Szkolenie w Hiszpanii – doświadczenie projektów wymian młodzieżowych

1

Miejsce projektu: Hiszpania (dokładna lokalizacja zostanie podana niebawem)

Rodzaj projektu: szkolenie

Termin aplikowania: 31 maja 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Wyniki kwalifikacji: 23 czerwca 2015

Data rozpoczęcia projektu: 5 października 2015

Data zakończenia projektu: 9 października 2015

Język: angielski

Krótki opis:

Szkolenie ma na celu dać silne pozytywne pierwsze doświadczenie w międzynarodowej pracy z młodzieżą oraz zmotywować uczestników do korzystania z europejskich programów młodzieżowych. Cel ten streszcza całą ideę spotkania – dać poczucie, co to znaczy pracować z młodymi ludźmi w międzynarodowym środowisku. Pozostawiając wszelkie wyjaśnienia i wiedzę z boku, to szkolenie jest po to, aby dać przestrzeń uczestnikom do odkrywania zalet “międzynarodowości” przez ich samych.

To wydarzenie jest zaprojektowane zgodnie z następującymi celami:

 • zasmakować poza formalnej i międzykulturowej edukacji
 • cieszyć się pierwszym doświadczeniem międzykulturowego projektu młodzieżowego
 • wymieniać lokalne działania młodzieży w kontekst międzynarodowy
 • odkryć możliwości wsparcia dla międzynarodowych działań młodzieżowych oferowanych przez europejskie programy młodzieżowe
 • analiza przykładów jakościowych projektów młodzieżowych wspieranych przez europejskie programy młodzieżowe
 • dowiedzieć się jak korzystać z kontekstu międzynarodowego w praktyce lokalnych działań uczestników

Twój profil:

W seminarium mogą wziąć udział osoby:

 • zainteresowane współpracą międzynarodową, a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w tym zakresie,
 • reprezentujące organizacje pracujące z młodzieżą,
 • chcące w przyszłości realizować projekty w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży,
 • mówiące w języku angielskim w stopniu komunikatywnym,
 • mające ukończone 18 lat.

Koszty:

szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego kupna biletów do i z Hiszpanii.

Koszty podróży do 2100 PLN zostaną zakwalifikowanym uczestnikom po zakończeniu szkolenia, dlatego należy zachować WSZYSTKIE bilety oraz dokumenty z podróży!

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Spain (jakie miasto dokładnie dowiemy się niebawem)

Tytuł projektu: APPETISER – An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work

Aplikowanie oraz więcej informacji:  –> TUTAJ <– w tym miejscu znajdziesz formularz aplikacyjny na seminarium. Najpierw trzeba się zarejestrować na stronie. Będziesz również potrzebował/ła znaleźć organizację wysyłającą, powinna to być organizacja z którą się współpracuje lub chce współpracować i rozwijać projekty młodzieżowe (tutaj BAZA różnych organizacji).

Osoby kontaktowe w razie pytań: María Espallargas, e-mail: tca@injuve.es (organizator hiszpański), Karolina Suchecka, e-mail: ksuchecka@frse.org.pl (organizator polski)

Do pobrania: Infopack

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

Training Course

5-9 October 2015 | Spain

Giving a strong positive first experience of international youth projects to motivate the participants to use the Erasmus+ Youth in Action Programme.

Appetiser aimes to give a strong positive first experience of international youth work and motivate participants to use Erasmus+ Youth in Action Programme.

This aim summarises the entire idea of the seminar – to give a feeling, what it means to work with young people in an international setting. Leaving all explanations and knowledge aside it is about giving a space for participants to explore the advantage of “internationality” themselves.

“Appetiser” is designed according to the following objectives:
• To taste non-formal and intercultural learning
• To enjoy the first intercultural youth project experience
• To exchange local youth activities in the international context
• To explore possibilities of support available for international youth activities offered by the Erasmus+ Youth in Action Programme
• To analyse examples of qualitative youth projects supported by the Erasmus+ Youth in Action Programme
• To see how to benefit from international context in participants local work practice.

The network of National Agencies for “Youth in Action” organises severl Appetiser TCs per year. You’ll find an overview at http://www.salto-youth.net/Appetiser/.

[/betterpay]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *