Stypendium na Uniwersytet Cambridge, Instytut Karolinska oraz Uniwersytet Ludwiga Maximiliana

Najważniejsze informacje:

 

Nazwa: Amgen Scholars

Termin aplikowania: 03-02-2014

Dla kogo: studenci medycyny, chemii, farmacji, biologii, biotechnologii, bioinżynierii oraz kierunków pokrewnych

Przedmiot: stypendium na najlepsze uczelnie w Europie:

– na Uniwersytecie Cambridge (Wielka Brytania),
– w Instytucie Karolinska (Szwecja)
– na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy)

Wszystkie stypendia możesz zobaczyć TUTAJ

 


Program naukowy skierowany do studentów kierunków ścisłych, umożliwiający prowadzenie projektów badawczych w międzynarodowym środowisku na najlepszych uczelniach w Europie:

– na Uniwersytecie Cambridge (Wielka Brytania),
– w Instytucie Karolinska (Szwecja)
– na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy).

Celem programu jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznych doświadczeń pod opieką doświadczonych naukowców.

Stypendyści biorący udział w programie otrzymują stypendium pokrywające koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z udziałem w Programie badawczym.

Kto może wziąć udział:
Do europejskiej edycji Programu Amgen Scholars mogą aplikować studenci medycyny, chemii, farmacji, biologii, biotechnologii, bioinżynierii oraz kierunków pokrewnych.

Kandydaci powinni osiągać bardzo dobre wyniki w nauce, planować kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich oraz nie posiadać tytułu licencjata, magistra czy też innego tytułu potwierdzającego ukończenie studiów I stopnia (bądź równoważnego tytułu).

W jaki sposób aplikować
Należy wybrać uczelnię, na której będzie realizowany Program interesujący kandydata (można aplikować na wszystkie uniwersytety europejskiej edycji) i postępować zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej uczelni. Każda uczelnia ma własny proces kwalifikacyjny. Elementem wspólnym każdego zgłoszenia jest przygotowanie krótkiego eseju o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, listów rekomendacyjnych oraz wykaz dotychczasowych wyników w nauce na macierzystej uczelni. Wszystkie informacje należy przygotować w języku angielskim.

Terminy zgłoszeń:
Zgłoszenia do Programu Amgen Scholars rozpoczynają się na początku listopada 2013 roku, i trwają do początku lutego 2014 roku. Terminy zakończenia naboru aplikacji mogą się różnić na poszczególnych uczelniach.
Ogłoszenie wyników odbędzie się wiosną. Program będzie realizowany od czerwca do sierpnia.

Więcej informacji na stronie: www.amgenscholars.eu

DANE ORGANIZATORA

źródło: eurodesk
foto: en.wikipedia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *