Darmowe podróżowanie pociągiem przez miesiąc po Europie + 550 euro

Nazwa: Finansowanie podróży dla Młodego Europejczyka Roku

Termin aplikowania: 01-03-2014

Dla kogo: osoby w wieku 18-28 lat

Przedmiot: 550 euro na podróż do wybranego kraju oraz darmowe podróżowanie pociągami przez miesiąc po 30 europejskich krajach

Wszystkie oferty stypendiów i konkursów można zobaczyć TUTAJ


Więcej informacji o stypendium:

Celem działania Fundacji jest wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw odpowiedzialności i świadomości politycznej oraz wspieranie procesów integracji europejskiej. Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa powstała w 1971 r. w Hamburgu. Działania Fundacji w Europie Wschodniej koordynuje jej biuro w Berlinie. 

Stypendia podróżne
Każdego roku Fundacja finansuje 20-30 stypendiów w wysokości 550 euro, przyznawanych młodym ludziom. Celem takich stypendiów jest umożliwienie młodym ludziom odkrycie i przedyskutowanie różnych zagadnień społecznych i politycznych aktualnie występujących w kraju przyjmującym. Po powrocie z wyjazdu uczestnicy muszą sporządzić raport końcowy dotyczący podróży i zawierający opis zdobytych podczas niej doświadczeń. Pod koniec każdego roku ogłaszany jest konkurs na najlepszy raport z podróży. Młodzi ludzie spoza Niemiec mogą otrzymać wsparcie tylko na podróże na terenie Niemiec. Powinni mieć również pewną znajomość języka niemieckiego.

Terminy składania wniosków o stypendia podróżne przypadają na 1 marca i 1 września każdego roku, wnioski powinny napłynąć około 8 tygodni przed planowanym początkiem podróży.

Formularze aplikacyjne dostępne są w języku niemieckim. Więcej informacji na temat nagrody dla Młodego Europejczyka Roku można uzyskać w krajowym biurze Europejskiego Parlamentu Młodzieży.

InterRail
Grant InterRail umożliwia młodym ludziom darmowe podróżowanie pociagami po 30 krajach europejskich, w tym Turcji, przez okres jednego miesiąca. W normalnej sprzedaży bilet InterRail tego typu kosztuje 399 euro. O grant InterRail mogą ubiegać się młodzi ludzie w wieku 17-25 lat, na stałe zamieszkujący w jednym z krajów Unii Europejskiej, Współnoty Niepodległych Państw lub Turcji przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzający datę złożenia aplikacji.

Zasady przyznawania grantu
Podróż musi mieć sprecyzowany temat badawczy, który powinien poruszać aspekty rozwoju kulturowego lub politycznego w kontekście integracji europejskiej. Temat ten powinen zostać opisany w aplikacji. najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu podróży, stypendysta jest zobowiązany do przzedłoożenia raportu zawierającego opis przedmiotu badań, odkrycia oraz refleksje na temat doświadczeń i wrażeń z podróży. Raport zostanie opublikowany przez Fundację.

Czas trwania podróży:
Podróż może trwać od 3 do 6 tygodni.

Terminy skłdania wniosków:
1 marca i 1 września każdego roku

Więcej informacji: http://www.schwarzkopf-stiftung.de/page.11.864.Travel-scholarship.html

 

DANE ORGANIZATORA

Fundacja im. Heinza Schwarzkopfa
Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa
Sophienstr. 28 – 29
10178 Berlin
Tel.: 0049 – 30 – 280 95 146
Fax: +49 030 280 95 150
Email: info@schwarzkopf-stiftung.de
Strona www

źródło: eurodesk

foto: pl.forwallpaper.com


Dokument kluczowy

Heinz – Schwarzkopf – Foundation Young Europe – Application forms


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *