Festiwal teatru cieni w Macedonii

1

Miejsce projektu: Macedonia

Termin aplikowania: 10 września 2014

Data rozpoczęcia projektu: 24 listopad 2014

Data zakończenia projektu: 26 listopad 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: festiwal

Krótki opis:

Jest to festiwal dla dzieci pokazujący teatr cieni.

Ten festiwal zapewni młodzieży okazję zobaczyć i dowiedzieć się o różnorodnych kulturach i tradycjach, a także różnej ekspresji teatralnej.

Twój profil:

Zapraszamy osoby indywidualne, grupy nieformalne, teatry, spektakle, prywatne lub państwowe teatry, NGO’sy oraz inne typy organizacji do aplikowania w kategoriach:

– teatr cieni (do wystąpienia na festiwalu): do trzech osób, skierowane na dzieci, spektakle teatralne cieni

– kwestie wystawcze: materiały reklamowe dla teatru cieni (plakaty, ulotki, reklamy)

Koszty: częściowo pokrywane

dla wybranych grup będzie zapewnione:

Transport z lotniska;
Koszt zakwaterowania dla całego okresu trwania festiwalu;
żywność;
Płatności (w drodze umowy).

Dla wystawców elementów reklamowych teatru cieni będą obejmować:

Koszty pocztowe wcześniej ogłoszone i przyjęte przez festiwal.

Prosimy pamiętać, że koszty podróży do i z Skopje nie są objęte festiwalu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: Skopje

Tytuł projektu: Little Cloud’s Dream: Shadow Theater Festival

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ <– w tym linku są wszelkie informacje, warunki aplikowania oraz formularz

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

The association “Shadows and Clouds” is announcing an open call for participants in the 2nd International Children’s Shadow Theatre Festival titled “The Little Cloud’s Dream 2” which will take place on 24-26 November 2014 in Skopje, Macedonia.

Details

Description:

The festival wants to provide their youth the opportunity to see and learn about different traditions and cultures as well as different theatrical expression.

Candidates from following field (s):

Arts & Design Sport & Fitness Theater & Video & Photography

Description of Ideal Candidate:

Individuals, non-formal groups, theaters, productions, private or national theaters, NGOs and other types of organizations can apply with:

shadow theater performing arts: up to three, child- targeted, shadow theater performances;
exhibiting items: advertising materials for shadow theater (posters, flyers, adds).

Dates:

Deadline:
September 10, 2014
Program Starts:
November 24, 2014
Program Ends:
November 26, 2014

Cost for a participant:

Partially Funded

For the selected shadow theater performing arts will be covered the following:

Transport from the airport;
Accommodation cost for the complete duration of the festival;
Food;
Payment (by agreement).

For the exhibitors of shadow theater advertising items they will cover:

Postal costs previously announced and accepted by festival.

Please note, that travel costs to and from Skopje are NOT covered by the festival.

[/betterpay]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *