Płatny staż w Lyon, Francja – finanse, komunikacja, sprawy międzynarodowe

Francja2

Miejsce: Francja, Lyon

Typ pracy: płatny staż na minimum 6, a maksimum 11 miesięcy, wynagrodzenie 550 €/mc

Dziedzina pracy: różne dziedziny – polityka / sprawy międzynarodowe / finanse / komunikacja

Branża organizacji: bezpieczeństwo / stosunki międzynarodowe / społeczeństwo

Termin aplikacji: brak wspomnianej konkretnej daty, zgłoszenia przyjmowane są regularnie

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Rozpoczęcie stażu: jak najszybciej

Wymagane języki: biegły angielski, znajomość francuskiego, hiszpańskiego lub arabskiego jest plusem

Wymagane wykształcenie: student lub absolwent (dziedziny wymienione poniżej)

Opis programu stażowego:

Organizacja oferuje możliwości staży dla ograniczonej liczby osób z UE i innych krajów. Głównym celem tego programu jest osiągnięcie wzajemnych korzyści dla stażysty i organizacji.

Szczegółowe cele programu to zapewnienie stażystom:

 • lepszego zrozumienia celów i zadań organizacji oraz jak jest zorganizowana międzynarodowa współpraca policyjna
 • wglądu w jaki sposób funkcjonuje organizacja międzynarodowa
 • ram w celu wzmocnienia ich doświadczenia edukacyjnego, poprzez praktyczny przydział pracy, a tym samym rozwój umiejętności, które będą przydatne dla ich kariery oraz przyszłego zatrudnienia
 • możliwości pracy w wielokulturowym, wielojęzycznym oraz wieloetnicznym środowisku, przyczyniając się do rozwoju wzajemnego zrozumienia, zaufania i tolerancji

Jednocześnie organizacja również korzysta z tego programu poprzez:

 • wejście wykwalifikowanych osób, których wiedza oraz / lub doświadczenie pozwala nadać im nowy punkt widzenia i aktualną wiedzę akademicką
 • wsparcie w realizacji konkretnych projektów

Wymagania:

W celu zakwalifikowania się na staż, należy spełniać następujące kryteria wyboru:

 • być obywatelem państwa członkowskiego (Polska jest)
 • być osobą pełnoletnią w swoim kraju
 • być studentem lub absolwentem uniwersytetu / instytucji akademickiej
 • być biegłym w języku angielskim
 • studiować obszarze zainteresowania organizacji (komunikacja, finanse, HR, IT, stosunki międzynarodowe i rozwój, prawo, research, kryminologia, kwestie sekretariackie, polityka, szkolenia, globalne innowacje, cyberprzestępczość itp.)

Dodatkowe umiejętności, które są mile widziane:

 • znajomość innych języków urzędowych organizacji (francuski, hiszpański i arabski)
 • umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
 • gotowość do pracy jako członek zespołu

Dodatkowe informacje:

 • stażysta jest odpowiedzialny za samodzielne znalezienie sobie zakwaterowania na czas stażu
 • stażysta jest odpowiedzialny za pokrycie wszystkich kosztów podróży i ubezpieczenia
 • organizatorzy nie zwracają żadnych kosztów związanych z procesami rekrutacji i selekcji
 • certyfikaty z praktyk / dokumenty uzupełniające zostaną dostarczone pod koniec stażu
 • organizacja nie podpisuje żadnej innej umowy o staż (Convention de Stage) niż swojej własnej. Jeżeli Twój uniwersytet prosi o szczególny formularz, należy zgłosić ten problem i dość do porozumienia z uczelnią przed rozpoczęciem stażu

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Lyon, France

Organizacja: INTERPOL

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ – w tym miejscu znajdziesz oficjalne ogłoszenie od organizatorów o naborze na ten staż oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące aplikowania i innych spraw.

Przeczytaj całość oferty:

______________________________________

Interpol Internships in Lyon, France

Deadline: receiving applications on a regular basis
Open to: graduates form accredited universities who have legal age of majority
Remuneration: monthly allowance of 550 EUR

Description

INTERPOL offers internship possibilities for a limited number of persons from any member country. The main aim of the Internship Programme is to be of mutual benefit to the Intern and to the Organization. The purposes of the INTERPOL Internship Programme shall be to provide the Interns with:

 • A better understanding of the Organization’s goals and objectives and how international police co-operation is organized;
 • An insight into how an international organization operates;
 • A framework to enhance their educational experience through practical work assignments, thereby developing skills which will be useful for their career and future employment;
 • The possibility of working in a multicultural, multilingual and multiethnic environment, contributing to the development of mutual understanding, trust and tolerance.

Eligibility

In order to be eligible for internship in Interpol you must meet the following selection criteria:

 • Be national of a member country;
 • Have attained the legal age of majority of the country you are national in;
 • Be enrolled in, or have graduated in an accredited academic institution;
 • Be fluent in English and the official working language regularly used in the duty station where the Internship will take place (French, Spanish or Arabic);
 • Have studied in an area of interest of Interpol.

Additional skills are welcomed like:

 • Knowledge of other official languages of the Organization (French, Spanish, German or Arabic);
 • Ability to work in a multicultural environment;
 • Willingness to work as a member of a team.

Remuneration

INTERPOL provides an allowance of EUR 550 a month. The intern will be responsible for finding his/her own accommodation, obtaining a visa and bearing all travel costs. 

Application

To apply for the Interpol internship you need to:

Additional information is provided at their official website and in the Internship policy.

[/betterpay]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *