Szkolenie w Hiszpanii – doświadczenie projektów wymian młodzieżowych

1

Miejsce projektu: Hiszpania (dokładna lokalizacja zostanie podana niebawem)

Rodzaj projektu: szkolenie

Termin aplikowania: 31 maja 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Wyniki kwalifikacji: 23 czerwca 2015

Data rozpoczęcia projektu: 5 października 2015

Data zakończenia projektu: 9 października 2015

Język: angielski

Krótki opis:

Szkolenie ma na celu dać silne pozytywne pierwsze doświadczenie w międzynarodowej pracy z młodzieżą oraz zmotywować uczestników do korzystania z europejskich programów młodzieżowych. Cel ten streszcza całą ideę spotkania – dać poczucie, co to znaczy pracować z młodymi ludźmi w międzynarodowym środowisku. Pozostawiając wszelkie wyjaśnienia i wiedzę z boku, to szkolenie jest po to, aby dać przestrzeń uczestnikom do odkrywania zalet “międzynarodowości” przez ich samych.

To wydarzenie jest zaprojektowane zgodnie z następującymi celami:

 • zasmakować poza formalnej i międzykulturowej edukacji
 • cieszyć się pierwszym doświadczeniem międzykulturowego projektu młodzieżowego
 • wymieniać lokalne działania młodzieży w kontekst międzynarodowy
 • odkryć możliwości wsparcia dla międzynarodowych działań młodzieżowych oferowanych przez europejskie programy młodzieżowe
 • analiza przykładów jakościowych projektów młodzieżowych wspieranych przez europejskie programy młodzieżowe
 • dowiedzieć się jak korzystać z kontekstu międzynarodowego w praktyce lokalnych działań uczestników

Twój profil:

W seminarium mogą wziąć udział osoby:

 • zainteresowane współpracą międzynarodową, a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w tym zakresie,
 • reprezentujące organizacje pracujące z młodzieżą,
 • chcące w przyszłości realizować projekty w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży,
 • mówiące w języku angielskim w stopniu komunikatywnym,
 • mające ukończone 18 lat.

Koszty:

szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego kupna biletów do i z Hiszpanii.

Koszty podróży do 2100 PLN zostaną zakwalifikowanym uczestnikom po zakończeniu szkolenia, dlatego należy zachować WSZYSTKIE bilety oraz dokumenty z podróży!

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Spain (jakie miasto dokładnie dowiemy się niebawem)

Tytuł projektu: APPETISER – An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work

Aplikowanie oraz więcej informacji:  –> TUTAJ <– w tym miejscu znajdziesz formularz aplikacyjny na seminarium. Najpierw trzeba się zarejestrować na stronie. Będziesz również potrzebował/ła znaleźć organizację wysyłającą, powinna to być organizacja z którą się współpracuje lub chce współpracować i rozwijać projekty młodzieżowe (tutaj BAZA różnych organizacji).

Osoby kontaktowe w razie pytań: María Espallargas, e-mail: tca@injuve.es (organizator hiszpański), Karolina Suchecka, e-mail: ksuchecka@frse.org.pl (organizator polski)

Do pobrania: Infopack

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

Training Course

5-9 October 2015 | Spain

Giving a strong positive first experience of international youth projects to motivate the participants to use the Erasmus+ Youth in Action Programme.

Appetiser aimes to give a strong positive first experience of international youth work and motivate participants to use Erasmus+ Youth in Action Programme.

This aim summarises the entire idea of the seminar – to give a feeling, what it means to work with young people in an international setting. Leaving all explanations and knowledge aside it is about giving a space for participants to explore the advantage of “internationality” themselves.

“Appetiser” is designed according to the following objectives:
• To taste non-formal and intercultural learning
• To enjoy the first intercultural youth project experience
• To exchange local youth activities in the international context
• To explore possibilities of support available for international youth activities offered by the Erasmus+ Youth in Action Programme
• To analyse examples of qualitative youth projects supported by the Erasmus+ Youth in Action Programme
• To see how to benefit from international context in participants local work practice.

The network of National Agencies for “Youth in Action” organises severl Appetiser TCs per year. You’ll find an overview at http://www.salto-youth.net/Appetiser/.

