Stypendium dla artystów na Słowacji

Nazwa: NSP – National Scholarship Programme for researchers or artists

Termin aplikowania:

30 kwietnia 2014 – na rok akademicki 2014/2015

31 października 2014 – na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

Dla kogo: absolwenci, doktoranci

Przedmiot: Stypendium dla artystów na Słowacji

Czas trwania: 1 do 12 miesięcy

Język: aplikacja w języku słowackim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim

____________________________

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic jest programem stypendialnym ufundowanym przez Ministra Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji. Ma on na celu wspieranie mobilności studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich i badaczy wszystkich kierunków i dziedzin.

Oferta stypendium adresowana jest do badaczy i artystów na pobyty badawcze, artystyczne oraz na prowadzenie wykładów w instytucjach publicznych, prywatnych i państwowych na Słowacji.

Wymagania wobec kandydatów:

 • stopień doktora nie jest wymagany;
 • obywatelstwo jednego z krajów zaproszonych do programu, w tym Polski;
 • kandydaci nie mogą ubiegać się o całościowy program studiów doktoranckich;
 • kandydaci nie mogą być uczestnikami innego stypendium (Erasmus, CEEPUS, Stypendium Wyszehradzkie itp.).

Oferta stypendialna obejmuje:

 • świadczenie pieniężne, którego wysokość uzależniona jest od stażu badawczego i posiadanego stopnia naukowego:
  • naukowiec lub artysta bez stopnia doktora, z doświadczeniem krótszym niż 4 lata – 580 €;
  • naukowiec lub artysta ze stopniem doktora lub doświadczeniem dłuższym niż 4 lata – 850 €
  • naukowiec lub artysta ze stopniem doktora oraz doświadczeniem dłuższym niż 10 lat – 1 000 €
 • koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas przebywania na stypendium;
 • stypendyści mogą ubiegać się o pomoc w zakresie znalezienia miejsca zakwaterowania, uzyskanie odpowiednich dokumentów;
 • stypendium nie pokrywa kosztów podróży.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: http://2013.caro.org/


24 miesiące szkoleń w Banku Światowym – program “Młodych Specjalistów BŚ”

1

 


Długoterminowy program praktyk Banku Światowego przeznaczony dla młodych ludzi, którzy pasjonują się tematyką światowego rozwoju i mają zadatki na przyszłych światowych liderów.

Program jest przeznaczony dla wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych osób, specjalistów w dziedzinach istotnych dla działalności Banku Światowego (ekonomia, finanse, edukacja, zdrowie publiczne, nauki społeczne, inżynieria, planowanie przestrzenne, zarządzanie zasobami naturalnymi itp.).

Kandydaci muszą wykazać się swoim zaangażowaniem na rzecz rozwoju, osiągnięciami akademickimi i zawodowymi oraz zdolnościami przywódczymi. Ceniąc różnorodność w miejscu pracy, Bank Światowy zachęca do aplikowania wykwalifikowane kobiety i mężczyzn z różnych środowisk zawodowych/akademickich oraz z różnych kręgów kulturowych.

Wybrani młodzi specjaliści spędzą 24 miesiące odbywając zorganizowany program szkoleń i ciesząc się wieloma możliwościami oferowanymi przez Bank Światowy. Program ten jest szansą na zdobycie żywego doświadczenia w dziedzinie rozwoju i wiedzy na temat działalności i polityki Banku Światowego.

Kryteria uczestnictwa:
Minimalne wymagania stawiane kandydatom do Programu to:
– mieć nie więcej niż 32 lata (osoby urodzone 30 września 1980 r. lub później)
– posiadać tytuł magistra lub równoważny
– biegle znać język angielski
– doskonale znać jeden z języków roboczych Banku Światowego (Arabski, Chiński, Francuski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański)
– specjalizować się w dziedzinie istotnej z punktu widzenia działań Banku Światowego (ekonomia, finanse, edukacja, zdrowie publiczne, nauki społeczne, inżynieria, planowanie przestrzenne, zarządzanie zasobami naturalnymi)
– posiadać minimum 3-letnie doświadczenie na poziomie decydenckim (np. stanowisko kierownicze) lub stopień doktora

Program Młodych Specjalistów obecnie nie przewiduje przyjmowania absolwentów studiów w dziedzinach takich jak: informatyka, HR, księgowość, marketing, prawo, lingwistyka.

 

[betteroffer]Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

Nazwa: Program Młodych Specjalistów Banku Światowego

Termin zgłoszeń: każdego roku 30 czerwca.
Więcej informacji na stronie Banku Światowego.

DANE ORGANIZATORA:

Bank Światowy
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433 USA
Tel.: (202) 473-1000
Fax: (202) 477-6391
Strona www

____________________________________________________________________________________________

Ważne dokumenty

World Bank-Young Professionals Programme

Termin aplikowania: 30-06-2014

Dla kogo: absolwenci

Przedmiot:  24  miesięczny program szkoleń w Banku Światowym

Proces rekrutacji:
Co roku wielu kandydatów ubiega się o ograniczoną ilość miejsc w programie. Należy pamiętać, że proces selekcji kandydatów trwa 9 miesięcy. Oczekuje się, że wybrani kandydaci dołączą do Banku Światowego we wrześniu roku następującego po ich aplikacji (tj. kandydaci aplikujący w maju/czerwcu 2012, jeśli zostaną wybrani, rozpoczną program we wrześniu 2013).

Kandydaci, którym zaproponowany zostanie udział w programie, mają 2 tygodnie na udzielenie ostatecznej odpowiedzi. Oferta Banku Światowego jest wiążąca tylko w bieżącym roku rekrutacji i nie może zostać przeniesiona na rok następny.

Kalendarz rekrutacji:
– 1 maja – 30 czerwca: przyjmowanie i ocenianie wniosków pod względem kryteriów formalnych
– lipiec – listopad: preselekcja kandydatów, wybrani kandydaci proszeni są o złożenie dodatkowych dokumentów
– grudzień – styczeń: rozmowy kwalifikacyjne, selekcja osób przechodzących do tego etapu odbywa się na podstawie bardzo szczegółowej aplikacji
– luty: kandydaci, którzy pozytywnie przeszli przez dotychczasowe etapy rekrutacji, zaprezentowani zostają na ostatecznym posiedzeniu Komitetu Rekrutacyjnego
– marzec: ogłoszenie wyników rekrutacji do programu
– wrzesień: rozpoczęcie Programu Młodych Specjalistów Banku Światowego

 

foto: kurir.mk

źródło: eurodesk

[/betterpay]