Stypendium / staż w CERN 8000 franków/mc dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich

cern

Nazwa: CERN’s Fellowship Programme – stypendia badawcze Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych

Termin aplikowania: 3 marca 2014

Dla kogo: absolwenci, studenci

Przedmiot: Stypendium CERN 8000 franków /mc dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich

Czas trwania: Rok do 3 lat.

Zwykle stypendia są przyznawane na okres 2 lat.

____________________________

W ramach programu stypendialnego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych corocznie przyznawanych jest 150 stypendiów badawczych.

Około połowy są to stypendia badawcze dla doświadczonych naukowców – Senior Fellowship (eksperymentalna lub teoretyczna fizyka). Druga połowa jest przeznaczona zarówno dla Senior i Junior Fellowship – stypendia dla zaawansowanych prac rozwojowych i badawczych związanych z szerokim zakresem nauk stosowanych, informatyką i inżynierią. Stypendia przyznawane są w oparciu o kryteria kwalifikacji i doświadczenia kandydata.

Stypendia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych lub wyższych technicznych lub doktorantów uczelni, którzy chcą pracować w grupie badawczej.

Badania w zakresie fizyki eksperymentalnej i teoretycznej to oferta skierowana głównie do doktorantów, natomiast stypendia w naukach stosowanych, informatyki i inżynierii są otwarte dla absolwentów na poziomie licencjatu i powyżej.

GET – Graduate Engineering Training – w ramach programu stypendialnego przewidziane jest szkolenie dla absolwentów studiów inżynieryjnych, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie w szerokim zakresie nauk technicznych.

Wymagania wobec kandydata:

  • narodowość kraju członkowskiego CERN, w tym Polski;
  • dyplom licencjacki lub wyżej, tytuł inżyniera dla kandydatów na stypendium badawcze nauk stosowanych, informatyki lub inżynierii;
  • kandydaci z tytułem magistra nie powinni mieć więcej niż 10 lat doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów;
  • kandydaci z tytułem licencjata lub inżyniera nie powinni mieć więcej niż 4 lata doświadczenia zawodowego po uzyskaniu tytułu;
  • kandydaci, którzy jeszcze nie uzyskali wymaganego tytuły lub stopnia naukowego mogą aplikować o stypendium pod warunkiem, że otrzymają wymagane kwalifikacje jeszcze przed rozpoczęciem stypendium.

Oferta stypendialna obejmuje:

  • świadczenie finansowe, które wysokość ustala jest indywidualnie dla każdego stypendysty – wysokośc stypendium waha się od 5 165 do 8 043 franków;
  • stypendyści uprawnieni są do 2,5 dnia wolnego za każdy przepracowany miesiąc;
  • ubezpieczenie zdrowotne dla uczestnika stypendium i osób towarzyszących;
  • koszty podróży dla uczestnika stypendium i osób towarzyszących;
  • indywidualnie stypendystom może zostać przyznany dodatek na zagospodarowanie się, dodatek rodzinny, a także pomoc w zakwaterowaniu w campusie przy Instytucie.

 

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: websecurity.pl
źródło: www.skrzydlatestudia.pl


Author: Michał Szymański

Specjalista od social media, bloger, fascynat startup`ów i nowych technologii. Twórca portalu BiznesFlow.pl. Autor licznych artykułów z tematyki produktywności, efektywnej nauki, biznesu internetowego. Prezes stowarzyszenia Tea Club wspierającemu młodych ludzi w rozwoju zawodowym na arenie międzynarodowej. Prywatnie pasjonat tańca "breaking" (breakdance), tańczący nieprzerwanie od 11 lat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *