Płatne praktyki 1207,83 euro/mc w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

 

Nazwa: Praktyki w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Termin aplikowania: 30-01-2014

Dla kogo: absolwenci i studencistudiów magisterskich

Przedmiot:  Płatne praktyki 1207,83 euro (netto) oraz zwrot kosztów podróży

 


Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób jest europejską agencją powołaną w celu wzmocnienia ochrony przed chorobami zakaźnymi. Dwa razy w roku oferuje możliwość odbycia praktyk trwających od trzech do sześciu miesięcy.

Główne cele:

   • Umożliwienie młodym absolwentom studiów zdobycie unikalnego doświadczenia w ECDC
    Umożliwienie praktykantom zdobycia praktycznego doświadczenia i poznania codziennej pracy centrum
   • Umożliwienie wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów.

Oferta praktyk skierowana jest do absolwentów następujących kierunków: choroby zakaźne, mikrobiologia, epidemiologia, statystyka i/lub modele chorób zakaźnych, informacja medyczna, komunikacja naukowa i kierunki pokrewne.

Kryteria naboru:

   • W programie praktyk mogą uczestniczyć obywatele państw członkowskich UE, państw kandydujących oraz obywatele Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.
   • Kandydaci muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia w momencie składania aplikacji.
   • Od kandydatów pochodzących z państw członkowskich UE wymagana jest bardzo dobra znajomość co najmniej dwóch języków wspólnoty, w tym języka roboczego ECDC (angielski). Kandydaci spoza UE powinni wykazać się bardzo dobrą znajomością angielskiego.
   • W programie mogą uczestniczyć osoby, które wcześniej nie odbywały praktyk w instytucjach UE (niezależnie od tego czy były to praktyki formalne lub nieformalne, płatne czy bezpłatne) i nie były wcześniej zatrudnione w żadnych instytucjach unijnych.

Grant:
Centrum oferuje praktykantom miesięczny grant w wysokości 1207,83 euro (netto) oraz zwrot kosztów podróży.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynęły:

  • Na pierwszą połowę roku: 30 stycznia
  • Na drugą połowę roku: 30 kwietnia

DANE ORGANIZATORA

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
ECDC
Tomtebodavägen 11a
Solna
Sweden
Tel.: +46 (0) 8 586 01000
Fax: +46 (0) 8 586 01001
Email: info@ecdc.europa.eu
Strona www
źródło: eurodesk

foto: ymszewicz.eu


Ważne dokumenty:

ECDC Traineeship programme: rules, call for applications

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *