Stypendia dla osób chcących studiować w Japonii

Nazwa: Stypendia na studia podyplomowe w Japonii

Termin aplikowania: 2014-03-30

Dla kogo: studenci i absolwenci

 

Wymiana realizowana jest na podstawie polsko – japońskiej umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki.

 

Strona japońska oferuje:

  • 8 stypendiów na studia podyplomowe
  • na okres 18 lub 24 miesięcy
  • dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora)
  • w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów.

Dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas.

Wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat. W momencie wyjazdu kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów. (mgr, inż.)

Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach:

  • Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie
  • Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test ze znajomości języka japońskiego, a osoby nie znające języka japońskiego, lub znające go w stponiu niewystarczającym do odbycia stażu w tym języku, dodatkowo piszą test z języka angielskiego.

O akceptację uczelni japońskiej kandydaci mogą się ubiegać dopiero wtedy, kiedy pomyślnie przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii w Warszwie.

Termin zgłoszenia kandydatów : 30.03.2014 r.

Kandydaci z uczelni artystycznych i medycznych zgłaszani są przez uczelnie macierzyste odpowiednio do Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Zdrowia.

Stypendia wypłaca strona japońska

UWAGA: bieżąca rekrutacja dotyczy wyjazdów, które dojdą do skutku w roku 2015. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń wcześniej niż w styczniu 2014 r.

 

DANE KONTAKTOWE:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
biuro@buwiwm.edu.pl
www.buwiwm.edu.pl
tel. 22 393 38 02

źródło: buwiwm.edu.pl

foto: Wallpaper Tokyo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *