Stypendium dla artystów na Słowacji

stypendium słowacja

Nazwa: NSP – National Scholarship Programme for researchers or artists

Termin aplikowania:

30 kwietnia 2014 – na rok akademicki 2014/2015

31 października 2014 – na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

Dla kogo: absolwenci, doktoranci

Przedmiot: Stypendium dla artystów na Słowacji

Czas trwania: 1 do 12 miesięcy

Język: aplikacja w języku słowackim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim

____________________________

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic jest programem stypendialnym ufundowanym przez Ministra Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji. Ma on na celu wspieranie mobilności studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich i badaczy wszystkich kierunków i dziedzin.

Oferta stypendium adresowana jest do badaczy i artystów na pobyty badawcze, artystyczne oraz na prowadzenie wykładów w instytucjach publicznych, prywatnych i państwowych na Słowacji.

Wymagania wobec kandydatów:

 • stopień doktora nie jest wymagany;
 • obywatelstwo jednego z krajów zaproszonych do programu, w tym Polski;
 • kandydaci nie mogą ubiegać się o całościowy program studiów doktoranckich;
 • kandydaci nie mogą być uczestnikami innego stypendium (Erasmus, CEEPUS, Stypendium Wyszehradzkie itp.).

Oferta stypendialna obejmuje:

 • świadczenie pieniężne, którego wysokość uzależniona jest od stażu badawczego i posiadanego stopnia naukowego:
  • naukowiec lub artysta bez stopnia doktora, z doświadczeniem krótszym niż 4 lata – 580 €;
  • naukowiec lub artysta ze stopniem doktora lub doświadczeniem dłuższym niż 4 lata – 850 €
  • naukowiec lub artysta ze stopniem doktora oraz doświadczeniem dłuższym niż 10 lat – 1 000 €
 • koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas przebywania na stypendium;
 • stypendyści mogą ubiegać się o pomoc w zakresie znalezienia miejsca zakwaterowania, uzyskanie odpowiednich dokumentów;
 • stypendium nie pokrywa kosztów podróży.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: http://2013.caro.org/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *