystowanie przy oprowadzaniu gości, towarzysząc im w drodze przez salę wystawową, szczególnie gościom o specjalnych potrzebach, tzn. niepełnosprawnym, osobom przychodzących z domów pomocy społecznej, osobom starszym itp.

– udział w dostosowywaniu aktywności do różnej publiczności (dzieci, dorośli itp.) oraz do grup o bardzo zróżnicowanym charakterze:

● studenci na wszystkich poziomach kształcenia ze wszystkich spektrum społecznych

● grupy rodzinne

● niepełnosprawni

● różne stowarzyszenia: sąsiedzkie, grupy osób z opieki społecznej, warsztatów formacji zatrudnienia

● seniorzy

● turystyka międzynarodowa

– udział w przygotowywaniu różnych materiałów muzealnych (edukacyjnych, objaśniających itp.)

– udział w warsztatach prowadzonych w okresie wakacji szkolnych dla dzieci i konkretnych odrębnych grup

oraz różne inne zadania

Dodatkowe informacje: poszukiwanych jest 2 wolontariuszy

Czas pracy wolontariusza będzie trwał od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:00 (max 35 godzin tygodniowo). Dwa razy w tygodniu, popołudniami będzie miał zajęcia językowe. Wolontariusz będzie mógł uczestniczyć we wszystkich interesujących go zajęciach, aktywnościach organizowanych przez muzeum.

W sierpniu wolontariusze będą mieli wakacje.

Czym jest wyjazd EVS (European Voluntary Service) oraz co ma zapewnione i finansowane wolontariusz można przeczytać TUTAJ

W wyjazdach EVS wolontariusz ma (między innymi) zapewnione:

1. pokrycie 90% kosztów podróży
2. wsparcie w nauce języka (od nauki języka w tandemie z lokalnym wolontariuszem [świetna okazja do poznania „prawdziwego”, „mówionego” języka] po renomowany kurs w szkole językowej.
3. Zakwaterowanie
4. Wyżywienie (wolontariusz otrzyma pieniądze na wyżywienie 180 €. Te pieniądze będą wydawane razem z miesięcznym kieszonkowym)
5. Kieszonkowe w wysokości 105 € miesięcznie, otrzymywane każdego pierwszego dnia miesiąca
6. Szkolenia
7. Ubezpieczenia
8. Opiekę mentora
9. Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Pytania i wątpliwości:
W razie potrzeby pytanie zostawić można w komentarzach.

 

[betteroffer]

Aby mieć dostęp do danych niezbędnych do aplikowania o ten wyjazd, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Malaga

Organizator: PRINCIPIA SCIENCE CENTER

Ważne: Przed rozpoczęciem projektu należy znaleźć organizacje wysyłającą z Polski – BAZA ORGANIZACJI (wszystkie organizacje z akredytacją “Sending organisation” są odpowiednie).

Aplikowanie oraz więcej informacji: osoba zainteresowana tym wolontariatem powinna napisać CV oraz list motywacyjny (oba dokumenty mogą być napisane w języku angielskim lub hiszpańskim) i dołączyć je do formularza aplikacyjnego dostępnego TUTAJ, który także należy wypełnić.

Po selekcji wstępnej organizacja przeprowadzi rozmowę telefoniczną z wybranymi kandydatami, a później zdecyduje kto zostanie ostatecznymi wolontariuszami.

[/betterpay]

Konkurs na esej lub wideo, do wygrania 1000 €, lot do Wiednia i inne nagrody

1

Miejsce projektu: online (wyjazd do Wiednia w ramach wygranej)

Termin aplikowania: 

termin aplikowania w kategorii “esej” – 1 lipca 2014

termin aplikowania w kategorii “wideo” – 15 lipca 2014

Ogłoszenie zwycięzców: 29 sierpnia 2014

Oficjalna gala rozdania nagród: 13 listopada 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konkurs

Krótki opis:

Jest to światowy konkurs na esej oraz wideo dla studentów oraz profesjonalistów w wieku do 35 lat. Konkurs ma na celu podniesienie świadomości wśród młodych ludzi – nowej generacji gotowej budować na filozofii zarządzania, która stawia istotę ludzką w centrum.

w 2014 roku zapraszamy do składania swoich esejów lub wideo obejmujących tematykę “Zagubieni w cyfrowej Krainie Czarów – odnaleźć ścieżkę w społeczeństwie globalnej wiedzy” – ze szczególnym uwzględnieniem własnych spostrzeżeń oraz przyszłościowych perspektyw, które mają potencjał do inspirowania innych ludzi.

Jury wybierze 10 finalistów w kategorii “esej”, a spośród nich głównego zwycięzcę.

W kategorii “wideo” 10 finalistów oraz główny zwycięzca zostanie wybrany poprzez publiczne głosowanie online.

Można zgłaszać się jednej wybranej kategorii albo do obydwu.

Twój profil:

Konkurs jest dla studentów i profesjonalistów w wieku do 35 lat.

Koszty: 

brak opłat za udział w konkursie

Nagrody (osobni zwycięzcy kategorii “esej” i “wideo”)

1 miejsce – 1000 Euro nagrody pieniężnej, zaproszenie na konferencję 13-14 listopada (opłacenie wszelkich kosztów), zaproszenie na oficjalną galę rozdania nagród (z osobą towarzyszącą) i wiele więcej

2 i 3 miejsce – zaproszenie na konferencję 13-14 listopada (opłacenie wszelkich kosztów), zaproszenie na oficjalną galę rozdania nagród (z osobą towarzyszącą) i wiele więcej

4 – 10 miejsce – zaproszenie na konferencję 13-14 listopada (opłacenie wszelkich kosztów), zaproszenie na oficjalną galę rozdania nagród i wiele więcej

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: Global Peter Drucker Challenge

Aplikowanie oraz więcej informacji: zgłoszenie do konkursu na esej TUTAJ, zgłoszenie do konkursu na film TUTAJ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu, kryteriami, które dostępne są po kliknięciu w powyższe linki.

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

Organized by the Peter Drucker Society Europe, the contest aims at raising awareness of the works and ideas of Peter Drucker among young people – the new generation poised to build on a management philosophy that puts the human being at its center.

Details

Description:

In 2014 we invite you to submit an essay and/or a video covering the theme “Lost in Digital Wonderland – Finding a Path in the Global Knowledge Society” –
with particular emphasis on personal insights and forward looking perspectives that have the potential to inspire others.

Candidates from following field (s):

Arts & Design Computers & IT Education Theater & Video & Photography

Description of Ideal Candidate:

The Global Peter Drucker Challenge is an essay and video contest for students and professionals up to the age of 35.

Dates:

Deadline:
July 15, 2014

Win €1000 & a trip to Vienna & free access to the Global Peter Drucker Forum on 13-14 November 2014.

[/betterpay]

Światowy konkurs fotograficzny, do wygrania 15 000$ w gotówce oraz sprzęt warty 5 000$ i inne nagrody

Miejsce projektu: online

Termin aplikowania: 30 czerwca 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konkurs

Krótki opis:

Jest to światowy konkurs fotograficzny otwarty dla każdego ze wszystkich krajów.

Zdjęcia muszą być zrobione po 1 lipca 2012.

Nie ma limitu w załączaniu zdjęć.

Zwycięzca będzie wybrany spośród 100 finalistów poprzez jawne głosowanie zarówno w internecie jak i na wystawach.

Kategorie:

1. Otwarte – każdy dowolny temat

2. Kolor czerwony

3. Ludzie

4. Arthouse

Twój profil:

Konkurs jest otwarty dla każdego.

Koszty: 

7 AUD (dolarów australijskich) za każde zdjęcie

Nagrody:

20 000$ za najlepszą fotografię, czyli 15 000$ w gotówce + sprzęt fotograficzny warty 5000$ (dolarów australijskich)

500$ za najlepsze zdjęcie w każdej z czterech kategorii

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: Macquarie Photography Prize

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ, prosimy również o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

Capturing the world’s best images. The Macquarie Photography Prize is a global photography competition open to anyone from any country.

Details

Description:

2014 MPP categories are:-

Open – Any Subject
The Colour Red
People
Arthouse

Candidates from following field (s):

Arts & Design Theater & Video & Photography

Description of Ideal Candidate:

Open to everyone

Photographs must have been captured since 1st July 2012.

Dates:

Deadline:
June 30, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

$22,000AUD in prizes – $20,000AUD for best photograph – $15,000AUD cash + $5,000 camera. Best in section $500AUD each.
Entry fee is $7.00AUD per photograph.
No limit to the number of photographs entered.

[/betterpay]

Konkurs matematyczny w Bułgarii dla studentów

1

Miejsce projektu: Bułgaria

Termin aplikowania: 30 czerwca 2014

Data rozpoczęcia projektu: 29 lipca 2014

Data zakończenia projektu: 4 sierpnia 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konferencja / konkurs

Krótki opis:

Jest to coroczny konkurs matematyczny otwarty dla wszystkich studentów matematyki.

Zagadnienia będą z dziedziny algebry, analizy (rzeczywistej i zespolonej), geometrii i kombinatoryki. W ciągu ostatnich rozgrywek mieliśmy uczestników z ponad stu dziewięćdziesięciu trzech instytucji w czterdziestu czterech krajach.

Problemy do rozwiązania będą wybierane przez jury. Każdy uczestniczący uniwersytet jest zaproszony do wysłania na konkurs kilku uczniów i jednego nauczyciela. Indywidualni studenci również są mile widziani. Liczba osób w drużynie to zazwyczaj cztery.

Twój profil:

Językiem roboczym będzie angielski, także niezbędna jest dobra jego znajomość.

Konkurs jest planowany dla studentów, którzy ukończyli swój pierwszy, drugi, trzeci lub czwarty rok studiów wyższych i będzie się składać z 2 sesji, po 5 godzin każda.

Koszty: w pełni pokrywane

Nagrody:

około 500 Euro za miejsca od 1 do 3

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: Blagoevgrad

Tytuł projektu: International Mathematics Competition for University Students (IMC)

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

The International Mathematics Competition for University Students (IMC) is an annual mathematics competition open to all undergraduate students of mathematics.

Details

Description:

Problems will be from the fields of Algebra, Analysis (Real and Complex), Geometry and Combinatorics. Over the previous sixteen competitions we have had participants from over one hundred and ninety three institutions in forty four countries.

The problems will be chosen at the Meeting of the Jury from those received in advance by the President of the Jury, Professor John Jayne. Every participating university is invited to send several students and one teacher. Individual students are welcome. Although this is an individual event, the Universities traditionally divide their participants into groups of four each. The number of students in the teams is, however, not fixed. The professor who accompanies the students is expected to be a member of the Jury.

Candidates from following field (s):

Physics & Math

Description of Ideal Candidate:

The working language will be English.

The competition is planned for students completing their first, second, third or fourth year of university education and will consist of 2 Sessions of 5 hours each.

Dates:

Deadline:
June 30, 2014
Program Starts:
July 29, 2014
Program Ends:
August 04, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

About 500 Euros for 1st to 3rd positions

[/betterpay]

Konkurs: opowiedz swoją niesamowitą historię i wygraj lot do Nowego Jorku

1

Miejsce projektu: Online (wyjazd do Nowego Jorku w ramach wygranej)

Termin aplikowania: 30 czerwca 2014

Rozpoczęcie projektu: 19 września 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konkurs

Krótki opis:

Każdy ma swoją historię – niektórzy większą, inni mniejszą. Cuda, które się dzieją w Twoim życiu, niesamowite sytuacje do przekazania. Cuda się zdarzają, ponieważ Ty sprawiasz, że tak jest. Poprzez twoje działanie masz wpływ na ludzkie życie,bezpośrednio lub pośrednio.

Doceniamy Twoją pracę, to co robisz i cuda, które sprawiasz, że zdarzają się codziennie, aby uczynić świat lepszym miejscem. Musisz być usłyszany, a Twoja historia musi być opowiedziana. Co sądzisz o dzieleniu się swoją historią i przyczyniania się jeszcze bardziej do wypływania na życie ludzi? Ponieważ historię inspirują, a zainspirowani ludzie działają, robią coś. Dlatego organizujemy tak niesamowity konkurs na opowiadanie.

Napisz krótkie opowiadanie o tym, czego doświadczyłeś i co zainspirowało Cię do zmieniania świata wokół Ciebie. Była to piosenka z koncertu, która zmieniła Cię na zawsze? Czy była to podróż za granicę, w którą się udałeś i zdałeś sobie wtedy sprawę jak różnorodne mogą być kultury, ale ludzie nadal potrafią żyć ze sobą w pokoju? A może Twoja babcia powiedziała Ci coś, co uznałeś za ważną lekcję w życiu? Albo to sąsiad zza rogu, który przybył do Twojego kraju jako uchodźca, a jego opowieści inspirują Cię codziennie?

Twoja historia może być wszystkim, od czegoś co doświadczyliśmy, przez opowieść, którą usłyszałeś, a nawet to co robi Twój kraj. Opowiedz nam swoją historię, którą uważasz, że warto się podzielić.

W skrócie: opowiedz nam swoją historię – co zainspirowało Cię do działań na rzecz pokoju/zmian społecznych.

Opowiadanie musi mieć maksymalnie 700 słów, można też opcjonalnie załączyć zdjęcia orz/lub wideo.

Twoja historia powinna być napisana po angielsku. Jeśli nie możesz do końca wyrazić swojej ekspresji po angielsku, napisz pod tekstem angielskim, tłumaczenie w swoim ojczystym języku.

Twój profil:

Konkurs jest dla każdego.

Koszty:

Brak opłat za udział w konkursie

Nagroda:

– lot do Nowego Jorku

– wzięcie udziału w oficjalnym wydarzeniu

– opowiedzenie swojej historii osobiście na wydarzeniu

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: ‘My MasterPeace Moment’ Storytelling competition

Aplikowanie oraz więcej informacji: 

– stworzenie swojego konta na www.masterpeace.org

– napisanie swojej historii na blogu: www.masterpeace.org/blogs –> kliknij ‘start a blog’

– wejść na www.masterpeace.org/mymoment i kliknąć ‘send entry’

– wybrać swoje opowiadanie z listy, dodać tytuł + kliknąć ‘save’

I JUŻ JESTEŚ GOTOWY!

Prosimy o dokładne przeczytanie zasad konkursu dostępnych –> TUTAJ <–

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

Everyone has a story – some big, others small. A miracle that happens in your life, a wonder, to pass on. Miracles that happened, because you made them happen. Because of your work, people’s lives got impacted, whether directly or indirectly.

Details

Description:

We at MasterPeace appreciate very much the work you do, and the miracles you make happen every day to make the world a better place. You need to be heard, and your story needs to be told. What about sharing your story, and contributing to impacting even more people’s lives? Because stories inspire, and inspired people act. That is why MasterPeace is organizing an amazing storytelling competition!

How to apply?
Write a short story on what you have experienced that inspired you to change the world around you. Was it the song of that concert, which changed you forever? Was it that trip abroad you made, which made you realize how different cultures can be, but still live peacefully together? Or maybe did your grandmother tell you something you use as a lesson for life? Or perhaps it’s that neighbor around the corner, who came as a refugee to your country, who inspires you every day with his stories.

Your story can be anything, from something you have experienced, to a story you have heard or something your organization, or even your country has been doing. Tell us the story you think needs to be shared.

Candidates from following field (s):

Administration & Government Agriculture & Forestry & Animal Science Architecture & Constructing Arts & Design Biology & Chemistry Computers & IT Economics & Business & Management & Finance Education Energy Engineering Environment Geography & Outer Space History & Anthropology Human Rights International Affairs Languages Law Media & Marketing & PR Medicine & Nursing & Psychology Military & Security Physics & Math Politics Religion Society Sport & Fitness Theater & Video & Photography Tourism Transportation & Communication

Dates:

Deadline:
June 30, 2014
Program Starts:
September 19, 2014
Program Ends:
September 19, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

THE PRIZE
The winner will be rewarded with an EXCLUSIVE, ALL-IN TOUR TO THE UNITED NATIONS!!!!!
– You will be FLOWN TO NEW YORK
– You will ATTEND THE OFFICIAL INTERNATIONAL DAY OF PEACE COMMEMORATION ON 19 SEPTEMBER 2014 AT THE UNITED NATIONS
– You will get the chance to TELL YOUR STORY AT THE UNITED NATIONS HEADQUARTERS!

[/betterpay]