[/betterpay]

Płatny staż w Warszawie na 3 miesiące – research, IT, analiza, dokumentacja

Miejsce: Polska, Warszawa

Typ pracy: płatny staż na 3 miesiące, wynagrodzenie ok. 2000 PLN/mc brutto, czas pracy: od 9:00 do 17:00 poniedziałek – piątek, godziny pracy: około 30 godzin w tygodniu

Dziedzina pracy: research / IT / analiza / dokumentacja

Branża organizacji: ekonomia / gospodarka / research / analiza

Termin aplikacji: 20 czerwca 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Rozpoczęcie stażu: lipiec 2015

Wymagane języki: biegła znajomość angielskiego w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego będzie atutem (preferowani są polscy kandydaci niż międzynarodowi)

Wymagane wykształcenie: licencjat z ekonomii; udział w naukowych projektach badawczych związanych z ekonomią jest pożądany, ale nie jest obowiązkowy

Zadania:

 • zapewnienie wsparcia zespołom projektowym podczas konceptualizacji oraz realizacji różnych projektów badawczych, w tym analiza danych, interpretacja statystyczna i ekonometryczna, sporządzanie dokumentów analitycznych, zapewnienie recenzji literatury, badanie przypadków, streszczenia itp.
 • wspieranie zespołu badawczego oraz zespołu aplikacji w pisaniu wniosków, propozycji badawczych
 • zapewnienie wsparcia w konceptualizacji oraz wdrożeniu nowych systemów modelowania i bazodanowych dla organizacji

Wymagania:

 • wiedza i praktyczna znajomość w zbieraniu danych, przetwarzaniu danych, analizie statystycznej i ekonometrii
 • znajomość modelowania mikro- i makroekonomicznego
 • zaawansowane umiejętności komputerowe (IT), umiejętność posługiwania się (czytania i pisania) w MS Excel; wiedza i doświadczenie z głównymi pakietami statystycznymi i bazodanowymi: STATA, SPSS, E-views and MS Excel lub równoważnymi jest pożądane, ale nie jest obowiązkowe
 • umiejętność pracy z napiętymi terminami i w szybkim tempie zespołów
 • silne umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, umiejętność pracy w sposób elastyczny i we współpracy z innymi, silny duch zespołu

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: Polska, Warszawa

Organizacja: CASE – Center for Social and Economic Research (Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych)

Strona organizacji: http://www.case-research.eu/pl

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ znajdziesz oficjalne ogłoszenie od organizatorów na temat tego stażu. Aby aplikować na ten staż prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku angielskim, opisujących jak Twoje doświadczenie będzie korzystne do tego stanowiska. Aplikację prosimy wysłać pod adres case@case-research.eu, do 20 czerwca 2015, a w tytule wiadomości należy wpisać “Research Internship” oraz swoje imię i nazwisko.

UWAGA: Tylko kandydaci wybrani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni osobiście.

Przeczytaj całość oferty:

________________________________

CASE Internship Program – Research Internship

We are looking for an intern to support the work of CASE’s economic team.

Flexible working hours: approx. 30 hours per week
Office hours: Monday-Friday, 09:00-17:00
Starting date: July 2015

Duties and responsibilities:

 • provide assistance to project teams during the conceptualization and execution of different research projects, including data analysis, statistical and econometric interpretation, drafting of analytical papers, providing literature reviews, case studies, summaries etc.;
 • support the research team and application team to write research proposals;
 • provide help in the conceptualization and implementation of a new database and modeling systems for CASE.

Requirements:

 • education: BA in Economics, involvement in scientific research projects related to economics is desirable but not compulsory;
 • excellent command of written and spoken English, knowledge of Polish would be an advantage;
 • background in data gathering, data processing, statistical analysis and econometrics;
 • familiarity with micro- and macroeconomic modeling;
 • advanced computer skills, literacy in MS Excel, knowledge of and experience with major statistical and database packages: STATA, SPSS, E-views and MS Excel or equivalent is desirable but not compulsory;
 • ability to work with tight deadlines and in fact-paced teams;
 • strong interpersonal and communication skills, ability to work flexibly and cooperatively, strong team spirit.

In order to apply, please submit your CV and a cover letter (in English) describing how your experience would benefit the position. Applications should be sent to case@case-research.eu by June 20th, 2015 (Please indicate “Research Internship” and your name in the subject line).
The internship is paid. Please note that only candidates shortlisted for an interview will be contacted.

[/betterpay]

Płatny staż w południowej Hiszpanii – IT, social media, marketing, obsługa klienta

Miejsce: południowa Hiszpania

Typ pracy: płatny staż, wynagrodzenie 500 €/mc, czas pracy: od 9:00 do 17:00 poniedziałek – czwartek, od 8:00 do 15:00 w piątki

Dziedzina pracy: social media / IT / marketing / obsługa klienta

Branża firmy: biznes / marketing / media

Termin aplikacji: jak najszybciej (brak konkretnego terminu)

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Rozpoczęcie stażu: jak najszybciej

Wymagane języki: znajomość angielskiego na poziomie native

Wymagane wykształcenie: studia w marketingu lub reklamie są zaletą

Zadania:

Nasz współpracownik jest wiodącą firmą mediów rozrywkowych znajdującą się w południowej Hiszpanii. Firma składa się z grupy młodych pasjonatów profesjonalistów oraz posiada biura w różnych miejscach z bardzo przyjazną przestrzenią do pracy. Organizatorzy szukają wykwalifikowanego kandydata, aby dołączył do międzynarodowego zespołu jako asystent ds. social media i obsługi klienta.

Dziedziny zadań dla Twojego stanowiska:

 • promocja aplikacji
 • social media
 • ASO – optymalizacja platform cyfrowej dystrybucji dla aplikacji mobilnych
 • obsługa klienta

Wymagania:

 • praktyczna znajomość Google Analytics
 • znajomość angielskiego na poziomie native
 • studia w marketingu lub reklamie są zaletą

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: południowa Hiszpania

Aplikowanie oraz więcej informacji: jeśli interesuje Cię ten staż, prosimy o wysłanie swojego CV pod adres mailowy: info@spain-internship.com

Przeczytaj całość oferty:

________________________________

Our collaborator is a leading entertainment media company located in south of Spain. Composed by a young and passionate group of professionals, this company has offices in different locations with very nice working spaces. The company is looking for a qualified candidate to join their international team as a social media and customer service assistant.

 

Position: Social media and customer service assistant

 

Tasks:

– Apps promotion

– Social media

– ASO

– Customer service

 

Requirements:

Knowledge of Google Analytics

– Native level of English         

Studies in marketing or advertisement will be a plus-

 

Benefits:

500€ monthly

 

Working hour:

From 9h to 17h Monday to Thursday   – From 8h to 15h Friday.

If you are interested in this internship, please send your CV to info@spain-internship.com

[/betterpay]

Konferencja dla młodzieży we Francji

Franncja

Miejsce projektu: północno – zachodnia Francja, departament Loara Atlantycka

Rodzaj projektu: konferencja

Termin aplikowania: 5 czerwca 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Data rozpoczęcia projektu: 28 października 2015

Data zakończenia projektu: 31 października 2015

Język: angielski

Krótki opis:

W odpowiedzi na kreatywne zdolności młodych ludzi we Francji i w całej Europie, organizatorzy rozpoczęli w 2009 roku tworzyć ‘konferencję kreatywnych pokoleń’. Są oni przekonani, że młodzi Europejczycy i ich projekty reprezentują Europę przyszłości, a zatem zachęcają młodzież i wspierają w ich inicjatywach. Dzisiaj wydarzenie składa się z różnych elementów, które dają młodym ludziom możliwość spotkania się, wymiany pomysłów oraz podjęcia dalszych kroków w celu wzmocnienia koncepcji obywatelstwa i “życia razem”. To jest również sposób na uznanie ich zaangażowania, weryfikację ich inicjatyw w zmieniającej się Europie oraz wspieranie chęci do współpracy. Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 31 października 2015 i ma na celu zebranie młodych ludzi, aby zaprezentowali swoje innowacyjne i inspirujące projekty związane z obywatelstwem. Ponadto, jest to wydarzenie na temat realiów mających wpływ na młodzież w Europie, a także będzie to czas na pracę i zastanowienie się – prawdziwy tygiel pomysłów i kultur. Uczestnicy zaprezentują również własne projekty, będą mieli szansę uczyć się od rówieśników z całej Europy oraz dowiedzieć się na temat europejskiego wymiaru lokalnych projektów. W ciągu trzech dni trwania spotkania, uczestnicy z każdego środowiska są zaproszeni do:

 • przedstawienia projektu albo inicjatywy
 • dzielenia się dobrymi praktykami
 • rozwijania umiejętności w tworzeniu projektów
 • nawiązywania potencjalnych przyszłych partnerstw z myślą o tworzeniu projektów międzynarodowych
 • rozmów z innymi młodymi Europejczykami
 • wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych i społecznych

Program będzie zawierał:

 • sesje plenarne, aby przedstawić swoje projekty innym uczestnikom, wziąć udział w dyskusjach i publicznych programach radiowych i podsumować prace prowadzone podczas warsztatów
 • warsztaty, aby omówić konkretne tematy w małych grupach i zdobyć umiejętności w tworzeniu projektów, szczególnie międzynarodowych (metody, fundusze, narzędzia komunikacyjne itp.)
 • czas nieformalny, aby mieć okazję do głębszej wymiany doświadczeń w wolnym czasie

Twój profil:

Konferencja jest dla osób, które:

 • są w wieku 18 – 30 lat
 • mieszkają w kraju członkowskim (Polska jest takim krajem)
 • mają pomysł lub projekt w temacie “życia razem”, który promuje solidarność, wspiera wymianę kulturową zachęca do większego poszanowania i otwartości wobec innych itp.

Koszty:

konferencji, zakwaterowania, wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego kupna biletów do i z Francji.

Koszty podróży do 400 PLN zostaną zakwalifikowanym uczestnikom po zakończeniu szkolenia, dlatego należy zachować WSZYSTKIE bilety oraz dokumenty z podróży!

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Nantes, France

Tytuł projektu: Nantes Creative Generation Forum for European Young Citizens

Aplikowanie oraz więcej informacji:  –> TUTAJ <– w tym miejscu znajdziesz oficjalne zaproszenie na konferencję od organizatorów, a także kontakt do nich i formularz aplikacyjny.

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

Deadline: 5 June 2015
Open to: participants aged 18-30 from Council of Europe member-states working on projects promoting living-together
Venue: 28-31 October 2015, Nantes, France

Description

In response to this creative abilities of young people in Nantes and Europe-wide, the City of Nantes and Nantes Métropole launched the Nantes Creative Generations (NCG) Forum in 2009. The organizers are convinced that young Europeans and their projects represent the Europe of the future, and they are encouraging and supporting their initiatives.

Today, Nantes Creative Generations is made up of different components, which give young people an opportunity to meet, exchange ideas and to take further steps to reinforce the concept of citizenship and “living together”. It is also a means of recognising their involvement, validating their initiatives in a changing Europe, and fostering the desire to work together.

The Forum of Nantes Creative Generations, which will take place on 28-31 October 2015 in Nantes, France, aims to bring together young people to present their innovative and inspirational projects linked to citizenship.

In addition, this is a forum for dialogue about the realities affecting young people in Europe, and also a time for work and thinking – a genuine melting pot of ideas and cultures. As well as showcasing their own projects, participants will have the chance to learn from peers across Europe and to gain better understanding of the European dimension of local projects.

Over the course of 3 days in Nantes, participants from every background are invited to:

 • Present a project or initiative;
 • Share best practice;
 • Develop skills in setting up projects in Europe;
 • Meet potential future partners with a view to setting up across-border projects which could be funded by the Cooperation Prize;
 • Have discussions with other young Europeans;
 • Take part in cultural and social events.

The programme will include:

 • Plenary sessions, to present projects to other participants, take part in discussions and public radio shows, and summarise the work carried out in workshops;
 •  Workshops, to discuss specific themes in small groups and gain skills in setting up projects, in particular cross-border projects (methods, funding, communications tools, etc.);
 • Informal time, an opportunity to share experiences in more depth during free time.

Eligibility

To apply to the NCG on Forum, you need to:

 • Be between 18 and 30 years old;
 • Live in the Nantes metropolitan area or in a Council of Europe member-state;
 • Have an idea or project for “living together”, which promotes solidarity, fosters cultural exchanges and encourages greater respect for and openness towards others, etc;
 • Reply to the call for application launched every year in the spring.

Costs

Travel, accommodation and food are paid for by Nantes Métropole (Max. 2 participants per project).

Application

If you want to join in, fill in the application form online before 5 June 2015.

Visit the official web-site.

[/betterpay]

9-mc projekt EVS w Rumunii dotyczący jeżdżenia na rowerze w lokalnej okolicy

Rumunia2

Miejsce wyjazdu: zachodnia Rumunia, region Kriszana

Rodzaj projektu: wolontariat europejski (EVS)

Termin aplikowania: 15 września 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Rozpoczęcie projektu: 1 listopada 2015

Zakończenie projektu: 31 lipca 2016

Język: komunikatywna znajomość języka angielskiego

Profil wolontariusza:

 • wiek 18 – 30 lat
 • silna motywacja, aby spędzić 9 miesięcy w wielokulturowym środowisku w Rumunii
 • lubić jeździć na rowerze, gdyż jest to główna aktywność sportowa na tym projekcie
 • silna wiara w poza formalną drogę edukacji oraz uczenie się poprzez sport
 • zdolność do koncentracji oraz pracy wolontariackiej w pełnym wymiarze godzin

Opis wolontariatu:

Główną ideą tego projektu jest promocja roweru jako narzędzia w wielu wymiarach oraz jazdy na rowerze, jako aktywności w lokalnym sąsiedztwie miasta. Wolontariusze EVS będą mieli za zadanie zachęcić 150 nowych osób do jazdy na rowerze w ciągu 9 miesięcy trwania projektu. Te 150 osób, wraz z lokalnymi wolontariuszami, zespołem koordynującym i samymi wolontariuszami EVS stworzą lokalną społeczność rowerzystów skupionych wokół organizacji goszczącej. Celem projektu będzie też, aby wolontariusze zdobyli 5 stałych partnerstw z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi lub prywatnymi spółkami, aby poradzić sobie z problemem znalezionym w procesie identyfikacji potrzeb lokalnej okolicy dotyczących korzystania z roweru jako narzędzia w wybranych obszarach. W związku z tymi działaniami, głównymi zadaniami i celami projektu są:

 1. rozwój niezbędnych umiejętności do jazdy na rowerze w ciągu 9 miesięcy trwania projektu
 2. uzyskanie kompetencji planowania, realizacji i oceny tego wydarzenia rowerowego
 3. rozwój wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdy jeździmy na rowerze
 4. realizacja kampanii zwiększających świadomość poprzez organizację co najmniej 18 warsztatów dla lokalnej publiczności dotyczących bezpieczeństwa na drodze podczas jazdy na rowerze oraz promowanie roweru jako narzędzia w trzech wymiarach
 5. aktualizacja, zarządzanie i moderowanie wirtualnej społeczności rowerzystów skupionych wokół działań organizacji goszczącej

 

Czym jest wyjazd EVS (European Voluntary Service) oraz co ma zapewnione i finansowane wolontariusz można przeczytać TUTAJ.

W wyjazdach EVS wolontariusz ma (między innymi) zapewnione:

1. pokrycie 100% kosztów podróży (do pewnej kwoty)

2. wsparcie w nauce języka (od nauki języka w tandemie z lokalnym wolontariuszem [świetna okazja do poznania „prawdziwego”, „mówionego” języka] po renomowany kurs w szkole językowej.

3. Zakwaterowanie

4. Wyżywienie

5. Kieszonkowe

6. Szkolenia

7. Ubezpieczenia

8. Opiekę mentora

9. Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Arad, Romania

Tytuł projektu: Many faces of the bicycle

Organizacja: Multisport Experience Sports Club (organizacja goszcząca w Rumunii)

Strona organizacji: https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/organisation/clubul-sportiv-experienta-multisport.6273/

Ważne: Organizacją wysyłającą na ten EVS jest Semper Avanti, tutaj strona internetowa organizacji: http://semperavanti.org/

Aplikowanie oraz więcej informacji: Osoby zainteresowane tym wolontariatem proszone są o wysłanie CV i listu motywacyjnego, w którym proszony jesteś, aby określić sposób Twojego zaangażowania się w działalność podczas projektu. Oba dokumenty należy napisać w języku angielskim i wysłać pod adres hanna.darafeichyk@semperavanti.org.

[/betterpay]

Program stypendialny w Berlinie dla absolwentów i młodych naukowców

Berlin

Miejsce projektu: Berlin, Niemcy

Rodzaj projektu: program stypendialny

Termin aplikowania: 31 lipca 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Data rozpoczęcia projektu: program trwa od jednego do trzech miesięcy w 2016 roku

Język: angielski (znajomość niemieckiego na pewno będzie przydatna)

Krótki opis:

Rozpoczęty w 2009 roku program stypendialny oferuje uczonym z całego świata możliwość spędzenia od jednego do trzech miesięcy w Berlinie, biorąc udział w programie badawczym Muzeum Narodowego w Berlinie. Program wspiera projekty badawcze, które niosą bezpośrednią relację do różnorodnych instytucji i bogatych zbiorów w muzeum. Wydarzenie ma na celu wzmocnienie pozycji muzeum w międzynarodowej sieci naukowej, a zatem jest skierowane szczególnie do zagranicznych uczonych, którzy nie mieszkają w Niemczech. Program szczególnie wspiera młodych naukowców. Stypendia pozwalają młodym naukowcom pracować nad swoimi projektami oraz zawierać zawodowe kontakty w muzeum. W wyniku tego, stypendyści będą mogli również uczestniczyć w życiu naukowym i kulturalnym muzeum oraz fundacji dziedzictwa narodowego.

Twój profil:

Ten międzynarodowy program jest otwarty dla absolwentów, obecnych doktorantów oraz młodych naukowców, którzy mają już ukończony doktorat, a także profesorów, którzy nie mieszkają w Niemczech. Kandydat musi posiadać minimum stopień licencjata w momencie aplikowania.

Koszty:

Absolwenci oraz doktoranci (z dyplomem licencjata) otrzymują stypendium 900€ miesięcznie.

Młodzi habilitowani naukowcy i doktoraci (lub osoby z porównywalnymi kwalifikacjami) otrzymują stypendium 1200 € miesięcznie.

Ponadto można otrzymać jednorazową pomoc na podróż do i z Berlina w wysokości 500 €, po przedstawieniu odpowiednich dowodów.

UWAGA: aplikując należy wysłać m.in. dwa listy polecające od nauczycieli akademickich, listę swoich publikacji i dotychczasowych osiągnięć naukowych.

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Berlin, Niemcy, Staatliche Museen zu Berlin

Tytuł projektu: International Scholarship Programme at National Museum in Berlin

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ – w tym miejscu znajdziesz oficjalne ogłoszenie od organizatorów na temat tego programu oraz kontakt do nich, wytyczne i formularz aplikacyjny. Dokumenty, które trzeba będzie wysłać to: uzupełniony formularz aplikacyjny, tabelaryczne CV, dwa listy polecające od nauczycieli akademickich, listę Twoich publikacji, kopie dyplomów poświadczających uzyskanie przez Ciebie stopni uniwersyteckich, szczegółowe przedstawienie Twoich dotychczasowych osiągnięć naukowych.

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

Deadline: 31 July 2015
Open to: candidates with at least bachelor degree
Fellowship: for graduate and/or doctoral candidate 900 Euros/month; for post-doctoral research grants 1,200 Euros/month + allowance for travelling to Berlin

Description

Launched in 2009, the International Scholarship Programme offers scholars from around the world the opportunity to spend one to three months on a research residency at the Staatliche Museen zu Berlin. The programme supports research projects that bear direct relation to the diverse institutions and rich collections of the Staatliche Museen zu Berlin. It aims to strengthen the Staatliche Museen zu Berlin’s position within the international scholarly network and is therefore aimed specifically at foreign scholars who do not reside in Germany. The programme especially promotes young researchers. The scholarships allow researchers to work on their project and make professional contacts at the Staatliche Museen zu Berlin. As a result, they also get to participate in the scholarly and cultural life within the Staatliche Museen zu Berlin and Stiftung Preussischer Kulturbesitz.

Eligibility

The programme is open for graduate scholars, postgraduates and doctoral candidates as well as post-docs and professors who do not have their residence in Germany. The applicants must hold at least bachelor degree at the time of application.

Fellowship

Amounts of monthly grants are:

 • Graduate and/or doctoral-candidate grants with a bachelor degree: 900 Euros per month;
 • for post-doctoral research grants holding a doctorate or comparable qualification: 1,200 Euros per month;

In addition, a one time allowance for traveling from and to Berlin for up to 500 Euros may be granted upon presentation of the appropriate proofs.

How to apply?

The application for a grant for 2016 has to be handed in by 31 July 2015. The application has to be submitted directly to the general director of the SMB. The following application documents must be submitted:

 • Completed application form;
 • Tabular CV;
 • Two letters of recommendation from university teachers about the candidate’s academic qualification (only for graduates/doctoral-candidates);
 • List of publications;
 • Copies of college/university diplomas and of certificates indicating the conferral of academic degrees;
 • Detailed exposition of the project with statements concerning the overall aim, method and the preparatory work already achieved.

The application shall be send via e-mail to forschung@smb.spk-berlin.de or as unbound/untacked papers not later than 31 July 2015 to the following address:

Staatliche Museen zu Berlin
Der Generaldirektor
Stauffenbergstr. 41
D – 10785 Berlin

For more information please check the official website.

[/betterpay]