Program stypendialny w Berlinie dla absolwentów i młodych naukowców

Berlin

Miejsce projektu: Berlin, Niemcy

Rodzaj projektu: program stypendialny

Termin aplikowania: 31 lipca 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Data rozpoczęcia projektu: program trwa od jednego do trzech miesięcy w 2016 roku

Język: angielski (znajomość niemieckiego na pewno będzie przydatna)

Krótki opis:

Rozpoczęty w 2009 roku program stypendialny oferuje uczonym z całego świata możliwość spędzenia od jednego do trzech miesięcy w Berlinie, biorąc udział w programie badawczym Muzeum Narodowego w Berlinie. Program wspiera projekty badawcze, które niosą bezpośrednią relację do różnorodnych instytucji i bogatych zbiorów w muzeum. Wydarzenie ma na celu wzmocnienie pozycji muzeum w międzynarodowej sieci naukowej, a zatem jest skierowane szczególnie do zagranicznych uczonych, którzy nie mieszkają w Niemczech. Program szczególnie wspiera młodych naukowców. Stypendia pozwalają młodym naukowcom pracować nad swoimi projektami oraz zawierać zawodowe kontakty w muzeum. W wyniku tego, stypendyści będą mogli również uczestniczyć w życiu naukowym i kulturalnym muzeum oraz fundacji dziedzictwa narodowego.

Twój profil:

Ten międzynarodowy program jest otwarty dla absolwentów, obecnych doktorantów oraz młodych naukowców, którzy mają już ukończony doktorat, a także profesorów, którzy nie mieszkają w Niemczech. Kandydat musi posiadać minimum stopień licencjata w momencie aplikowania.

Koszty:

Absolwenci oraz doktoranci (z dyplomem licencjata) otrzymują stypendium 900€ miesięcznie.

Młodzi habilitowani naukowcy i doktoraci (lub osoby z porównywalnymi kwalifikacjami) otrzymują stypendium 1200 € miesięcznie.

Ponadto można otrzymać jednorazową pomoc na podróż do i z Berlina w wysokości 500 €, po przedstawieniu odpowiednich dowodów.

UWAGA: aplikując należy wysłać m.in. dwa listy polecające od nauczycieli akademickich, listę swoich publikacji i dotychczasowych osiągnięć naukowych.

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Berlin, Niemcy, Staatliche Museen zu Berlin

Tytuł projektu: International Scholarship Programme at National Museum in Berlin

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ – w tym miejscu znajdziesz oficjalne ogłoszenie od organizatorów na temat tego programu oraz kontakt do nich, wytyczne i formularz aplikacyjny. Dokumenty, które trzeba będzie wysłać to: uzupełniony formularz aplikacyjny, tabelaryczne CV, dwa listy polecające od nauczycieli akademickich, listę Twoich publikacji, kopie dyplomów poświadczających uzyskanie przez Ciebie stopni uniwersyteckich, szczegółowe przedstawienie Twoich dotychczasowych osiągnięć naukowych.

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

Deadline: 31 July 2015
Open to: candidates with at least bachelor degree
Fellowship: for graduate and/or doctoral candidate 900 Euros/month; for post-doctoral research grants 1,200 Euros/month + allowance for travelling to Berlin

Description

Launched in 2009, the International Scholarship Programme offers scholars from around the world the opportunity to spend one to three months on a research residency at the Staatliche Museen zu Berlin. The programme supports research projects that bear direct relation to the diverse institutions and rich collections of the Staatliche Museen zu Berlin. It aims to strengthen the Staatliche Museen zu Berlin’s position within the international scholarly network and is therefore aimed specifically at foreign scholars who do not reside in Germany. The programme especially promotes young researchers. The scholarships allow researchers to work on their project and make professional contacts at the Staatliche Museen zu Berlin. As a result, they also get to participate in the scholarly and cultural life within the Staatliche Museen zu Berlin and Stiftung Preussischer Kulturbesitz.

Eligibility

The programme is open for graduate scholars, postgraduates and doctoral candidates as well as post-docs and professors who do not have their residence in Germany. The applicants must hold at least bachelor degree at the time of application.

Fellowship

Amounts of monthly grants are:

 • Graduate and/or doctoral-candidate grants with a bachelor degree: 900 Euros per month;
 • for post-doctoral research grants holding a doctorate or comparable qualification: 1,200 Euros per month;

In addition, a one time allowance for traveling from and to Berlin for up to 500 Euros may be granted upon presentation of the appropriate proofs.

How to apply?

The application for a grant for 2016 has to be handed in by 31 July 2015. The application has to be submitted directly to the general director of the SMB. The following application documents must be submitted:

 • Completed application form;
 • Tabular CV;
 • Two letters of recommendation from university teachers about the candidate’s academic qualification (only for graduates/doctoral-candidates);
 • List of publications;
 • Copies of college/university diplomas and of certificates indicating the conferral of academic degrees;
 • Detailed exposition of the project with statements concerning the overall aim, method and the preparatory work already achieved.

The application shall be send via e-mail to forschung@smb.spk-berlin.de or as unbound/untacked papers not later than 31 July 2015 to the following address:

Staatliche Museen zu Berlin
Der Generaldirektor
Stauffenbergstr. 41
D – 10785 Berlin

For more information please check the official website.

[/betterpay]

Stypendium dla studentów na semestr studiów w Niemczech

Nazwa: GFPS – Polska Stypendium naukowe w Niemczech

Termin aplikowania: 

31 marca 2014 na semestr zimowy 2014/2015

14 listopada 2014 na semestr letni 2014/2015

Dla kogo: studenci

Przedmiot: Stypendium w dla studentów na semestr studiów w Niemczech

Czas trwania: 

5 miesięcy w dwóch terminach:

letni: od kwietnia do sierpnia

zimowy: od października do lutego

Język: niemiecki

____________________________

GFPS to trzy ściśle ze sobą współpracujące stowarzyszenia – w Polsce, Niemczech i w Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej oraz budowanie tą drogą porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność GFPS opiera się na bezinteresownej pracy członków i sympatyków w ramach wspólnych projektów. Programy stypendialne obejmują obustronną wymianę między Niemcami i Polską oraz Niemcami i Czechami. Do Niemiec wyjeżdża także co semestr dwoje stypendystów z Białorusi.

GFPS-Polska, w ramach programu stypendialnego, rekrutuje polskich stypendystów do Niemiec oraz opiekuje się niemieckimi stypendystami w Polsce. Semestralne stypendia do Niemiec przyznawane są polskim studentom i doktorantom wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • o stypendium mogą ubiegać się obywatele polscy: studenci studiów dziennych od II roku (do ukończenia 26 roku życia) oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia);
 • kandydaci powinni wykazać wyróżniające wyniki w nauce, zainteresowania oraz przedstawić ciekawy projekt naukowy, poparty pasją badawczą;
 • mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami;
 • od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech;
 • mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych);preferowani są również kandydaci, którzy nie przebywali dotychczas na stypendium za granicą.

Oferta GFPS nie jest skierowana do osób immatrykulowanych na uczelniach zagranicznych.

Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:

 • miesięczne stypendium w wys. 580 euro;
 • pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej;
 • udział w dwóch czterodniowych seminariach (seminarium integracyjno-powitalne „Dni Miast” na początku semestru oraz seminarium podsumowujące pod koniec semestru pobyt tzw. „Stip-Seminar”).

W nowym miejscu studiów stypendysta może liczyć na pomoc i wsparcie członków GFPS przy immatrykulacji i organizacji pobytu oraz w nawiązaniu kontaktów naukowych i kulturalnych.

 

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: gfps.p


Język niemiecki – czy warto się go uczyć?

Niezależnie od tego, czy wybierasz studia w Niemczech, czy naukę w swoim kraju, warto znać więcej niż jeden język obcy. Myślałeś o niemieckim, ale nie jesteś pewien czy warto?

Ostatnie lata rządów Angeli Merkel pokazały, że Niemcy są ważnym państwem na międzynarodowej arenie. To właśnie w Niemczech znajduje się wiele firm napędzających gospodarkę i ekonomię całego kontynentu. Nawet jeśli studia w Niemczech nie są tym, na co chciałbyś postawić, możesz wybrać język niemiecki, jako drugi. Znajomość niemieckiego może w przyszłości dać Ci istotną przewagę na rynku pracy.