Konferencja młodzieżowa we Francji na temat demokracji

1

Miejsce projektu: Francja

Termin aplikowania: 22 czerwca 2014

Data rozpoczęcia projektu: 31 października 2014

Data zakończenia projektu: 6 listopada 2014

Język: angielski

Rodzaj projektu: konferencja

Krótki opis:

Jest to konferencja dla młodzieży skupiająca się na kwestii prawdziwej demokracji.

Chcemy, aby młodzi ludzie odeszli od problemów, ograniczeń i frustracji związanych z niewłaściwie funkcjonującymi systemami demokratycznymi i przyjęli podejście zorientowane na rozwiązanie. Chcemy, aby uczestnicy marzyli o demokracji, odkrywali nowe formy społeczeństw demokratycznych oraz wnieśli swoje pomysły, doświadczenia i wizje, w celu opracowania prototypów nowych demokracji.

Do uczestnictwa w konferencji zostanie wybranych 300 osób.

Twój profil:

Aby zostać wybranym do uczestnictwa w konferencji, osoba powinna:

– być w wieku od 16 do 30 lat

– być w stanie komunikować się i pracować w języku angielskim

– aktywnie uczestniczyć w inicjatywach obywatelskiego społeczeństwa demokracji

– być zmotywowana do przyczyniania się do rozwoju nowych pomysłów młodzieży w demokracji

– być wspierania przez młodzieżową organizację, sieć lub nieformalną grupę działającą w demokracji; niektóre nie związane z organizacją osoby będą akceptowane

– być gotowa do przyjęcia podejścia zorientowanego na rozwiązanie, poprzez wprowadzanie nowych pomysłów i wizji demokracji

– być gotowym marzyć o demokracji

– być dostępna tak, aby w pełni uczestniczyć we wszystkich dniach konferencji oraz przygotowaniach wcześniej

O ile to możliwe, uczestnicy powinni być reprezentowani przez różną młodzież. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na młodych ludzi z marginalizowanych środowisk, przedstawicieli organizacji mniejszości lub ruchów młodzieżowych. Równowaga płci i geograficzna również będzie brana pod uwagę.

Koszty: w pełni pokrywane

Koszty podróży będą zwracane na podstawie odpowiednich paragonów (dlatego należy wszelkie rachunki, paragony, karty pokładowe i wszystko związane z transportem ZOSTAWIĆ dla późniejszego zwrotu pieniędzy). Tylko uczestnikom, którzy będą uczęszczali na CAŁE spotkanie, czyli przygotowanie przed konferencją oraz pełny okres trwania konferencji zostaną zwrócone koszty podróży. Zwrot zostanie dokonany przelewem po zakończeniu programu.

Zakwaterowanie i wyżywienie będą zapewnione i opłacone przez organizatorów.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: Strasburg

Tytuł projektu: World Forum for Democracy (WFD) 2014

Proces aplikowania:

1) zarejestrować się na stronie –> TUTAJ, następnie wypełnić aplikację online –> TUTAJ

2) załączyć krótkie, jedno – dwu minutowe video, w którym należy zawrzeć odpowiedzi na pytania dostępne w wyżej wymienionej aplikacji online; instrukcje odnośnie wideo –> TUTAJ

więcej informacji o forum –> TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Location (s)

  • France
Strasbourg

Required Language (s)

English

Overview

The Strasbourg World Forum for Democracy is an annual gathering of leaders, opinion-makers, civil society activists, representatives of business, academia, media and professional groups to debate key challenges for democracies worldwide. The insights gathered during the World Forum meetings inform the work of the Council of Europe and its numerous partners in the field of democracy and democratic governance. The 3rd edition of the World Forum for Democracy “From participation to influence: can youth revitalise democracy?” will take place in Strasbourg, 3 – 5 November 2014.

Details

Description:

The 3rd edition of the World Forum for Democracy will engage with young people and with decision-makers and opinion-formers in a reflection on the patterns of exclusion and involvement and will explore new ways of engaging young people in re-visioning the democratic arenas of today. The Forum will explore initiatives and structures to successfully address the reasons for youth exclusion and create conditions for real youth influence.4141#dlivW8Ep6hlDpvCR.99

Candidates from following field (s):

Economics & Business & Management & Finance Media & Marketing & PR Politics Society

Description of Ideal Candidate:

In order to be selected and participate in the World Forum 2014, applicants should:

Be aged 16-30 (exceptions can be made in special cases);
Be resident in one of the 50  signatory States of the European Cultural Convention of the Council of Europe; 75 places will be made available for participants from other regions outside the European continent;
Be able to communicate and work in English;
Be actively involved in civil society Democracy initiatives;
Be motivated to contribute to developing new ideas on youth and democracy;
Be supported by a youth organisation or network or informal group working on democracy; some non-organised individuals will also be accepted;
Be ready to adopt a solution-oriented approach by bringing in new ideas and visions of democracy;
Be ready to dream democracy;
Be available to participate fully in the World Forum for Democracy and the preparation process beforehand.

As far as possible, participants should be representative of the variety of youth in Europe. Therefore, special attention will be given to young people from marginalised backgrounds, representatives of minority organisations or youth movements. Gender balance and geographical balance will also be taken into account.

Dates:

Deadline:
June 22, 2014
Program Starts:
November 03, 2014
Program Ends:
November 05, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

Travel expenses and visa costs will be reimbursed upon presentation of the relevant receipts, according to the rules of the Council of Europe. Only the participants who attend the entire event (pre-Forum meeting and World Forum) can be reimbursed. The payment will be made by bank transfer after the World Forum.

Board and lodging are provided and paid for by the Council of Europe (arrival on Friday 31th October, departure on Thursday 6th November). Participants will be lodged either at the European Youth Centre in Strasbourg or in a hotel. Transport between the place of accommodation and the venue of the youth meeting and of the World Forum will be organised.

[/betterpay]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *