Dwutygodniowy program dotyczący pokoju, medytacji na południu Tajlandii

Tajlandia

Miejsce projektu: południowa Tajlandia

Rodzaj projektu: program

Termin aplikowania: 15 czerwca 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Data rozpoczęcia projektu: 13 października 2015

Data zakończenia projektu: 26 października 2015

Język: angielski

Krótki opis:

Twój program w Tajlandii rozpoczyna się od 42-dniowego samo-rozwojowego programu online na interaktywnej platformie zapewniającej podstawową teorię oraz praktykę; rozwiniesz narzędzia do wewnętrznego spokoju i dowiesz się na temat koncepcji tego wydarzenia: wewnętrzny spokój + zewnętrzny pokój = trwały pokój na świecie. Poprzez specjalne działania online masz środki do dzielenia się prawdziwym pokojem z przyjaciółmi, rodziną i szkołą w ogóle. Nie mniej ważne jest, że ludzie potrzebują brać to światło z powrotem do swoich społeczności, a Twoje zrozumienie pokoju wzrośnie waz z Twoim zobowiązaniem wobec tego pokojowego projektu; zyskasz też niezbędne narzędzia do egzekwowania Twoich propozycji dla tego programu, które będziesz zmieniać, korygować do ostatniego dnia spotkania i będziesz stanowić zwieńczenie Twojego procesu.

Organizatorzy oferują 14-dniowy intensywny program szkoleniowy (13-26 października 2015) zapewniający uczestnikom głębszy wgląd w relację między spokojem wewnętrznym, a trwałym pokojem na świecie oraz zwiększenie ich zdolności do tworzenia pokoju w ich rodzinie, środowisku zawodowym i społecznym.

Oprócz intensywnej praktyki medytacji, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnorodnych podejść teoretycznych, które obejmują:

 • rozwiązywanie konfliktów i rola podstawowej ludzkiej samodyscypliny
 • znaczenie naszych nawyków w codziennym życiu i jak je polepszyć
 • pięć pokoi życia
 • czynniki, które determinują nasze postrzeganie myślenia, działania i mówienia; relacja między ciałem a umysłem
 • przywództwo: osiem filarów stabilnego pokojowego społeczeństwa
 • poznanie nauki tajskiego buddyzmu

Program ten odbywa się na wyspie w południowej części Tajlandii. Uczestnicy będą cieszyć się medytacją w pogodnej i spokojnej okolicy w pobliżu lasów.

Twój profil:

Warunki uczestnictwa w programie:

 • kandydaci muszą być w wieku 18 – 30 lat w momencie składania wniosku, aby otrzymać dofinansowanie do przelotu
 • kandydaci muszą mieć ukończony 42-dniowy samo-rozwojowy program online. Należy pamiętać, że w celu złożenia formularza aplikacyjnego, kandydaci nie muszą mieć ukończonego programu online (czyli w dniu 15 czerwca nie musisz mieć ukończonego programu online, trzeba mieć ten program ukończony do dnia 27 lipca 2015)
 • kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej 1 zadanie w trybie offline (z 5 lub więcej uczestnikami) oraz 1 w trybie online (z 10 lub więcej uczestnikami) (szczegóły zadań są przedstawione, gdy przejdzie się do aplikowania)
 • kandydaci muszą przedstawić swoje propozycje do programu (zawarte w formularzu aplikacyjnym)
 • kandydaci muszą mieć bardzo dobrą znajomość angielskiego w mowie i w piśmie
 • kandydaci powinni być optymistami, być otwarci, wykazywać potencjał przywództwa oraz być zainteresowani tematyką pokoju

Koszty:

Każdy uczestnik otrzyma stypendium, które obejmuje:

częściowe dofinansowanie na przelot, w pełni sfinansowane zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny.

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Mooktawan Sanctuary, Southern Thailand

Tytuł projektu: Peace Revolution Fellowship in Thailand – Global Peace on The Move

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ – w tym miejscu znajdziesz oficjalne ogłoszenie od organizatorów na temat tego programu oraz kontakt do nich i jak aplikować (m.in. formularz aplikacyjny).

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

 • Deadline: 15 June 2015
  Open to: candidates should be 18-30 years old at the time of submitting the application in order to receive the airfare support
  Venue: Mooktawan Sanctuary, Southern Thailand, 13-26 October 2015

  Description

  Your fellowship program in Thailand first starts with a 42 Days online self-development program on an interactive platform providing you the basic theory and practice; develop the tool for inner peace and learn about the concept of PIPO: INNER PEACE + OUTER PEACE = SUSTAINABLE WORLD PEACE. Through the Online Special OPS you have the means to share true peace to friends, family and school at large. Last but not least, since people need to take this light back to their communities, as your understanding of peace grows together with your commitment to the Peace Revolution Project, you will gain the necessary tools for enforcing your PIPO proposal, which will be editable until the last day and will represent the culmination of your process.

  The fellowship offers a 14-day intensive training program (13-26 October 2015) providing participants with deeper insight in the relationship between inner peace and sustainable world peace and enhancing their ability to create peace within their family, professional and social environment.

  In addition to the intense meditation practice, participants will gain knowledge of various theoretical approaches that include:

  • Conflict resolution and the role of the basic human self-disciplines;
  • The role of our habits in our daily life and how to improve;
  • The 5 Rooms of life;
  • The factors that determine our perception to think, act and speak; relation between body and mind;
  • Leadership: Eight pillars for a stable peaceful society;
  • Thai-Buddhist Studies.

  Presently, the fellowship will take place at Mooktawan Sanctuary in an island at the southern part of Thailand. Participants will enjoy meditating in a serene and peaceful near-forest environment.

  Eligibility

  • Candidates should be 18-30 years old at the time of submitting the application in order to receive the airfare support;
  • Candidates must have completed 42 days of the online self-development program. Note that in order to submit the application form, candidates do not need to have completed the online self-development program;
  • Candidates must have completed at least 1 OFFLINE (with 5 or more participants) and 1 ONLINE (with 10 or more participants) Special Ops;
  • Candidates must have submitted a PIPO Proposal (included in the application form);
  • Candidates have good proficiency in written and spoken English language;
  • Candidates should be optimistic, be open-minded, show leadership potential, and have a genuine interest in peace;
  • Candidates must finish all the above requirements (the self-development program as well as the online Special Ops) before the eligibility deadline of a fellowship which is 27 July 2015.

  Costs

  The Thailand fellowship includes:

  • Partial sponsoring of airfare. Everyone is welcome to join the fellowship but to be eligible for the partial sponsoring of airfare, candidates must be between 18-30 years old;
  • Free accommodation;
  • Free catering;
  • Free local transportation;
  • Free meditation retreat fee.

  Application

  The deadline to apply is 15 June 2015. Proceed with your application HERE.

  Should you need more information about the Fellowship, please contact: fellowship@peacerevolution.net.

  Check the official web-page.

[/betterpay]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *