Stypendium na studia magisterskie we Francji

stypendium francja

Nazwa: Stypendia rządu francuskiego – BGF Master 2ème année

Termin aplikowania: 10 marca 2014

Dla kogo: studenci

Przedmiot: stypendium na studia na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku

Czas trwania: 1 do 10 miesięcy

____________________________

Stypendia te przeznaczone są dla polskich studentów którzy chcieliby odbyć studia uzupełniające na poziomie magisterskim (drugi rok), na ostatnim roku studiów inżynieryjnych lub Mastère spécialisé itp.we Francji. Kandydat w ramach stypendium może również zaplanować staż.

Oferta stypendialna dotyczy wszystkich dziedzin oprócz studiów artystycznych (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, cyrk, kino itp.) gdzie procedura jest inna: BGF Studia artystyczne, termin 22 lutego 2014.

Wymagania wobec kandydatów:

 • kandydaci muszą spełnić warunki formalne stawiane kandydatom na poszczególne studia na uczelniach we Francji;
 • stypendia są skierowane przede wszystkim do polskich studentów mieszkających w Polsce w momencie złożenia wniosku o stypendium;
 • warunek, kandydat nie może być na studiach we Francji powyżej 12 miesięcy, przez 5 ostatnich lat poprzedzających kandydowanie
 • znajomość języka francuskiego lub/i angielskiego na poziomie B2.

Kryteria wyboru kandydatów:

 • wyniki w nauce;
 • zasadność projektu zawodowego;
 • motywacja, działalność pozauczelniana;
 • poziom znajomości francuskiego / angielskiego i zainteresowanie kulturą francuską.

Stypendium obejmuje:

 • świadczenie pieniężne w wysokości ok. 770€ za każdy miesiąc spędzony we Francji;
 • stypendium pokrywa koszty czesnego za studia (do kwoty 6 100 euro rocznie);
 • stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia zdrowotnego podczas pobytu we Francji;
 • stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku.
 • możliwość otrzymania wsparcia finansowego, przy zakupie laptopa, książek i innych pomocy naukowych;
 • strona francuska nie pokrywa kosztów podróży.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: crossroads2012.org
źródło: www.skrzydlatestudia.pl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *