Płatny staż w Warszawie na 3 miesiące – research, IT, analiza, dokumentacja

Miejsce: Polska, Warszawa

Typ pracy: płatny staż na 3 miesiące, wynagrodzenie ok. 2000 PLN/mc brutto, czas pracy: od 9:00 do 17:00 poniedziałek – piątek, godziny pracy: około 30 godzin w tygodniu

Dziedzina pracy: research / IT / analiza / dokumentacja

Branża organizacji: ekonomia / gospodarka / research / analiza

Termin aplikacji: 20 czerwca 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Rozpoczęcie stażu: lipiec 2015

Wymagane języki: biegła znajomość angielskiego w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego będzie atutem (preferowani są polscy kandydaci niż międzynarodowi)

Wymagane wykształcenie: licencjat z ekonomii; udział w naukowych projektach badawczych związanych z ekonomią jest pożądany, ale nie jest obowiązkowy

Zadania:

 • zapewnienie wsparcia zespołom projektowym podczas konceptualizacji oraz realizacji różnych projektów badawczych, w tym analiza danych, interpretacja statystyczna i ekonometryczna, sporządzanie dokumentów analitycznych, zapewnienie recenzji literatury, badanie przypadków, streszczenia itp.
 • wspieranie zespołu badawczego oraz zespołu aplikacji w pisaniu wniosków, propozycji badawczych
 • zapewnienie wsparcia w konceptualizacji oraz wdrożeniu nowych systemów modelowania i bazodanowych dla organizacji

Wymagania:

 • wiedza i praktyczna znajomość w zbieraniu danych, przetwarzaniu danych, analizie statystycznej i ekonometrii
 • znajomość modelowania mikro- i makroekonomicznego
 • zaawansowane umiejętności komputerowe (IT), umiejętność posługiwania się (czytania i pisania) w MS Excel; wiedza i doświadczenie z głównymi pakietami statystycznymi i bazodanowymi: STATA, SPSS, E-views and MS Excel lub równoważnymi jest pożądane, ale nie jest obowiązkowe
 • umiejętność pracy z napiętymi terminami i w szybkim tempie zespołów
 • silne umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, umiejętność pracy w sposób elastyczny i we współpracy z innymi, silny duch zespołu

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miejsce: Polska, Warszawa

Organizacja: CASE – Center for Social and Economic Research (Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych)

Strona organizacji: http://www.case-research.eu/pl

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ znajdziesz oficjalne ogłoszenie od organizatorów na temat tego stażu. Aby aplikować na ten staż prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku angielskim, opisujących jak Twoje doświadczenie będzie korzystne do tego stanowiska. Aplikację prosimy wysłać pod adres case@case-research.eu, do 20 czerwca 2015, a w tytule wiadomości należy wpisać “Research Internship” oraz swoje imię i nazwisko.

UWAGA: Tylko kandydaci wybrani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni osobiście.

Przeczytaj całość oferty:

________________________________

CASE Internship Program – Research Internship

We are looking for an intern to support the work of CASE’s economic team.

Flexible working hours: approx. 30 hours per week
Office hours: Monday-Friday, 09:00-17:00
Starting date: July 2015

Duties and responsibilities:

 • provide assistance to project teams during the conceptualization and execution of different research projects, including data analysis, statistical and econometric interpretation, drafting of analytical papers, providing literature reviews, case studies, summaries etc.;
 • support the research team and application team to write research proposals;
 • provide help in the conceptualization and implementation of a new database and modeling systems for CASE.

Requirements:

 • education: BA in Economics, involvement in scientific research projects related to economics is desirable but not compulsory;
 • excellent command of written and spoken English, knowledge of Polish would be an advantage;
 • background in data gathering, data processing, statistical analysis and econometrics;
 • familiarity with micro- and macroeconomic modeling;
 • advanced computer skills, literacy in MS Excel, knowledge of and experience with major statistical and database packages: STATA, SPSS, E-views and MS Excel or equivalent is desirable but not compulsory;
 • ability to work with tight deadlines and in fact-paced teams;
 • strong interpersonal and communication skills, ability to work flexibly and cooperatively, strong team spirit.

In order to apply, please submit your CV and a cover letter (in English) describing how your experience would benefit the position. Applications should be sent to case@case-research.eu by June 20th, 2015 (Please indicate “Research Internship” and your name in the subject line).
The internship is paid. Please note that only candidates shortlisted for an interview will be contacted.

[/betterpay]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *