Stypendium na studia na Słowacji

stypendium słowacja

Nazwa: NSP – National Scholarship Programme for university students

Termin aplikowania: 

30 kwietnia 2014 – na rok akademicki 2014/2015

31 października 2014 – na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

Dla kogo: absolwenci studiów licencjackich

Przedmiot: Stypendium na studia na Słowacji

Czas trwania: 1 lub 2 semestry

Język: aplikacja w języku słowackim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim

____________________________

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic jest programem stypendialnym ufundowanym przez Ministra Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji. Ma on na celu wspieranie mobilności studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich i badaczy wszystkich kierunków i dziedzin.

Wymagania wobec kandydatów:

  • tytuł licencjata;
  • obywatelstwo jednego z krajów zaproszonych do programu, w tym Polski;
  • kandydaci nie mogą ubiegać się o całościowy program studiów magisterskich;
  • kandydaci nie mogą być uczestnikami innego stypendium (Erasmus, CEEPUS, Stypendium Wyszehradzkie itp.).

Oferta stypendialna obejmuje:

  • świadczenie pieniężne w wysokości 350 € miesięcznie;
  • koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas przebywania na stypendium;
  • stypendyści mogą ubiegać się o pomoc w zakresie znalezienia miejsca zakwaterowania, uzyskanie odpowiednich dokumentów;
  • stypendium nie pokrywa kosztów podróży.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: abroadstudy.net


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *