Konkurs dla miłośników projektowania

1

Miejsce projektu: online

Termin aplikowania: 31 lipca 2014

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Język: angielski

Rodzaj projektu: konkurs

Krótki opis:

Jest to coroczny konkurs wzornictwa przemysłowego, projektowania komunikacji wizualnej oraz projektowania przestrzeni publicznej otwartym dla projektantów z całego świata. Celem konkursu jest poprawa rozwoju społecznego, środowiskowego i kulturalnego miasta poprzez zapewnienie swoim obywatelom lepszego i bardziej harmonijnego życia.

Konkurs nie ma konkretnego tematu, dając projektantom nieograniczone możliwości twórcze. Jednak projekty powinny pasować do następujących trzech kategoriach:

– wzornictwo przemysłowe: prace masowo produkowane w tym ogólne i cyfrowe aplikacje, narzędzia transportowe, wyposażenie i instrumenty, codzienne narzędzia i sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt IT i AGD, itp.

– projektowanie komunikacji wizualnej: cyfrowe kreacje graficzne, w tym plakaty, opakowania, publikacje, itp. – projektowanie przestrzeni publicznej: otwarta przestrzeń do użytku publicznego, w tym parki, budynki, placówki prywatne, itp.

Twój profil:

Konkurs jest otwarty dla kreatywnych projektantów, nauczycieli i uczniów szkół projektowych oraz miłośników projektowania. Wnioskodawcy w kategorii projektowanie przemysłowe muszą mieć świadomość, że poprzednie prace już przedstawione opinii publicznej, nie będą brane pod uwagę.

Koszty: w pełni pokrywane

Organizatorzy rozdadzą różne nagrody z ich funduszu na nagrody wynoszącego 100 000 $.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: Taipei International Design Award

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu.

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

The Taipei International Design Award is an annual competition in Industrial Design, Visual Communication Design and Public Space Design open to designers from all over the world. The main aim of the award is to improve the city’s social, environmental and cultural development by providing its citizens a better and more harmonious lifestyle.

Details

Description:

The Taipei International Design Award 2014 competition has no specific theme, giving designers unlimited creative possibilities. However, designs should fit into the following three categories: Industrial Design: mass-produced works including general and digital application, transportation tools, equipment and instruments, daily utilities and household goods, IT and home appliances, etc. Visual Communication Design: digital graphic creations including posters, packaging, publication, etc. Public Space Design: open space for public use, including parks, buildings, private establishments, etc.

Candidates from following field (s):

Architecture & Constructing Arts & Design

Description of Ideal Candidate:

The Competition is open to creative designers, teachers and students of design schools, and design enthusiasts. Applicants in the Industrial Design Category must be aware that previous work already presented to the public will not be considered as a valid entry.

Dates:

Deadline:
July 31, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded Organizers will distribute various awards from their generous $100,000 prize fund.

[/betterpay]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *