Stypendium na studia prawnicze we Włoszech

stypendium włochy

Nazwa: Bocconi Scholarship for International Students – Undergraduate

Termin aplikowania: 20 marca 2014

Dla kogo: studenci, kandydaci na studia

Przedmiot: Stypendium na studia prawnicze we Włoszech

Czas trwania: 3 lub 5 lat

____________________________

Bocconi University oferuje stypendia – zwolnienie z opłaty czesnego dla kandydatów na studia licencjackie lub jednolite studia magisterskie w dziedzinie prawa.

Stypendia przyznawane są w oparciu o kryteria takie jak warunki socjalne (zdolność kandydata do pokrycia kosztów studiów na Bocconi University) oraz kryterium osiągnięć naukowych i przygotowania kandydata.

Wymagania wobec kandydatów:

  • Kandydat musi spełnić kryteria formalne związane z ubieganiem się o przyjęcia na studia na Bocconi University;
  • obywatelstwo inne niż włoskie;
  • kandydat musi wykazać podczas rekrutacji, że nie jest w stanie samodzielnie pokryć kosztów związanych z realizacją programu magisterskiego na Bocconi University;
  • kandydat musi wykazać dobre wyniki w nauce.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które:

  • już wcześniej studiowały;
  • uzyskały już dyplom magisterski lub licencjacki;
  • są laureatami stypendium rządowego lub od instytucji komercyjnej.

Szczegóły:

Stypendium obejmuje zwolnienie z czesnego za studia – 11 000 euro rocznie – prze okres studiów – tj.3 lub 5 lat.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: cemsclubmilan.com
źródło: www.skrzydlatestudia.pl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *