5 miesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim

Najważniejsze informacje:

Nazwa: Praktyki i wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim

Termin aplikowania: 01-02-2014

Dla kogo: absolwenci lub studenci studiów magisterskich

Przedmiot: 5 miesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim


PRAKTYKI

Parlament Europejski oferuje różnego rodzaju praktyki w ramach swojego Sekretariatu. Praktyki mają uzupełniać kształcenie zawodowe młodych obywateli oraz przyczyniać się do zrozumienia zasad funkcjonowania instytucji.

Ogólne warunki:

· obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących;

· wiek 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki

· solidna znajomość jednego oficjalnego języka UE i dobra znajomość drugiego języka;

· osoby, które nie odbyły wcześniej żadnych płatnych lub niepłatnych praktyk i nie były wcześniej zatrudnione w żadnej instytucji unijnej;

· praktyki mogą być przyznane niewielkiej liczbie obywateli państw trzecich.

Płatne praktyki:

1. Stypendia Roberta Schumana, opcja ogólna

2. Stypendia Roberta Schumana, opcja dziennikarska

Kryteria:

1. Stypendia Roberta Schumana: opcja ogólna.

Kandydaci powinni wykazać, że napisali znaczącą rozprawę, w ramach uniwersyteckiej pracy dyplomowej lub w czasopiśmie naukowym. Jedno z tych stypendiów, znane jako „Chris Piening Fellowship” może być przyznane kandydatowi, którego rozprawa koncentruje się na relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

2. Stypendia Roberta Schumana: opcja dziennikarska. Kandydaci powinni również wykazać się doświadczeniem zawodowym, którego potwierdzeniem będą: opublikowane prace, przynależność do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, kwalifikacje dziennikarskie uznawane w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach kandydujących. Płatne praktyki trwają pięć miesięcy.

Termin składania podań jest upływa 15 października (dla praktyk rozpoczynających się 15 marca) i 15 maja (dla praktyk rozpoczynających się 1 października).

Każda praktyka ma swoje własne specyficzne kryteria, które można znaleźć w regulacjach. Praktyki niepłatne trwają od jednego do czterech miesięcy. Mogą być częścią kursu uniwersyteckiego lub odbywanego w równorzędnej instytucji lub stanowić staż zawodowy zorganizowany przez organizacje non-profit.

Terminy składania podań są stałe: 1 października, 1 lutego, 1 czerwca.

Wizyty studyjne Wizyty studyjne umożliwiają obywatelom Unii Europejskiej dogłębne badania związane z integracją europejską, zarówno poprzez dostęp do dokumentów znajdujących się w archiwach i bibliotece Parlamentu Europejskiego, jak również poprzez kontakty z członkami Parlamentu i jego specjalistami. Wizyta studyjna może trwać maksymalnie miesiąc.

DANE ORGANIZATORA

Parlament Europejski – Biuro Informacyjne

ul. Jasna 14/16 a

00-041 Warszawa

Tel.: +48 22 595 24 70

Fax: +48 22 595 24 80

Email: epwarszawa@europarl.europa.eu

Strona www

źródło: eurodesk

foto: flickr.com


Ważne dokumenty: European Parliament Traineeships and Study Visits European Parliament Traineeships and Study Visits – Regulations and application forms


3 thoughts on “5 miesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim”

  1. Pingback: Viagra
  2. Pingback: cialis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *