5 miesięczne płatne i niepłatne praktyki w Radzie Unii Europejskiej

 

Nazwa: Praktyki w Radzie Unii Europejskiej

Termin aplikowania: 01-04-2014

Dla kogo: studenci studiów magisterskich i absolwenci

Przedmiot: 5 miesięczne płatne i niepłatne praktyki w Radzie Unii Europejskiej

 


Każdego roku Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej oferuje praktyki płatne, praktyki niepłatne oraz praktyki zarezerwowane dla urzędników państwowych.

PRAKTYKI PŁATNE
Każdego roku Sekretariat Generalny Rady oferuje ok. 95 praktyk trwających 5 miesięcy.
Praktykant będzie przez pięć miesięcy przypisany do jednego z departamentów Sekretariatu
Generalnego Rady Unii Europejskiej

Kryteria selekcji:
– Obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących
– Osoby, które ukończyły co najmniej pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego i
posiadają stosowny certyfikat
– W programie nie mogą uczestniczyć urzędnicy państwowi
– Kandydaci powinni legitymować się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych
języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka
angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.
– Kandydaci nie korzystający wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych.

Podstawowym kryterium selekcji kandydatów będą ich wyniki osiągnięte podczas studiów.
Preferowani będą kandydaci, którzy:
– Ukończyli, lub rozpoczęli studia z zakresu integracji europejskiej
– Pracujący w instytucji związanej z Unią Europejską

Wysokość grantu wynosi 900 euro na miesiąc.

Aplikacje na rok 2015 będą przyjmowane przez internet. Formularz online będzie dostępny od 2 czerwca do 1 września 2014 r.

Więcej informacji o praktykach płatnych:
www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1285&lang=en&mode=g

PRAKTYKI NIEPŁATNE
Praktyki nie płatne przeznaczone są dla studentów, którzy muszą odbyć praktyki w celu
zaliczenia studiów. Praktyki dla studentów trwają od 1 do 5 miesięcy w zależności od
wymagań instytucji edukacyjnej studenta.

Kryteria selekcji:
– Obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących
– Studenci trzeciego, czwartego lub piątego roku studiów
– Legitymujący się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych języków UE i dobrą
znajomością drugiego języka. W praktyce znajomość języka angielskiego lub
francuskiego jest niezbędna.
– Nie korzystający wcześniej z innych szkoleń w instytucjach unijnych

Forumlarz aplikacyjny NIE jest dostępny w internecie. W celu jego pozyskania należy się skontaktować z Biurem Praktyk: stages@consilium.europa.eu

Więcej informacji o praktykach niepłatnych:
http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/compulsory-training-students.aspx?lang=en

PRAKTYKI DLA URZĘDNIKÓW
Program przeznaczony jest dla urzędników ministerialnych, osób pracujących w agencjach
rządowych lub regionalnych lub korpusu dyplomatycznego państw członkowskich UE i
państw kandydujących. Praktyki trwają od 3 do 5 miesięcy.
Urzędnicy przyjeżdżający na praktyki są zatrudnieni i opłacani przez swoją krajową
administrację.

Kryteria selekcji:
– Obywatele państw członkowskich UE lub państw kandydujących
– Posiadający dyplom studiów uniwersyteckich lub co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe odpowiadające programowi studiów uniwersyteckich
– Legitymujący się bardzo dobrą znajomością jednego z oficjalnych języków UE i dobrą znajomością drugiego jzyka. W praktyce znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.

Terminy składania wniosków (co najmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem praktyki)
– 1 października (na okres 1 lutego – 30 czerwca)
– 1 kwietnia (okres 1 września – 31 stycznia)

Forumlarz aplikacyjny NIE jest dostępny w internecie. W celu jego pozyskania należy się skontaktować z Biurem Praktyk – stages@consilium.europa.eu

Więcej informacji o praktykach dla urzędników:
www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1287&lang=en&mode=g

DANE ORGANIZATORA

Rada Unii Europejskiej – Sekretariat Generalny
DG AI. Personnel-Administration
Traineeship Office
175 rue de la Loi
B-1048 Brussels
Tel.: +322 285 65 36
Fax: +322 285 84 44
Email: stages@consilium.europa.eu
Strona www

źródło: eurodesk

foto: wwwuniaeuropejska.blox.pl

 


Ważne dokumenty:

General information on traineeships at the Council of the European Union


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *