Płatne praktyki w Komitecie Regionów

 

Nazwa: Praktyki w Komitecie Regionów

Termin aplikowania: 31-03-2014

Dla kogo: absolwenci lub studenci studiów magisterskich

Przedmiot: płatne praktyki w Komitecie Regionów – 25% wynagrodzenia urzędniczego + możliwość uzyskania dodatku

 


Każdego roku Komitet Regionów oferuje młodym ludziom możliwość odbycia praktyk, a tym samym zdobycie doświadczenia w pracy w instytucji europejskiej.

Komitet Regionów oferuje dwa typy aktywności: praktyki KR lub krótkoterminowe wizyty studyjne.

Praktyki KR. Każdego roku Komitet Regionów organizuje pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich. Szkolenia obejmują pracę na rzecz Komitetu Regionów i trwają od 16 lutego do 15 lipca (praktyki wiosenne) i od 16 września do 15 lutego (praktyki jesienne).

Praktyki w Komitecie Regionów mają na celu:
 zapewnienie bezpośrednich doświadczeń związanych z pracą w KR
 dostarczenie praktycznej wiedzy na temat pracy poszczególnych departamentów KR
– pracę w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym
– wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów lub praktyki zawodowej
– umożliwienie stażystom możliwości zorganizowania wizyty studyjnej do europejskiego, lokalnego lub regionalnego organu, w związku z priorytetami politycznymi Komitetu

Praktykanci są wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE, jednak możliwe jest również przyjęcie ograniczonej liczby kandydatów pochodzących z państw znajdujących się poza UE

Kandydaci powinni:

– Posiadać dyplom studiów uniwersyteckich lub jego odpowiednik otrzymany przed upływem terminu zgłoszeń
– Wykazać się dogłębną znajomością jednego z roboczych języków UE (angieslki lub francuski)
– Mieć nie więcej niż 30 lat. Jednak, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata limit wiekowy może zostać zniesiony. W tym celu należy zwrócić się z pisemną prośbą do biura praktyk z odpowiednim uzasadnieniem .

Stażyści KR mają prawo do miesięcznej dotacji. Kwota dotacji jest równa 25% wynagrodzenia urzędniczego w danym roku (etap 1) i jest wypłacana na początku stażu za cały 5-miesięczny okres. Miesięczny dodatek w wysokości 100 euro jest przyznawany stażystom, których małżonkowie nie są nigdzie zatrudnieni oraz stażystom, którzy mają na utrzymaniu dzieci (100 euro za dziecko na miesiąc). Dotacja uzupełniająca w wysokości do 50% kwoty miesięcznej dotacji może być przyznana niepełnosprawnemu stażyście.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:
Aplikacje należy nadsyłać do 31 marca (praktyki jesienne) lub 30 września (praktyki wiosenne).

Aplikacje można nadsyłać jedynie poprzez Internet, poprzez formularz aplikacyjny on-line

Krótkoterminowe wizyty studyjne
Komitet Regionów oferuje także możliwość odbycia krótkich wizyt studyjnych osobom, których działalność zawodowa, akademicka lub naukowa wskazuje na potrzebę zaznajomienia się z pracą i polityką Komitetu Regionów. Zadania wykonywane przez praktykantów zależą od działu do jakiego zostaną przydzieleni; jedne działy są bardziej polityczne, inne zajmują się głównie administracją.

Kandydaci powinni:

      • – Posiadać co najmniej dyplom licencjacki
      • – Być w stanie wykazać potrzebę pogłębienia wiedzy o Komitecie Regionów z przyczyn dotyczących działalności zawodowej, akademickiej, badawczej.Wszystkie wydatki pokrywa beneficjent. Komitet Regionów nie przyznaje żadnych grantów ani innej pomocy finansowej. Wizyty trwają maksymalnie 4 miesiące, ale w zależności od środków dostępnych w KR mogą być wydłużone do 6 miesięcy.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Nie ma stałego terminu. Aplikacje należy nadsyłać pocztą do biura praktyk.

DANE ORGANIZATORA:

Komitet Regionów
Rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels
Belgium
Tel.: (32-2) 282 2211
Fax: (32-2) 282 2325
Email: trainee@cor.europa.eu
Strona www

źródło: eurodesk

foto: bruksela.lubuskie.pl


Ważne dokumenty:

Short-term study visits at the Committee of the Regions

CoR Traineeships at the Committee of the Regions

Administrative in-service traineeship with the Committee of the Regions. Online application form

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *